Asenne työhön on murroksessa, eivätkä kaikki halua pitkiä työsuhteita – Halu elämyksiin menee yhä useammin työelämän edelle jo kesätöistä lähtien

Pätkätyöt avaavat urapolkuja ja lisäävät kokemusta, mutta vapaudenhalussa on riskinsä. Tutkijan mielestä lyhyiden työsuhteiden yleistyminen voi heikentää työehtoja, jos pätkätöistä tulee uusi normaali.

kesätyö
Kesätyön kautta Bashir Jafari on tutustunut uusiin kaupan tuotteisiin.
Bashir Jafari on kesäseteliläinen Paltamon K-Marketissa.

PaltamoBashir Jafari nostaa käsipaperisäkin marketille saapuneesta tavaraerästä ja tarkastaa tuotteet. Hän kääntää tavarakärryn keulan kohti myymälää, lähtee hyllyttämään tuotteita ja tervehtii asiakkaita iloisesti hymyillen.

Bashir Jafari on yksi paltamolaisista kesätyösetelillä työllistyneistä nuorista. Hän halusi töitä kesätyösetelillä, koska maksaa palkallaan autokoulua.

Bashir saapui yksin alaikäisenä pakolaisena Kainuuseen kaksi vuotta sitten. Hän on tehnyt paljon töitä työllistyäkseen ja saadakseen opiskelupaikan, muun muassa opetellut suomen kielen.

– Sain kesätyösetelistä tietoa opettajalta ja hain Tervatorin K-Markettiin, koska olin täällä työharjoittelussa, Jafari kertoo.

Bashir Jafari haki kesätöihin K-Market Tervatorille siellä tehdyn työharjoittelun jälkeen.
Bashir Jafari haki kesätöihin Paltamon K-markettiin työharjoittelun jälkeen.Lucas Holm / Yle

Kaikki nuoret eivät kuitenkaan halua kesätöitä kesätyösetelillä. Soittokierros neljään kaupunkiin paljastaa, että varatut setelierät käyvät kaupaksi Kajaanissa, Kuopiossa ja Porissa. Oulussa tarjotaan kesätyösetelimahdollisuus kaikille kohderyhmään kuuluville, mutta seteleitä jää käyttämättä noin kolmannes.

Tutkijat ovat havainneet, että nuorten asenne palkkatöitä ja pitkiä työsopimuksia kohtaan on muuttumassa. Taustalla vaikuttavat sekä työmarkkinoiden että nuorten asenteiden muuttuminen.

Nuoret eivät halua jämähtää paikalleen

Kansan Sivistystyön Liitto ry:n koulutustuottaja ja tutkija Jukka Peltokoski on seurannut työkulttuurin muutosta aitiopaikalta.

– Nuoret odottavat työn sisällöiltä enemmän ja kiinnittävät huomiota siihen, mitä tehdään, ja että työt olisivat itselle mielekkäitä.

Peltokosken mukaan nuoret ovat kiinnostuneita mahdollisuudesta vaihtaa eri elämänvaiheissa paikkakuntaa, nähdä erilaisia ihmisiä ja tehdä erilaisia töitä.

– Sellaista on havaittu, että odotukset työelämän sisältöjä kohtaan, mutta myös työsuhteita kohtaan ovat muuttuneet. Ei välttämättä edes unelmoida pysyvästä työpaikasta ja -urasta yhdessä firmassa tai organisaatiossa kehdosta hautaan, Peltokoski kertoo.

Kaupassa yleisiä kesätyöntekijöiden tehtäviä ovat kuorman purku ja hyllytys.
Kaupassa yleisiä kesätöitä ovat kuorman purku ja hyllytys.Lucas Holm / Yle

Jafari on aiemmin työskennellyt jo Kainuun opistolla ja kirjakaupassa. Nyt hän kerää kokemuksia kaupasta, ja seuraavana ovat vuorossa opinnot matkailualalla.

– Minä en mieti vielä töitä. Nyt kun hain kouluun ja sain koulupaikan, haluan opiskella, Jafari rajaa.

Moni nuori on Jafarin kanssa vastaavassa tilanteessa, jossa opiskelujen ohessa töitä tehdään keikkaluontoisesti. Töistä voi kuitenkin olla hyötyä seuraavien töiden hakemiseen.

– Varmasti on helpompi päästä etenkin kaupan alan töihin jatkossakin. Esimerkiksi kesätöihin tai määräaikaisiin työsuhteisiin, kun on kokemusta alla. Siitä saa niin hyvän kokemuspohjan, pohtii Mari Saarenpää K-Market Tervatorilta Paltamosta.

