Inarin kunta esittää saamelaisalueelle yhteistä kielistrategiaa

Inarin kunta pyytää lausuntoa yhteisen kielistrategian laatimisesta saamelaiskäräjiltä, Saamelaisalueen koulutuskeskukselta ja muilta saamelaisalueen kunnilta 31.10.2018 saakka.

Lyhyet

Inarin kunnanvaltuusto ehdottaa yhteisen kielistrategian laatimista yhteistyössä saamelaiskäräjien, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja muiden saamelaisalueen kuntien kanssa. Inarin kunta pyytää edellä mainituilta tahoilta lausuntoa yhteisen kielistrategian laatimisesta vuoden 2019 aikana. Lausuntoja pyydetään 31.10.2018 saakka.

Esitys perustuu aloitteeseen, jonka Inarin kunnan vihreiden valtuustoryhmän kolme edustajaa jättivät Inarin kunnanvaltuustoon maaliskuussa. Tavoitteena on, että yhteistä kielistrategiaa hyödynnettäisiin saamenkielisten työntekijöiden rekrytoinnissa ja saamenkielisten palvelujen kehittämisessä.