Valtion lisärahoitus varmistui – Kimolan veneilykanavan rakentaminen käynnistyy heinäkuussa

Entinen uittokanava kunnostetaan veneilykäyttöön.

Kimola, Kouvola
Havainnekuva Kimolan kanavasta
Havainnekuva Kimolan kanavan venetunnelista ja sulkuporteista.FCG, Finnish Consulting Group

Kimolan kanavan rakentaminen alkaa heinäkuussa. Eduskunta hyväksyi keskiviikkona kanavan 5,2 miljoonan euron lisärahoituksen. Lisätalousarvio tulee voimaan heinäkuun alussa, jonka jälkeen Liikennevirasto voi käynnistää rakennustyöt. Lisärahan tarve johtuu siitä, että kanavan kunnostuskustannukset kohosivat arvioitua suuremmiksi.

Kunnostustyöt maksavat yhteensä 20,8 miljoonaa euroa, josta valtio rahoittaa kaksi kolmasosaa ja alueen kunnat kolmasosan.

Kimolan kanava on Pohjois-Kymenlaaksossa Kymijoen vesistössä sijaitseva uittokanava. Rakennustöiden tavoitteena on muuttaa Konninveden ja Iitin Pyhäjärven välinen uittokanava veneilykäyttöön.

Hankkeessa ruopataan ja levennetään nykyinen kanava. Lisäksi kanavaan tehdään veneliikenteen vaatimat eroosiosuojaukset. Nykyinen nippunosturi puretaan ja paikalle rakennetaan venesulku, jonka sulkukorkeus on 12 metriä. Kanavan ylittävät Kimolan silta ja Taipaleen yksityissilta uusitaan.

Kanava valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Kanava jää valmistuttuaan Kouvolan kaupungin omistukseen.