1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Donald Trump

Donald Trumpin presidenttikausi ei ole vakuuttanut suomalaisia – vain ani harva uskoo Trumpin tehneen maailmasta turvallisemman

Kristillisdemokraattien kannattajat ovat Trumpia kohtaan suopeimpia, kertoo Ylen teettämä kysely.

Donald Trump
Donald Trump tutkimus
Eetu Pietarinen / Yle

Suomalaiset suhtatuvat suurella varauksella Donald Trumpin toimiin Yhdysvaltain presidenttinä. Tämä selviää Ylen Taloustutkimukselta tilaamasta tutkimuksesta.

Sen mukaan presidentti Trumpista on tullut suorastaan suomalaisia yhdistävä tekijä: kielteisen käsityksen Yhdysvaltain nykyisen presidentin toimista jakavat miehet ja naiset, pieni- ja suurituloiset sekä etelä- ja pohjoissuomalaiset.

Tutkimuksessa kysyttiin, mihin seuraavista asioista Trump on suomalaisten mielestä vaikuttanut.

Trump tutkimus turvallisuus

Vain pieni osa suomalaisista on sitä mieltä, että Trump on tehnyt maailmasta turvallisemman.

Suurimman kannatuksen väitteelle antavat ne, jotka ovat käyneet vain peruskoulun tai lukion sekä ne, joiden talouden yhteenlasketut vuositulot ovat 10 000 euroa tai vähemmän.

Maantieteellisesti väite ei jaa suomalaisia kahtia, mutta Pohjois- ja Itä-Suomessa väitteestä ollaan enemmän eri mieltä kuin muualla Suomessa.

Trump tutkimus ympäristönsuojelu

Suurin osa suomalaisista uskoo, että Trump on heikentänyt sitoutumista ympäristönsuojeluun. Eniten tätä mieltä ovat 25–34-vuotiaat ja 35–49-vuotiaat sekä ammattiryhmistä ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijat.

Väite saa kannatusta myös niiltä, joiden talouden yhteenlasketut vuositulot ovat yli 70 000 euroa. Turussa ja Tampereella väitteen kanssa ollaan enemmän samaa mieltä kuin muualla Suomessa.

Ammattiryhmistä harvimmin tätä mieltä ovat kotiäidit ja -isät.

Trump tutkimus yhdysvaltain asema

Eniten samaa mieltä ovat 15–24-vuotiaat nuoret. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevissa kehyskunnissa väite saa enemmän tukea kuin muilla paikkakunnilla. Samaa mieltä olevia on myös yrittäjissä ja heissä, joiden talouden yhteenlasketut vuositulot ovat alle 10 000 euroa.

Suomalaiset ovat silti vahvasti eri mieltä tämän väitteen kanssa. Esimerkiksi maanviljelijöistä kukaan ei allekirjoita tätä väitettä.

Trump tutkimus some

Tämän paikkansapitävyydestä suomalaiset ovat eniten yhtä mieltä. Erityisen voimakkaasti väitteen allekirjoittavat kotiäitien ja -isien lisäksi maanviljelijät, ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijat.

Vähiten tätä mieltä ovat johtavassa asemassa työskentelevät, yrittäjät, työttömät ja eläkeläiset. Paikkakuntien tai tuloluokkien välillä eroja ei juurikaan ole.

Trump tutkimus ei mitään

Pieni osa suomalaisista oli sitä mieltä, ettei Trump ole vaikuttanut mihinkään edellä mainituista. Trumpin vaikutukset arvioidaan pieniksi erityisesti alle 50 000 asukkaan kunnissa.

Näin vastasivat erityisesti 65–79-vuotiaat ja johtavassa asemassa työskentelevät.

trump-valikuva.jpg
Eetu Pietarinen / Yle Uutisgrafiikka

Tutkija: Tuloksissa näkyy, että Suomi on pieni, viennistä riippuvainen maa

Ylen kyselyn tulosten taustalla on Trumpin harjoittama kansainvälisen yhteistyön vastainen politiikka, uskoo tutkija Ville Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista.

Yhdysvallat on Trumpin presidenttikauden aikana vetäytynyt Pariisin ilmastosopimuksesta ja Iranin ydinsopimuksesta. Tullit Euroopasta tuotavaa terästä ja alumiinia vastaan tulivat voimaan kesäkuun alussa.

– Suomalaiset näkevät, että Suomi on kuitenkin pieni viennistä riippuvainen maa. Se heijastuu kyselyn vastauksissa aika vahvasti, Sinkkonen uskoo.

