Hoitajat pitävät Eksoten kotihoitoa luokattomana – Eksotelle syytökset tulivat yllätyksenä, vaikka puutteet ovat olleet tiedossa yli puoli vuotta

Eksote kiistää osan syytöksistä.

kotihoito
vanha nainen pyörätuolissa
Pixabay

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on yllättynyt Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin tekemistä kantelusta ja valvontapyynnöstä.

SuPer on tehnyt valvontapyynnön ja kantelun Eksoten kotihoidosta. Aluehallintoviranomaiselle tehdyssä valvontapyynnössä ja oikeusasiamiehelle tehdyssä kantelussa todetaan, ettei Eksoten kotihoito täytä lakien ja asetusten vaatimuksia.

Liian vähän henkilökuntaa, sijaisjärjestelyt puutteellisia

SuPerin näkemyksen mukaan kotihoidossa on liian vähän henkilökuntaa, ja sijaisjärjestelyt ovat puutteellisia. Liitto on huolissaan asiakkaiden saaman hoidon laadusta sekä työntekijöiden kuormittumisesta.

SuPerin edustajat ovat tavanneet Eksoten työnantajaedustajia kahteen otteeseen. Ensimmäisestä tapaamisesta on kulunut kahdeksan kuukautta, mutta kotihoidon tilanne ei ole liiton mukaan korjaantunut.

Eksoten hoiva- ja palveluasumisen palvelupäällikkö Miia Inna sanoo olevansa yllättynyt.

– Viimeksi toukokuussa ammattijärjestöjen kanssa käydyissä keskusteluissa Eksoten SuPerin luottamusmies kertoi, että asiat ovat kotihoidossa menneet parempaan suuntaan, sanoo Inna.

SuPerin mukaan tilanne ei ole parantunut, vaan työntekijöiltä tulee huolestuneita viestejä entiseen malliin.

Eksoten mukaan esimiehet pyrkivät päivittäin ratkaisemaan ajankäytön epäkohtia tiimiensä kanssa. Kotihoidon työntekijöiden asiakaskäyntimääriä ja asiakkaiden luona käyttämää aikaa seurataan reaaliaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla.

Eksoten mukaan kotihoitoon on alkuvuonna 2018 tullut 69 uutta vakanssia. Henkilökunnan lisäykset ovat painottuneet alueille, joilla kotihoidon käyntimäärät ovat kasvaneet. Työpäivän ruuhkahuippuina työvoimaa on tarpeen mukaan siirretty hiljaisemmilta alueilta kiireisemmille.

Sijaiset poimitaan poolista

Yle Lappeenrannan haastattelema SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ihmettelee sijaispoolin puuttumista Eksoten kotihoidosta. Eksoten Miia Innan mukaan kotihoidon käytettävissä on sekä oma että Eksoten sijaispooli.

– Kotihoidon resurssipoolissa on noin 50 työntekijää, jotka pystyvät paikkaamaan vakituisen henkilökunnan lyhytaikaisia poissaoloja. Tarvittaessa voimme käyttää Eksoten sijaispoolia ja lisäksi esimiehillä on tiedossa henkilöitä, joita voidaan soittaa töihin, Inna kertoo.

Uusien vakanssien täyttämiseen Eksoten kotihoidolla ei tällä hetkellä ole lupaa.

SuPerin kantelussa ja valvontapyynnössä esille nostamia puutteita ryhdytään Eksotessa selvittämään välittömästi.