Metsänomistajat käärivät nyt ennätyspotin tukkipuistaan – puukaupan arvo nousi historiallisen korkealle

Suomen sahat ja suuret metsäjätit maksoivat metsänomistajille kantorahatuloja viime vuonna peräti 2,2 miljardia euroa.

puukauppa
Puupino
Jyrki Lyytikkä / Yle

Kantorahatulot kasvoivat nyt kolmatta vuotta peräkkäin. Kantorahatuloja saavat yksityismetsien omistajien lisäksi metsäteollisuus ja valtio.

Puukaupasta saatujen tulojen kasvu johtuu yleisestä noususuhdanteesta, ja erityisesti sahatavaran hyvästä menekistä maailmalla. Meneillään oleva kova sellubuumi ei ainakaan vielä näy kantorahatulojen kasvussa.

– Sellubuumi ei nosta kantorahatuloja, sillä suurin osa tuloista saadaan tukkipuusta, tutkija Esa Uotila Luonnonvarakeskuksesta kertoo.

Tuloja lisäsi etenkin mäntytukkipuun hakkuiden lisääntyminen. Myös kantohinnat ovat euromääräisesti nousseet.

Sahat tarvitsevat kuumeisesti tukkeja

Sahateollisuus on suomalaisten yksityismetsänomistajien puiden tärkein ostaja. Kolme suurta metsäjättiä ostavat nekin paljon puuta, mutta ne tarvitsevat etenkin tukkia selvästi halvempaa kuitupuuta.

Tukkipuu maksaa yli kolme kertaa enemmän kuin kuitupuu. Yksityinen sahateollisuus valittaakin, että sellubuumi on nostanut tukkipuun hinnan liian korkealle. Metsäjättien tarvitseman kuitupuun hinta on kallistunut vain vähän.

Sahojen mukaan tukkeja saatetaan käyttää jopa sellun valmistamisessa, jolla puolustettaisiin kuitupuun alhaista hintaa.

Luonnonvarakeskuksen tutkija Esa Uotila pitää yksityisten sahojen huolta tukin hinnasta ymmärrettävänä. Hän ei kuitenkaan usko, että tukkeja käytettäisiin sellun valmistuksessa kuin korkeintaan hetkellisesti.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Metsänomistajien kantorahatulot eli puukaupasta saadut tulot nousivat viime vuonna korkeammalle kuin kertaakaan huippuvuoden 2007 jälkeen. Silloin kantorahapotti nousi kuuman suhdannevaiheen siivittämänä lähes kolmeen miljardiin euroon.

Yksityiset ja julkisyhteisöt saavat kantorahapotista yli 1,9 miljardia euroa eli 86 prosenttia. Metsäfirmojen ja valtion osuus jää 0,3 miljardiin euroon eli 14 prosenttiin.