Nuoret odottavat työn sisällöiltä enemmän ja kiinnittävät huomiota siihen, mitä tehdään, ja että työt olisivat itselle mielekkäitä.

Jukka Peltokoski

Nuorten asenteet muuttuvat yhteiskunnallisen muutoksen mukana.

– Asenteisiin vaikuttavat heidän omat halunsa ja unelmansa siitä, millainen on hyvä elämä. Ajatukset hyvästä elämästä sisältävät enemmän ajatuksia siitä, että voi hankkia monenlaisia kokemuksia ja elämä on sosiaalisesti ja kulttuurisesti rikasta, Peltokoski kertoo.

Peltokosken havainnoissa teollisuuden kesätyöpaikat ovat vähentyneet 1980-luvulta alkaen, mikä vie työvoimaa palvelu- ja tietoaloille. Niiden työpaikat ovat yhä enemmän projekti- tai kausiluontoisia.

– Toki on yhteiskunnallisen ison kuvan muutos taustalla, jossa työmarkkinat ovat muuttuneet verkostomarkkinoinnin ja verkostotalouden suuntaan. Pienet ja keskisuuret firmat työllistävät ja teollisuus vähemmän, taustoittaa Peltokoski.

Mari Saarenpää, myyjä, K-Market Tervatori
Mari Saarenpää työllistyi kauppaan työharjoittelujakson siivittämänä ja uskoo, että muutkin nuoret pääsevät helpommin töihin hankittuaan kokemusta alasta.Lucas Holm / Yle

Peltokosken mukaan nuoret eivät ehkä osaa haluta tai vaatia pysyviä työpaikkoja ja vankkoja työehtoja, jos tottuvat tekemään keikkatöitä ja määräaikaisuuksia

– Kun nuorille tarjotaan pätkittäisiä ja keikkaluonteisia töitä, niin nuoria myös totutetaan sellaisiin työmarkkinoihin, että se on normaali kuva työmarkkinoista. Siinä voi nähdä totuttamisen uudenlaiseen ja pätkittäisempään työelämään, millä voi olla huonoja seurauksia työntekijöiden työehtojen kanssa pitkässä juoksussa, Peltokoski luonnehtii.

Kesätyöseteli luo polkuja työelämään

Pieni kunta näkee kesätyösetelimallin mahdollisuutena verkostoitua yritysten kanssa.Bashir Jafarille kesätyösetelisopimuksen tehnyt Paltamon kunnan elinkeinopalveluiden vs. johtaja Salla Korhonen korostaa myös alueen etua.

– Parasta on, että saadaan nuoria näkemään työelämässä toimimisen perusperiaatteet ja innostumaan työnteosta. Samalla saamme hyviä työntekijöitä alueemme yrityksiin jatkossakin, Korhonen avaa.

Nuoret odottavat, että työpaikka on myös sosiaalisen elämän paikka.

Jukka Peltokoski

Kunnissa on huomattu, että osa nuorista tahtoo lomailla, mutta kesätyöpaikan puute voi johtua myös siitä, että kesäsetelien markkinointi ja jako ei ole tavoittanut nuoria. Paikkakunnilla voi olla myös runsaasti muita tapoja työllistyä.

Myös nuoria palkanneen yrityksen mielestä kesätyöseteli on hyödyllinen ja helppo malli töihin tutustumiseen.

– Kesätyöseteli on yrittäjälle edullisempi ratkaisu, mutta myös se että nuoret tutustuvat eri aloihin kesätyösetelien avulla. Se on sellainen sopiva työpätkä perehtyä näihin hommiin, kertoo Mari Saarenpää K-Market Tervatorilta Paltamosta.

Salla Korhonen, vs. kehitysjohtaja, Paltamon kunta, elinkeinopalvelut
Salla Korhonen on luomassa uusia käytäntöjä Paltamon nuorten työllistymiseen.Lucas Holm / Yle

Kesätyöllistämisen kautta kunnassa pyritään luomaan yksittäiselle nuorelle polkua työelämään.

– Kesätyöt avaavat, mitä työelämä tänä päivänä on. Nämä kesätyöt ovat monesti nuorelle ensimmäinen kosketuspinta työelämän käytäntöihin, toteaa Korhonen.

Kesätöiden kautta nuoret pääsevät myös mukaan erilaisiin työyhteisöihin. Sosiaalisuus työelämässä on nuorille yhä tärkeämpää.

– Halutaan, että töissä olisi työyhteisö, ja työn tekeminen olisi yhteisöllistä. Nuoret odottavat, että työpaikka on myös sosiaalisen elämän paikka, koulutustuottaja ja tutkija Jukka Peltokoski tiivistää.

