Valkohäntäpeuroja on nyt ennätyksellisen paljon – pelti kolisee yli 5 000 kertaa vuodessa

Suomen luonnonvarakeskus arvioi, että pyyntilupia pitäisi antaa yli puolet enemmän kuin viime vuonna, jotta kannan kasvu taittuisi.

hirvieläimet
Valkohäntäkauris
Ismo Pekkarinen / AOP

Valkohäntäpeurakanta on kasvanut ennätyksellisen suureksi. Suomen luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa oli viime talvena noin 98 000 valkohäntäpeuraa. Kun lukuun lisätään tänä keväänä syntyneet vasat, määrä nousee reiluun 150 000 yksilöön.

Valkohäntäpeurojen määrä on ollut viime vuodet voimakkaassa kasvussa. 10 vuodessa se on tuplaantunut.

Valkohäntäpeurat Suomessa
Yle

Suurin osa valkohäntäpeuroista elelee Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla.

Suurimmat tiheydet, yli 50 valkohäntäpeuraa tuhatta hehtaaria kohden, on Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen ja Varsinais-Suomen riistakeskusten raja-alueella. Tiheys on korkea myös Uudenmaan riistakeskuksen rannikon länsiosissa.

Valkohäntäpeurojen talvikanta
Yle

Yli 14 kolaria vuoden jokaiselle päivälle

Koska valkohäntäpeuroja on paljon juuri siellä, missä on runsaasti ihmisiäkin, sattuu myös peurakolareita vuosittain tuhansia. Viime vuonna Suomen riistakeskuksen pitämään tilastoon kirjattiin yhteensä 5180 onnettomuutta, jossa oli osallisena valkohäntäpeura.

Onnettomuuksista suurin osa sattui Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa.

Tilastollisesti vertailukelpoisia lukuja ei aiemmilta vuosilta ole, sillä tilastointi on vastikään siirretty poliisilta riistakeskusten kontolle. Näyttäisi kuitenkin siltä, että onnettomuuksien määrä on kasvussa. Tänä vuonna tammi–toukokuussa on sattunut 1 415 onnettomuutta, kun viime vuonna vastaavana aikana niiden määrä oli 1 225. Kasvua on reilut 15 prosenttia.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan valkohäntäpeurakannan kasvun taittamiseksi tulevalla metsästyskaudella pitäisi kaataa noin 56 000 valkohäntäpeuraa, mikä on reilusti enemmän kuin aiempina vuosina. Viime vuonna valkohäntäpeuralle myönnettiin 36 191 lupaa. Tuoreimmat saalistilastot taas ovat vuodelta 2016, jolloin kaadettiin 32 233 valkohäntäpeuraa.

Valkohäntäpeura istutettiin Suomeen 1930-luvulla. Muutamassa vuosikymmenessä siitä on tullut Suomen toiseksi tärkein riistaeläin hirven jälkeen.