Hyppää sisältöön

Tuhannet taimenet muuttivat Vesijärveen – kuhat ja ankeriaat seuraavat perässä

Vesijärvi on saanut uusia asukkaita. Lahden Messilästä ja Hollolan Vaaniasta laskettiin viikko sitten järveen 3 700 taimenen poikasta.

Ankeriaan poikasia istutetaan Vesijärveen myöhemmin tänä vuonna. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Vesijärven kalakantaa hoidetaan jälleen mittavilla kalaistutuksilla. Järveen on laskettu 3 700 taimenen poikasta reilu viikko sitten. Taimenet ovat 2-vuotiaita ja niiden keskimitta on 26 senttimetriä. Kalat saavuttavat lakisääteisen alamitan eli 50 senttimetriä ensi vuoden aikana.

Nyt istutetut taimenet alkavat heti saalistaa kuoretta ravinnokseen, joten niillä on tärkeä rooli vesien hoidossa. Vesijärvellä on tiheä kuorekanta, joka kaipaa harventamista.

Istutuksista vastasi alkuvuodesta järjestäytynyt Vesijärven Petokalarahasto. Rahaston tavoitteena on suunnitella ja koordinoida Vesijärven petokalaistutuksia.

Rahoitus tulee muun muassa Vesijärven osakaskunnilta. Tälle vuodelle rahaston kokonaisbudjetti on 30 000 euroa. Taimenistutuksiin kului summasta kolmannes.

Tänä vuonna istutetaan vielä kuhaa ja ankeriasta

Vesijärven käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisen tason saavuttaminen petokalaistutuksissa edellyttäisi noin kaksinkertaista budjettia tähän vuoteen verrattuna. Rahaston neuvottelukunnan puheenjohtaja Pekka Puujalka pitää tavoitetta hyvänä tuleville vuosille.

– Kaikki osakaskunnat eivät vielä ehtineet tehdä päätöstään osallistumisesta petokalarahaston toimintaan tänä vuonna. Saadun palautteen perusteella on kuitenkin syytä olettaa, että ensi vuonnakäytössämme on suurempi istutusbudjetti.

Tänä vuonna petokalarahasto istuttaa vielä kuhaa Kajaan- ja Komonselälle. Ankeriasta puolestaan istutetaan Enon- ja Kajaanselälle. Istutukset jakautuvat sen mukaan, miltä alueilta rahoitukseen on osallistuttu.

.
.