Näin vanhusten palveluista vastaava johtaja vastaa kritiikkiin huonosta hoidosta – ei hyväksyisi itselleen hoitoa, jossa suihkuun pääsee kerran viikossa

Siun sotessa puhuttaa etenkin vanhusten kohtelu. Moni hoitoalalla työskentelevä kertoo olevansa huolissaan hoidon laadusta.

Siun sote
Aino sisätossut.
Yle

Siun sote on ollut toiminnassa nyt puolitoista vuotta. Kysyimme pohjoiskarjalaisilta ja heinäveteläisiltä, miten kuntayhtymä on heidän mielestään onnistunut palvelujen tuottamisessa. Siun sotessa puhuttaa etenkin vanhusten kohtelu. Kysyimme neljäntoista kunnan vanhusten asioista vastaavalta johtajalta Eija Riepolta seitsemän kysymystä hyvästä hoidosta.

1. Hyväksyisitkö itsellesi hoidon, jossa suihkuun pääsee kerran viikossa?

– En hyväksyisi, eikä sellaista tarvitse kenenkään hyväksyä, Rieppo vastaa.

– Suihkussa käynti ja hygieniahuolto toteutetaan hyvin yksilöllisesti. Pienet ilta- ja aamupesut tehdään varmasti päivittäin. Täytyy kuitenkin muistaa, että osalla vanhuksista iho ei välttämättä kestä jokapäiväistä suihkutusta, koska se on niin kuiva. Eli jokaisena päivänä suihkussa ei välttämättä käydä. Vanhuksen yksilöllisen tarpeen mukaan mennään. Esimerkiksi jos vanhus hikoilee paljon, niin hän voi vaikka päivittäin päästä suihkuun ja saada siihen apua, Rieppo jatkaa.

2. Mitä sanot hoidosta, jossa ihminen nostetaan istumaan vain harvoin?

– Jokaisessa yksikössä tehdään kuntouttavaa hoitotyötä osana arjen toimintaa. Ikäihmisen istumaan nostaminen ja siinä avustaminen edistää kuntoutumista. Se on ilman muuta osa ihan normaalia arjen toimintaa.

– Asumispalveluissa ja kotihoidossa jokaiselle ikäihmiselle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka laatimisessa on lähes aina mukana läheinen omainen. Suunnitelmaan kirjataan toiveita ja asioita, jotka tulee huomioida ikääntyneen palvelussa päivittäin tai viikoittain.

3. Pystytäänkö palvelusuunnitelmista pitämään kiinni?

– Kyllä. Niistä edellytetään pidettävän kiinni. Jos tilanne muuttuu, niin suunnitelma pitää tarkastaa ja päivittää, Rieppo toteaa.

Vanhus juo kahvia.
Jyrki Lyytikkä / Yle

4. Mitä potilaan on syytä tehdä, jos hoito ei hänen mielestään ole inhimillistä?

"EU on määrännyt lain, että eläinten on päästävä ulos ja jaloittelemaan, mutta vanhuksia ei suojaa kohta mikään. Pian ei ole hoitajia, jos suuntaus on tämä. Myös päättäjien ja johtoportaan tulisi arvostaa hyvin tehtyä työtä", pitkään hoitoalalla töitä tehnyt nainen kirjoittaa.

Eija Rieppo ohjeistaa, että puutteista tulee ilmoittaa välittömästi hoitoyksikön esimiehelle. Jos potilas ei itse pysty ilmoittamaan huonosta hoidosta, ilmoituksen voi tehdä omainen.

– Esimiehellä on virkavelvollisuus tutkia ja selvittää asia. Tarvittaessa hän tulee korjata asia. Mikäli näin ei tapahdu, niin asiasta on ilmoitettava seuraavalle esimiehelle, Rieppo ohjeistaa.

Hoitaja ja vanhus.
Heikki Haapalainen / Yle

5. Mitä Siun sote aikoo tehdä nostaakseen vanhusten hoidon tasolle, mikä se oli ennen Siun soten aloitusta?

"Vanhusten hoivakodeissa on vähennetty henkilöstöä, jopa kokonaisia työvuoroja. Palvelujohtajan mielestä hoitotyön laatu ei laske. Tosiasiassa hoitotyön laatu on romahtanut: vanhuksia ei enää ehditä nostaa sängyistään yhteisiin tiloihin, ulkoiluttamisesta puhumattakaan. Puhtaudestakin joudumme tinkimään. Muistisairaiden vanhusten levottomuus ja ahdistus lisääntyvät, kun hoitajat eivät ehdi kuunnella heitä. Kuntouttava ja vanhuslähtöinen hoitotyö, johon meidät on koulutettu, on enää muisto menneestä", hoivakodissa työskentelevä hoitaja kirjoittaa.