Ylen kysely tehtiin samaan aikaan, kun Trump tapasi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin. Tapaaminen ei kuitenkaan näytä parantaneen Trumpin mainetta rauhanmiehenä ainakaan suomalaisten silmissä.

– Juuri ennen tapaamista Yhdysvaltain uudet tullit tulivat voimaan, ja Trump lähti ovet paukkuen G7-kokouksesta. Tällaisten tapahtumien jälkeen tapaaminen Kimin kanssa ei ollut riittävä sysäys sille, että ihmiset ajattelisivat Trumpin tehneen maailmasta turvallisemman.

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen on yllättynyt tuloksista. Hänestä on erikoista, ettei Pohjois-Korea-neuvotteluiden jälkeen tuon useampi suomalainen katso Trumpin tehneen maailmasta turvallisempaa.

Kristillisissä ymmärtäjiä, vihreät kriittisimpiä

Suomalaisten käsitys Trumpin toiminnasta näyttää olevan melko yksimielinen – iästä, asuinpaikasta ja jopa puoluekannasta riippumatta.

Esimerkiksi perussuomalaisten kannattajista valtaosa katsoi Trumpin kärjistäneen keskustelua, eikä uskonut hänen parantaneen maailman turvallisuutta.

– Vaikka olisi Trumpin kanssa samaa mieltä jostain tietystä asiasta, esimerkiksi maahanmuutosta, niin ei automaattisesti tue koko muuta agendaa, Sinkkonen arvioi.

Perussuomalaisten ja sinisten lisäksi Trumpin toimet saivat muita enemmän ymmärrystä myös kristillisdemokraattien kannattajien keskuudessa. Taustalla voi Sinkkosen mukaan olla Trumpin Lähi-idän politiikka ja myönteisenä pidetty suhtautuminen Israeliin.

Kriittisimpiä olivat vihreiden kannattajat. Tässä vaikuttanevat Trumpin ympäristöpolitiikka ja muut arvoliberaaleille tärkeät kysymykset kuten abortti tai maahanmuutto.

Suomalaisia arveluttaa Trumpin nuiva asenne kansainväliseen yhteistyöhön

Sinkkonen on suomalaisten enemmistön kanssa samaa mieltä siitä, että Trump on kärjistänyt yhteiskunnallista keskustelua.

Näin on tapahtunut erityisesti Yhdysvalloissa, jossa konservatiivinen ja liberaali media ovat jo valmiiksi kaukana toisistaan.

– Trump heittää vielä lisää vettä myllyyn, tutkija sanoo.

– Hän puhuu valeuutisista, noitavainosta ja mediasta amerikkalaisten vihollisena. Nämä kommentit vahvistavat vastakkainasettelua entisestään.

Suomalaiset ovat Sinkkosen mielestä oikeassa myös siinä, että maailma ei näytä muuttuneen turvallisemmaksi vaan pikemminkin päinvastoin. Tämä näkyy Yhdysvaltojen ulkopoliittisen johdon koventuneina puheina.

Sinkkosen mielestä turvallisuus parantuisi kansainvälisellä yhteistyöllä, ei Yhdysvaltain yksipuolisilla toimilla.

Kansainvälisen yhteistyön voimaan uskoo todennäköisesti myös suurin osa suomalaisista. Mutta Trump suhtautuu siihen nuivasti.

Trump epäsuosittu myös muualla maailmassa

Suomalaisten arviot ovat samansuuntaisia muualla maailmassa tehtyjen mielipidemittausten kanssa.

– Trump on ollut koko kautensa ajan epäsuosittu sekä Länsi-Euroopassa että laajemmin globaalisti, Sinkkonen kertoo.

Pew Research Centerin 37 maassa tekemässä tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) Trumpiin luotti viime vuonna 22 prosenttia vastaajista. Kun gallup-yhtiö kysyi samaa asiaa (siirryt toiseen palveluun) uudestaan tänä vuonna 134 maassa, Yhdysvaltain nykyjohdon toiminnan hyväksyi 30 prosenttia.

Presidentti Barack Obaman kaudella luvut olivat 64 ja 48 prosenttia, joten lasku on melkoinen.

Pew Reasearch Centerin tutkimuksen mukaan Trump on edeltäjäänsä suositumpi vain Venäjällä ja Israelissa.

Taloustutkimus haastatteli tutkimukseen 1012:ta henkilöä. Otos edustaa tilastollisesti Suomen aikuisväestöä, eli 15 vuotta täyttäneitä.

Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina 11.–19. kesäkuuta. Vastaajien yhteystiedot poimittiin satunnaisesti väestörekisteristä. Aineisto painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestöä vastaavaksi. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä.

Lue seuraavaksi