Kuka on nyt kolttien luottamusmies? Hallinto-oikeuden päätös aiheuttaa hämmennystä ministeriössä asti

Hallinto-oikeuden ratkaisu hylätä kolttien luottamusmiesvalinnassa tehdyt päätökset aiheuttavat nyt epäselvyyttä siitä, kuka tällä hetkellä hoitaa kolttien luottamusmiehen tehtävää.

hallinto-oikeus
Kolttien luottamusmiesehdokkaat 2014: Veikko Feodoroff (vas.), Tanja Sanila ja Sergei KP Fofonoff.
Sara Wesslin / Yle

Kolttasaamelaisten luottamusmiesvalinnan kanssa painitaan ennennäkemättömien haasteiden parissa.

Viime syksynä oli määrä pitää kolttien luottamusmiesvaalit, mutta vaalilautakunta näki, että Veikko Feodoroff on ainoa vaalikelpoinen ehdokas (siirryt toiseen palveluun) ja valitsi Feodoroffin suoraan luottamusmieheksi. Tästä vaalilautakunnan päätöksestä tehtiin kaksi valitusta hallinto-oikeuteen. (siirryt toiseen palveluun)

Hallinto-oikeus: Vaalilautakunta ylitti harkintavaltansa hylätessään Sanilan ja Fofonoffin ehdokkuuden

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti tiistaina 19. kesäkuuta hylänneensä vaalilautakunnan päätökset Sanilan ja Fofonoffin vaalikelpoisuudesta ja Veikko Feodoroffin valinnasta kolttien luottamusmieheksi.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei Sanilaa ja Fofonoffia olisi tullut jättää asettamatta ehdokkaiksi pelkästään sen vuoksi, että he eivät ole osallistuneet kielitaidon arviointitilaisuuteen. Päätöksen mukaan heidän kielitaidostaan on ollut riittävä selvitys, sillä he ovat aiemmin toimineen luottamusmiehinä.

– Sanilaa ja Fofonoffia on pidettävä kolttalain 46 §:n 2 momentin tarkoittamina koltankielentaitoisina henkilöinä. Näin ollen vaalilautakunta on ylittänyt harkintavaltansa hylätessään Sanilan ja Fofonoffin ehdokkuuden sen vuoksi, että he eivät ole osallistuneet kielitaidon arviointitilaisuuteen, perustellaan hallinto-oikeuden päätöksessä.

Sergei Kp Fofonoff, Tanja Sanila
Sara Wesslin / Yle

Valittajat tyytyväisiä hallinto-oikeuden päätökseen

Kolttien luottamusmiehenä 2014-2017 toiminut Tanja Sanila oli toinen vaalilautakunnan päätöksestä valittanut henkilö.

Sanila odottaa ensi syksyn mahdollisia kolttien luottamusmiesvaaleja.

– Me odotimme tällaista päätöstä Sergein (Fofonoff) kanssa. Olen tyytyväinen tähän päätökseen, sillä vaalilautakunta teki mielestäni jopa syrjiviä ratkaisuja asiaa käsitellessään, kommentoi Sanila tuoreeltaan Ylelle.

Sanilan mielestä nyt varaluottamusmiehen tulisi toimittaa kolttien asianhoitoa siihen saakka, kunnes uudet vaalit on pidetty.

– Odotettavissahan on, että ensi syksynä on jälleen kolttien luottamusmiesvaalit. Minun mielestäni kolttaneuvostojen valitseman varaluottamusmiehen Terhi Harjun tulisi ottaa luottamusmiehen tehtävät itselleen siihen saakka.

Toinen vaalilautakunnan päätöksestä valittanut, Sergei Kp. Fofonoff ei ole vielä ehtinyt kommentoimaan asiaa Yle Sápmille. Sergei Kp Fofonoff kommentoi kuitenkin Lapin Kansalle olevansa tyytyväinen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen. (siirryt toiseen palveluun)

Vastaavaa tilannetta ei kolttien asiainhoidossa ole aiemmin ollut – vaalilautakunta kokoontuu lähiaikoina

Kolttasaamelaisten asiainhoidossa ei ole koskaan aikaisemmin ollut vastaavanlaista tilannetta eikä kolttalaistakaan ole ohjeistusta siihen, miten menetellä asianhoidossa.

Kolttien luottamusmiesvaalien 2017 vaalilautakunnan puheenjohtaja Hanna-Maaria Kiprianoff ei myöskään osannut vielä kommentoida, miten lähikuukausien aikana tullaan toimimaan.

– Ensimmäiseksi vaalilautakunta kokoontuu niin nopeasti kuin on mahdollista. Sen jälkeen olemme viisaampia siitä, miten toimitaan ja aletaanko uusia vaaleja valmistelemaan, kertoo Kiprianoff.

Hanna-Maaria Kiprianoff
Kolttien luottamusmiesvaalien 2017 vaalilautakunnan puheenjohtaja Hanna-Maaria Kiprianoff kertoo, että asiat on kaikille aivan uusi. Vaalilautakunta kokoontuu lähiviikkoina.Sara Wesslin / Yle

Ei selvyyttä siitä, kuka jatkaa kolttasaamelaisten luottamusmiehenä seuraaviin vaaleihin saakka

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös aiheutti hämmennystä siitä, kuka toimittaa kolttien luottamusmiehen virkaa ennen uusia vaaleja.

Hallinto-oikeus antoi valitusprosessin alussa välipäätöksen, jossa todettiin Veikko Feodoroffin toimivan kolttien luottamusmiehenä vuoden 2018 alusta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei kuitenkaan ottanut lopullisessa päätöksessään kantaa siihen, kuka toimittaa kolttien luottamusmiehen virkaa seuraaviin vaaleihin saakka.

Hallinto-oikeuden päätös tulee lainvoimaiseksi 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta, jos kukaan ei valita siitä. Jos päätöksestä valitetaan, se tulee lainvoimaiseksi kun Korkein hallinto-oikeus on päättänyt, ettei se myönnä valituslupaa tai on myöntänyt valitusluvan ja ratkaissut valituksen.

Veikko Feodoroff
Veikko Feodoroff toimii kolttien luottamusmiehenä ainakin seuraavan 30 päivän aikana.Vesa Toppari / Yle

30 päivän valitusajan aikana Veikko Feodoroff toimii yhä kolttien luottamusmiehenä, mutta jatkosta ei ole varmaa tietoa kolttien kyläkokousta hallinnoivassa maa- ja metsätalousministeriössäkään.

– Täällä (ministeriössä) vasta tutkitaan hallinto-oikeuden päätöstä. Koska tilanne on uusi, tulee huolella pohtia kaikkia asian yksityiskohtia. Pohdinnassa menee juhannuksen yli. Ministeriöllä ei toimivaltaa määrätä, miten asiassa edetään, kertoo maa- ja metsätalousministeriön vanhempi hallintosihteeri Jukka Mirvo sähköpostissaan Yle Sápmille.

Lisätty 21.6.2018 kello 13:50 Sergei Kp Fofonoffin Lapin kansalle antama kommentti aiheeseen.