Oulussa ja Kajaanissa kesätyösetelistä pitkä kokemus

Oulun kaupungilla työskentelevä Outi Söderman-Juvani on vuosittain mukana yli 6 000 kesätyösetelin tarjoamisessa. Oulussa jaetaan kesätyöseteli kolmelle ikäluokalle siten, että setelin saavat huhtikuun loppuun mennessä kaikki 15 vuotta täyttäneet, jotka eivät vielä ole 18-vuotiaita.

– Oulussa on paljon töitä tarjolla kesän aikana, ja hakijoitakin on paljon. Jos ei pääse siihen työhön mitä on haaveillut ja halunnut, voivat muut työt jäädä hakematta. Kaikki eivät mene kesätöihin, koska tahtovat pitää lomaa, Söderman-Juvani pohtii.

Nuoren motivaatio ja halu ovat suurimmat tekijät saada kesätyöpaikka.

Outi Söderman-Juvani

Kesätyösetelillä työllistyy paremmin, jos hakee useampaa paikkaa tai töitä useammalta alalta. Kesätyöseteleitä voivat käyttää kolmannen sektorin toimijat ja yritykset.

– Kesätyöseteli antaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla eri kesinä eri työpaikkoja, koska vuoden aikana voi mieli muuttua, kertoo Söderman-Juvani.

Paltamon kunta toivoo kesätyöllistämisen tukemisella myös nuorten työllistymistä alueelle jatkossakin.
Kunnat tukevat kesätöitä, koska sieltä ponnistetaan työelämään omalle alueelleLucas Holm / Yle

Kajaanin kaupunki on myöntänyt tälle kesälle yli 600 kesätyöseteliä. Kesätyöseteleiden lopullinen suosio selviää vasta loppuvuodesta, kun yritykset laskuttavat kaupunkia.

– Kajaanissa nuoret ovat hakeneet töitä aktiivisesti. Ihan muutama yksittäistapaus on ollut, jotka eivät löytäneet töitä ajoissa, vahvistaa Anneli Huusko Kajaanin kaupungilta.

Kuopiossa ja Porissa kesätyösetelin pilottivuosi

Kuopiossa ja Porissa on otettu nuorten kesätyöseteli ensimmäistä kertaa käyttöön tänä vuonna.

– Tarkoituksena on ollut tukea nuorten työnhakua ja tämä on nyt pilottivuosi, kertoo työllisyyspalvelukoordinaattori Hanna Kepponen Kuopion kaupungilta.

Elina Leinonen, Teemu Leinonen ja Bashir Jafari ovat K-Market Tervatorin kesätyösetelinuoria.
Elina Leinonen, Teemu Leinonen ja Bashir Jafari ovat K-Market Tervatorin kesätyösetelinuoria.Lucas Holm / Yle

Kuopiossa on ensimmäisenä kesänä tarjolla 150 kesätyöseteliä, joista nuoret ovat hakeneet 76. Porissa seteleitä oli jaossa 125, mutta niitä ei riittänyt kaikille. Noin 40 nuorta joutui varasijalle.

Kuluvan kesän työllisyystilanne valoisa

Taloustilanne vaikuttaa montako nuorta yksi työnantaja voi vuosittain palkata.

– Kun taloustilanne parantuu, se näkyy suoraan nuorille tarjottaviin töihin. Viime ja tämä kesä ovat olleet hyviä, ja töitä on ollut tarjolla, Söderman-Juvani Oulusta iloitsee.

Opiskelijoiden opintomäärä ja työkokemus vaikuttavat myös työpaikan saamiseen. Nuorempien osalta tärkeämpää on asenne.

– Koska kesätyöt ovat yleishommia, joihin pääsee hyvin pienellä osaamisella, nuoren motivaatio ja halu ovat suurimmat tekijät saada paikka, analysoi Söderman-Juvani.

Teemu Leinonen ahertaa uusia tuotteita marketin hyllylle.
Teemu Leinonen ahertaa uusia tuotteita marketin hyllylle.Lucas Holm / Yle

Bashir Jafarilla on ollut korkea motivaatio kesätöihinsä kaupassa.

– Kesätyönteko on tuntunut kivalta, ja työpaikalla on ollut nuoria työkavereita, toteaa Jafari tyytyväisenä.

Jafarilla ei vielä ole varsinaista toiveammattia vaikka matkailualan opintoihin suuntaakin. Hän tietää, mitä aikoo seuraavaksi treenata.

– Mielestäni suomen kieli on aina vaikeaa. Kannattaa harjoitella aina. Enemmän pitäisi vielä osata englantia, suomea ja ruotsia, naurahtaa Jafari.