Viiankiaavan pilaantuneita maita on alle 100 kuutiometriä

Sodankylässä Viiankiaavalla todettujen polttoainevuotojen vaikutukset ovat nyt selvillä.

Sodankylä
Kairauskone Viiankiaavalla v. 2012
Kairauskone kaivosyhtiö Anglo Americanin malminetsinnässä Viiankiaavan lähistöllä Sodankylässä v. 2012.Jarmo Honkanen / Yle

Kaivosyhtiö AA Sakatti Mining Oy:n teettämän arvioinnin mukaan kunnostustoimia tarvitaan kuudessa kohteessa Viiankiaavan soidensuojelualueella ja kuudessa kohteessa sen ulkopuolella. Kunnostettavaa maa-ainesta on yhteensä 92 kuutiometriä, mistä suurin osa on suojelualueen ulkopuolella.

Yhtiön mukaan pilaantuneiden maa-ainesten kunnostustyöt käynnistetään, kun viranomaiset ja luonnonolosuhteet sen sallivat. Yhtiö sanoo myös muuttavansa sisäisiä toimintatapojaan, jotta vastaavilta vahingoilta vältytään jatkossa.

Kunnostustarvearviointia varten tarkastettiin kaikkiaan 28 kohdetta, joissa on kairattu malminäytteitä Viiankiaavan alueella. Niissä yhtiö havaitsi polttoainevuotoja porauspaikkojensa jälkitarkastuksessa viime toukokuussa.

Suuri osa pilaantuneista kohteista on lähes pistemäisiä eli pinta-alaltaan alle neliömetrin suuruisia alueita. Suurinkin kunnostettava alue on neljän neliömetrin suuruinen.