Kotkamillsin tehtaalle suunnitteilla uusi biokaasulaitos

Hankkeen esiselvitys on vielä käynnissä ja lopullinen investointipäätös tehdään syksyllä.

biopolttoaineet
Kartonkirullia Kotkamillsin tehtaalla
Ville Pisto / Yle

Pakkauskartonkia ja sahatavaraa valmistavan Kotkamillsin tehtaalle Kotkaan suunnitellaan uutta biokaasulaitosta. Kotkamillsin kumppaneina hankkeessa ovat energiayhtiöt Vapo ja Envor Protech. Esiselvitys on vielä käynnissä ja lopullinen investointipäätös tehdään syksyllä.

Biokaasulaitos hyödyntäisi paperitehtaan sivutuotteina syntyvää lietettä ja tarkoituksena on valmistaa biopolttoainetta liikenteen käyttöön. Biokaasulaitoksen lisäksi rakennettaisiin kattilalaitos, joka käyttäisi kiinteää polttoainetta ja tuottaisi höyryä. Uusi laitos voisi työllistää kymmenkunta ihmistä.

Investoinnin tarkoituksena on turvata tehtaan höyrytehon tarve ja kasvattaa paikallisten uusiutuvien polttoaineiden osuutta energiatuotannossa.

Projektin seuraavassa vaiheessa Envor Protech käynnistää biokaasulaitokseen liittyvän ympäristönvaikutusten arviointimenettelyn. Kesän aikana Vapo jättää puolestaan uuden energiantuotantolaitoksen rakentamiseen tarvittavan ympäristölupahakemuksen. YVA-prosessin ja lupien käsittelyn odotetaan kestävän puolesta vuodesta vuoteen.

Kotkamills on kehittänyt muun muassa uudenlaisen muovittoman pakkauskartongin.