Huippututkijoiden tiukka arvio: Suomen on vähennettävä päästöjä jopa 100 prosentilla

Eri tieteenalojen asiantuntijoista koostuva ilmastopaneeli vaatii Suomelle nykyistä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa. Suomen pitkän aikavälin päästötavoiteohjelma aiotaan saada valmiiksi jo tällä hallituskaudella.

ilmastonmuutos
Kivihiilikasoja Helsingin Hanasaaressa.
Henrietta Hassinen / Yle

Suomen ilmastopaneelin arvion mukaan Suomen on vähennettävä fossiilisia ja prosessiperäisiä päästöjään 85–100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, jotta Suomi saavuttaa Pariisin ilmastokokouksessa sovitut maailmanlaajuiset tavoitteet. Prosessiperäiset päästöt johtuvat otsonikerrosta heikentävistä aineista, joita on käytetty esimerkiksi kylmälaitteissa.

Paine vähentää päästöjä on sitä kovempi, mitä pienempiä Suomen hiilinielut ovat. Mikäli Suomi kasvattaisi hiilinieluja nykyistä suuremmiksi, päästövähennystavoitteet vähenisivät. Esimerkiksi metsät, suot ja meret ovat hiilinieluja eli ne sitovat hiilidioksidia, joka on merkittävin kasvihuonekaasu.

– Pääviesti on se, että Suomen tulee nostaa ilmastopolitiikan kunnianhimoa. Tarvitaan selvästi enemmän päästöjen vähentämistä ja hiilinieluja, ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen sanoo.

Paneeli toteaa muistiossaan, että Suomen päästöjen tulee olla merkittävästi hiilinieluja pienemmät, kun lähestytään vuotta 2050.

Metsät, viljelysmaat ja ojitetut turvemaat sisältävät ilmastopaneelin mukaan paljon potentiaalia päästövähennyksiin ja hiilen sidontaan.

Ollikaisen mukaan Suomi kantaa vastuunsa Pariisin sopimuksen toteuttamisesta parhaiten saavuttamalla ensin hiilineutraaliuden ja tuottamalla sen jälkeen negatiivisia päästöjä, joilla kompensoidaan fossiilisia päästöjä.

Ilmastopaneelin mukaan Suomen tulee saavuttaa hiilineutraalius pian vuoden 2030 jälkeen.

Paneelin arvio on, että myös keskipitkän aikavälin eli vuoden 2030 päästövähennystavoitteita on tiukennettava. Paneelin mukaan vuoteen 2030 mennessä päästöjä on vähennettävä 44–66 prosenttia vuoden 1990 määristä. Valtio on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä 39 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Suomen ilmastopaneeli kertoi torstaina asunto-, energia-, ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle näkemyksensä siitä, mikä Suomen pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen pitäisi olla, mitä tavoitteen asettamisessa on huomioitava ja millaisia välietappeja tarvitaan.

– Se antaa vahvan selkänojan sille, että meidän täytyy tehdä enemmän ja meidän täytyy tehdä nopeammin, jotta pysytään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteissa, Tiilikainen sanoo.

Ministeri Tiilikainen pyysi Suomen ilmastopaneelilta lausuntoa pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen asettamisesta maaliskuun alussa.

Voit lukea koko muistion tästä (siirryt toiseen palveluun).

Ohjelma valmiiksi jo ensi vuonna

Suomen pitkän aikavälin päästötavoiteohjelma aiotaan saada valmiiksi jo tällä hallituskaudella ensi vuoden maalis–huhtikuun vaihteessa. Suomen on toimitettava pitkän aikavälin eli vuoteen 2050 ulottuva vähäpäästöisyysstrategia Euroopan komissiolle 1.1.2020 mennessä.

Päästövähennystavoite vuodelle 2050 on lähtökohta kolmen eripituisen aikavälin ilmastopolitiikkaa koskevan suunnitelman ja strategian valmistelulle. Valmistelutyöt ovat parhaillaan käynnistymässä Suomessa.

Työn alla oleva pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma on lajinsa ensimmäinen. Vuonna 2015 voimaan tullut ilmastolaki edellyttää laatimaan pitkän aikavälin ilmastosuunnitelman vähintään kymmenen vuoden välein. Lakiin on myös kirjattu, että Suomi vähentää päästöjä vuoden 1990 tasosta 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastopaneeli on 14 huippututkijan työryhmä, joka antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen.

Kuuntele Markku Ollikaisen haastattelu tästä linkistä.

Lisätty 21.6.2018 kello 10.30 paneelin arvio vuoden 2030 päästövähennystavoitteesta.

Tarkennettu ja lisätty 21.6.2018 kello 11.38 tietoja hiilinieluista, prosessiperäisistä päästöistä ja hiilineutraaliudesta.

Tarkennettu 21.6.2018 kello 14.44 tietoja hiilinielusta, ilmastolaista ja hiilineutraaliudesta.

Tarkennettu 21.6.2018 kello 15.36 prosessiperäisten päästöjen kuvausta.

Lue myös:

Professorit varoittavat: Veronmaksaja voi joutua sellutehdasbuumin maksajaksi – Suomi ei voi hakata metsiä näin paljon