Työntekijät poikkeuksellisen huolissaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidosta: "Sairaalasta kotiutuu jalattomia ja harhaisia asiakkaita"

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valvontapyynnön aluehallintoviranomaiselle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kotihoidon tilasta.

kotihoito
Kotihoito.
Eksoten kotihoidon työntekijät kokevat, etteivät he pysty tekemään työtään riittävän hyvin kiireen ja sijaisten puutteen vuoksi.Jyrki Lyytikkä / Yle

SuPerin mielestä Eksoten kotihoito ei täytä lakien ja asetusten vaatimuksia. Tämä johtuu työntekijöiden jatkuvasta kiireestä ja siitä, että työntekijät eivät ehdi sijaisten puuttuessa tekemään työtään riittävän hyvin.

Viime vuoden lopulla ja tänä keväänä SuPerin ja Eksoten edustajat olivat jo koolla keskustelemassa kotihoidon ongelmista. Keskustelun kipinänä olivat SuPerin saamat huolestuneet viestit Eksoten hoitajilta. Tilanne SuPerin mukaan ole parantunut, vaan huolestuneita viestejä tuli työntekijöiltä entiseen malliin.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer pyysi lopulta kotihoidon työntekijöitä kirjaamaan ongelmatilanteita kahden viikon ajan toukokuussa 2018, sillä osa työnantajan edustajista oli aiemmin epäillyt työntekijöiden näkemyksiä.

Vanhus ovella
Kotihoidon asiakkaat voivat joutua odottamaan hoitajan käyntiä liian pitkään, jos saman hoitajan asiakkaat asuvat kaukana toisistaan.Yle

Liian vähän aikaa ja pitkät välimatkat

Työntekijöiden mielestä asiakkaiden hoidon laatu on kärsinyt, kun asiakkaan luona on ehditty olemaan suunniteltua vähemmän. Kiire näkyy esimerkiksi lääkkeiden annostelussa, joihin tulee pahimmillaan liian pitkiä tai liian lyhyitä välejä. Kotihoidon työntekijöiden mielestä sairaalasta palautetaan liian huonokuntoisia asiakkaita takaisin kotihoitoon .

”Samalla listalla useasti esim. 3–5 aikakriittistä asiakasta joiden aikaikkuna on klo 7–8 (insuliiniasiakkaat, päivätoimintaan laitto yms.) Asiakkaiden sijainnit eri puolilla aluetta välillä, paljon ajoa, jota ei oteta huomioon.”

Kotihoidon työntekijät kertovat kuormittuvansa, kun työvuorossa on mahdotonta ehtiä palvella koko annettua asiakaslistaa. Välimatkat asiakkaiden välillä voivat olla liian pitkiä ja tauot jäävät pitämättä. Fyysistä ja henkistä kuormitusta lisää se, ettei sijaisia palkata.

"Päivä kun kaksi työntekijää puuttunut. EI SIJAISIA. Koko alueen työt jaettu kahdelle työntekijälle. Suunnitellut työajat 6 h 30 min. ja 6 h 40 min. KAIKKIA asiakasaikoja jouduttu alittamaan, jotta selviää. Asiakkaat joille varattu 20 min., käytetty 5 min. Välttämättömimmät tehty.”

Vanhus juo kahviaan. Mehulasi ja voileipälautanen ovat myös pöydällä.
Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto Super valvoo, miten kotihoidon epäkohtia aletaan korjata Etelä-Karjalassa.Jyrki Lyytikkä / Yle

Epäkohtien korjaamista seurataan

SuPer päätyi tekemään Itä-Suomen aluehallintovirastolle valvontapyynnön koko Eksoten kotihoidon työntekijöiden kokeman haitallisen kuormituksen osalta. Kantelu oikeusasiamiehelle lähti siitä, että SuPerin mielestä virkamiehillä on puutteita lain noudattamisessa ja virkavelvollisuuksien täyttymisessä sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa asianmukaisesti.

”Asiakkaita laitettu nukkumaan ja annettu iltalääkkeitä jo 16.30 alkaen!!!”

”Sairaalasta kotiutuu jalattomia ja harhaisia asiakkaita, jotka lähtevät välillä jo samana päivänä takaisin!”

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo, että vaikka kotihoidossa on ongelmia eri puolilla Suomea, Eksote ei ole tehnyt korjaavia liikkeitä, vaan arvelee työntekijöidensä olevan vain liian kriittisiä. SuPer vaatii nyt Eksotea korjaamaan epäkohdat.

– Meidän on nostettava esille ongelmat, jotka yritetään vaieta kuoliaaksi. Seuraamme myös, ettei asian selvittäminen aiheuta työntekijöille minkäänlaisia epäasiallisia seuraamuksia, Paavola sanoo.

Aivan perimmäisenä syynä kaikelle kuormitukselle Paavola näkee sote-uudistuksen. Tämän ja ensi vuoden aikana kunnat ja kuntayhtymät alibudjetoivat, koska eivät tiedä tulevaa valtionosuuttaan.

– Voimmeko ajatella, että työtekijä ja palvelua saava potilas ovat tämän kaiken maksaja, Paavola kysyy.

Yle ei saanuut yrityksistä huolimatta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten edustajaa kommentoimaan SuPerin väitteitä.

Sitaatit Eksoten kotihoidon työntekijöiden kommenteista SuPerin kyselyssä toukokuussa 2018.