Eija Rieppo toteaa painokkaasti, että henkilöstöä ei ole vähennetty mistään yksiköstä. Myös asukasmäärät ovat Riepon mukaan säilyneet ennallaan.

– Meillä ei missään nimessä ole nyt vähemmän henkilöstöä kuin viime tai edellisenä vuonna. Määräaikaista henkilöstöä on lisätty. Asukasmäärät ovat samat kuin aikaisemmin, Rieppo tiivistää.

– Lyhyet sijaistukset kuormittavat osaltaan hoitoyksiköitä, koska sijaiset eivät välttämättä tunne vanhuksen tapoja ja tottumuksia. Tämä voi kuormittaa sekä tuuraajia että vakituisia työntekijöitä, jotka joutuvat opastamaan sijaisia enemmän, Rieppo arvelee.

Siun Sote -hankkeessa mukana olevat kunnat.
Yle / Siun Sote

6. Onko organisaation muutos ollut liian tiukka, jos henkilöstö on ollut näin hämmentynyt?

Siun sote on valtava organisaatio. Yhtymällä on enemmän työntekijöitä kuin alueen kunnilla yhteensä. Suuressa organisaatiossa muutosten tekeminen voi aiheuttaa kitkaa ja hämmennystä.

"Siun sotelta on tullut erilaisia ohjeistuksia, välillä jopa viikoittain. Entisiä ohjeita ei ole ehditty ottaa käyttöön, kun tulee jo uusia. Ohjeviidakko ei edistä työrauhaa. Kukaan ei oikeastaan tiedä, minkä ohjeen mukaan toimitaan", nimimerkki Kahvihuoneen kalpea sairaanhoitaja kuvailee.

Rieppo uskoo, että Siun soten käynnistysvaiheessa ohjeistukset saattoivat aiheuttaa hämmennystä. Näin saattoi Riepon mukaan käydä varsinkin pakoissa, joissa uudet ohjeet muuttivat tuttuja toimintatapoja.

– Varsinkin viime vuoden alkupuolella ohjeistuksia saattoi tulla tiuhaan, mutta kaikki ohjeet koskivat eri asioita. Jos aikaisempina vuosina on tullut yksi tai kaksi ohjetta, ohjeiden määrä tuntuu paljolta. Meidän piti kuitenkin saada toimintojen sisällöt tasalaatuisiksi, jotta yhdenvertainen palvelujen saanti tulee turvatuksi.

Hoitaja saattaa vanhusta.
Yle

7. Onko Siun sote säästänyt vääristä asioista, jos samaan aikaan niin moni vanhus ja omainen kertoo huonosta hoidosta?

Kuntayhtymän viime vuoden arviointikertomuksen mukaan ikäihmisten palveluja arvioitaessa neljästätoista toiminnallisesta mittarista vain kuudessa tavoitteet täyttyivät. Taloudellinen tulos oli samaan aikaan kuitenkin lähes kolme miljoonaa euroa ylijäämäinen vanhustenhoidon osalta.

Riepon mukaan tarkastuslautakunta on käyttänyt tiukkoja kriteerejä arvioidessaan tavoitteita ja niiden toteutumista.

– Saimme esimerkiksi muodostettua Pohjois-Karjalaan niin monta perhekotia, että pääsimme Suomen kärkisijoille. Mutta koska emme saaneet toimintaa käyntiin juuri niissä parissa kunnassa, jotka olimme tavoitteissa maininneet, kriteerit eivät täyttyneet, Rieppo kertoo.

– Meillä on puolentoista sataa vanhusta perhehoidossa. On asioita, joista voimme olla ylpeitä, vaikka arviointikertomukseen on laitettu punaisella, että emme ole onnistuneet lainkaan. Itse näemme, että olemme onnistuneet, Rieppo jatkaa.

Siun soten on järjestää 170 000 ihmisen palvelut

Siun sote on ollut toiminnassa nyt puolitoista vuotta. Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden omistama kuntayhtymä on vastannut vuoden 2017 alusta kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista, kuten terveyskeskuksista, neuvoloista, vanhusten palveluasumisesta, pelastustoimesta ja lastensuojelusta. Kuntayhtymä järjestää palvelut noin 170 000 asukkaalle.