Taksamittaripykäliä viilataan pikavauhtia väljempään muotoon eduskunnassa – uusi ehdotus saa moitteet lakitekstin asiantuntijalta

Taksamittaria koskeva lainkohta on poikinut myös kantelun oikeuskanslerille.

Taksamittari
Taksamittari.
Toni Pitkänen / Yle

Uuden liikennepalvelulain voimaantulo on vain muutaman päivän päässä. Siitä huolimatta eduskunta on jo kertaalleen käsitellyt yhden sen keskeisen pykälän muuttamista. Siis ennen kuin laki on tullut voimaan 1. päivä heinäkuuta.

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa muuttaa lain 25. pykälän sanamuotoa vastaamaan selvemmin tarkoitustaan. Pykälässä säädetään taksamittareista tai muista välineistä, joita taksien on käytettävä, jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan mittaamiseen.

Eduskunnassa jo kertaalleen hyväksytyn lain muotoilun (1. heinäkuuta voimaan tuleva laki) ja ehdotetun muotoilun näet rinnakkain hallituksen esityksen HE86/2018 (siirryt toiseen palveluun) sivulta 75.

Voimassa olevassa laissa kirjoitetaan taksamittaria vastaavasta mittaustiedon luotettavuudesta sekä tiedon suojauksen tasosta. Uudessa ehdotuksessa sana vastaava on vaihtunut riittäväksi ja laitteet tai järjestelmät teknisiksi käyttöyhteyksiksi.

– Kun aloimme pohtia lain käytännön soveltamista eri viranomaisten kesken, totesimme että sen nykyinen sanamuoto ei ole selvin mahdollinen. Sen takia tulimme yhdessä johtopäätökseen, että täsmennetään lain sanamuotoa toimijoiden oikeusvarmuuden turvaamiseksi. Tarkoitushan ei muutu, mutta halusimme pykälän olevan selvärajainen, hallitusneuvos Laura Eiro Liikenne- ja viestintäministeriöstä sanoo.

Riittävä ei riitä lainvalmistelun asiantuntijalle

Lakitekstistä kehutun kirjan (siirryt toiseen palveluun) kirjoittanut oikeustieteen professori emeritus Matti Niemivuo on hieman eri mieltä sanamuodon selkeydestä.

– Tällaiset sanat, kuten riittävä, ovat aina ongelmallisia lakitekstissä, koska ne ovat niin tulkinnanvaraisia. Minusta pykälän alkuperäinen muotoilu on parempi ja selkeämpi. Saattaisin kehottaa eduskuntaa jopa harkitsemaan uuden muotoilun hylkäämistä.

Niemivuo kertoi näkemyksensä vain tämän yksittäisen pykälän kahdesta eri muotoilusta, ei lakikokonaisuudesta. Lainvalmistelua vuosikymmeniä seuranneena hän huomasi tekstistä myös virheen, jota ei saisi olla eduskuntaan vietävissä esityksissä.

– Huomauttaisin, että sana jollei on pykälässä tavutettu väärin [joll-ei]. Lakipykälissä on aina noudatettava kieliopin mukaista tavutusta [jol-lei].

Esitys 25. pykälän muuttamisesta on läpäissyt eduskunnassa ensimmäisen käsittelyn. Loput käsittelyt pyritään viemään läpi niin, että uusi muotoilu saataisiin voimaan syyskuussa tänä vuonna.

Nopea muutoskäsittely ilman uusia lausuntokierroksia on herättänyt ihmettelyä taksialalla. Liikenne- ja viestintäministeriö on perustellut aikataulua sillä, että muutokset ovat täsmennyksiä.

Trafille valvonnan kokonaisvastuu

Taksamittareita koskevan pykälän lisäksi hallitus esittää muutettavaksi mittalaitelakia siten, että mittarien valvonta keskitetään Liikenne- ja turvallisuusvirastolle, Trafille. Aiemmin taksamittarien valvonta on ollut myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Tukesin tehtävä.

– Todettiin, että toimijoiden ja valvovan viranomaisen kannalta on hankala tilanne, jos samaa asiaa valvoo kaksi viranomaista. On selkeämpää, että sekä varsinainen taksamittari että nämä muut laitteet ovat yhden valvovan viranomaisen vastuulla. Taksamittarien siirrosta Trafin valvottavaksi on myös keskusteltu jo aiemmin, koska niiden valvonta liittyy luontevasti liikennepuolen tehtäviin, hallitusneuvos Eiro perustelee.

Trafi ei ole vielä julkistanut määräyksiä niistä laitteista tai käyttöliittymistä, jotka kelpaavat matkan ja ajan mittaamiseen perustuvaan taksan määrittelyyn. Trafin tehtävä on kuitenkin määritellä, mikä on riittävä mittaustiedon luotettavuus sekä tiedon suojauksen taso näissä laitteissa.

– Trafi on valvova viranomainen tämänkin osalta. Toki se on uudenlaista osaamista vaativa tehtävä, Laura Eiro sanoo.

Taksiliitto kanteli oikeuskanslerille

Liikennepalvelulakia on esitelty muun muassa taksiautoilijoille monissa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea. Taksiliiton mielestä Trafin tilaisuuksissaan käyttämä aineisto on ollut osittain lainvastaista ja siitä syystä liitto on tehnyt Trafista kantelun oikeuskanslerille (siirryt toiseen palveluun).

Kantelu on tehty ohjeista, joiden pohjana on taksamittarin osalta sama pykälä, jota juuri ollaan muuttamassa. Oikeuskanslerin virastosta kerrotaan, että kantelusta on lähetetty lausuntopyynnöt. Päätös valmistunee elokuussa.

Eduskunta on saanut keskiviikkona käsiteltäväkseen myös toisen liikennepalvelulain pykälän muutoksen. Sen taustalla on matkailuväen keskuudessa noussut huoli.

Liikennepalvelulakia on valmisteltu vuodesta 2015 lähtien eli kuluvalla hallituskaudella. Lain valmistelu on jaoteltu kolmeen osaan, joista kaksi on nyt saatu lähes valmiiksi. Kolmannen vaiheen lausuntokierros päättyi viime tiistaina.