Kela-kuljetukset muuttuvat uuden taksilain myötä: Saamenkielinen taksinkuljettaja ei saa toimia vanhukselle saattajana sairaalassa

Uudessa järjestelmässä Kela käsittelee kaikkia matkoja yhdensuuntaisina. Siksi taksinkuljettaja ei voi toimia asiakkaan saattajana sairaalassa.

taksiliikenne
Ristenrauna Magga
Ristenrauna MaggaAnne Näkkäläjärvi

Saamelaisvanhukset esimerkiksi Utsjoella ovat tottuneet siihen, että he voivat sairaalamatkalle lähtiessään soittaa tutun saamenkielisen taksinkuljettajan, joka toimii sairaalassa myös saattajana ja tuo takaisin kotiin.

Näin ei kuitenkaan saa toimia enää sunnuntaista eteenpäin. 1. heinäkuuta voimaantulevan uuden liikennepalvelulain myötä Suomi siirtyy tiukasti säännellystä ja rajoitetusta järjestelmästä vapaaseen markkinajärjestelmään.Se tuo mukanaan muutoksia myös pohjoisen Kela-kuljetusten järjestelyyn.

Muistisairas tarvitsee mukaansa erikseen saattajan

Heinäkuun alusta lähtien Lapin Kela-korvatut kyydit välitetään Pro-Keskus Oy:n kautta. Asiakkaan tulee tilata kuljetus etukäteen keskuksesta.

Saamenkielisten vanhusten kanssa on yleisesti toimittu pohjoisessa niin, että jos ihminen tarvitsee vaikkapa sairaalaan saattajan, se on usein ollut saamenkielinen taksinkuljettaja, joka kuljettaa asiakkaan hoitoon ja takaisin kotiin.

Uudessa järjestelmässä Kansaneläkelaitos kuitenkin käsittelee jokaisen kyydin yhdensuuntaisena. Ei ole siis varmuutta siitä, tuleeko asiakas saman taksin kyydissä takaisin, kuin millä hän on mennyt.

Pro-Keskuksen Lapin aluepäällikkö Kalle Ruikka kertoo, että asiakkaalla täytyy siis tästä eteenpäin olla pääsääntöisesti erillinen saattaja mukanaan.

– Eli muistisairaiden tulee ottaa huomioon se, että heillä on saattaja mukana pääsääntöisesti kaikilla reissuilla. Koska ei ole varmuutta siitä, että saadaanko kuljetus samaan autoon millä tullaan. Tähän kyllä pyritään, mutta sadan prosentin varmuutta siitä ei ole, koska määritysten mukaan pitää yhdistellä kuljetuksia, Ruikka kertoo.

Kalle Ruikka
Pro-Keskus Oy:n Lapin aluepäällikkö Kalle Ruikka.Marjukka Talvitie / Yle

Saattajan hankkiminen on asiakkaan omalla vastuulla

Pro-Keskus järjestää palveluntuottajana kuljetuksen Kela-kuljetuksissa, mutta heidän vastuullaan ei ole saattajan hankkiminen asiakkaalle.

– Meillä on vastuulla järjestää ne kuljetukset. Meidän vastuulla ei ole järjestää saattajia sinne reissuihin.

Kalle Ruikka kertoo, että saamenkielistä kuljettajaa ei ole edellytetty Pro-Keskuksen Kelan kanssa tekemässä sopimuksessa, joten kuljettajan saamenkielen toivominen ei ole mahdollista. Jos henkilö ei pysty tilaamaan taksia Pro-Keskuksesta suomeksi, hänen on hankittava itselleen avustaja, joka tilauksen tekee.

Kuljetus tulee varata päivä ennen lähtöä

Ennakkoon tiedossa olevat Kela-kuljetukset tulee varata Pro-Keskuksesta hyvissä ajoin ennen matkaa. Kuljetus tulee tilata viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä kello 14. Kela-korvausta matkasta ei saa, jos taksia ei ole tilattu keskuksen kautta. Näin pyritään yhdistelemään kyytejä mahdollisimman tehokkaasti.

– Kuljetusta edeltävänä päivänä viimeistään kello 14 mennessä, jotta pystytään järjestämään nämä kuljetukset mahdollisimman joustavasti asiakkaille ja myös palvelemaan Kelaa siinä tarkoituksessa, mikä tässä nyt onkaan, eli säästöjähän tässä myös haetaan, Kalle Ruikka sanoo.

Vakiotaksioikeus säilyy myös edelleen

Tilanne ei kuitenkaan muutu juurikaan niiden ihmisten kohdalla, joilla on Kelan myöntämä vakiotaksioikeus. He voivat tästä eteenpäinkin tilata saman taksin, kunhan kyseinen liikennöitsijä kuuluu Kelan sopimuksen piiriin.

Jos vakiotaksi ei kuitenkaan ole sopimusliikennöitsijä, tilataan taksi normaalisti Pro-Keskuksesta. Pro-Keskuksesta voi myös kysyä itselleen uutta vakiotaksia, jos edellinen ei kuulu uuteen sopimukseen.

Sámi Soster -yhdistyksen toiminnanjohtaja: Saamenkielinen palvelu on suuri asia

Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan yhdistyksen Sámi Sosterin toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga on pettynyt, kun saamenkieliset potilaat eivät ole enää oikeutettuja saamenkieliseen taksinkuljettajaan, joka samalla auttaisi asiakasta sairaalassa. Magga on sitä mieltä, ettei Kansaneläkelaitos noudata saamen kielilakia, kun se ei järjestä enää saamenkielistä taksia saamenkielisille.

Saamen kielilain mukaan saamelaisilla on kotiseutualueellaan oikeus asioida viranomaisissa saamen kielellä. Laissa saamen kielellä tarkoitetaan kaikkia kolmea Suomessa puhuttavaa saamea.

– Se on suomessa niin, että jos he näkevät, että jos osaa suomea niin silloin ei ole oikeutta. Ja se on tietenkin yksi ristiriita, että he eivät seuraa siinä kyllä lakia, Magga sanoo.

Magga on työskennellyt saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen parissa kauan. Hän muistuttaa, että saamenkieliselle vanhukselle on tärkeää, että hän saa apua sairaalassa omalla kielellään. Voi olla hankalaa pärjätä tuntemattomassa ympäristössä ja keskustella hoitohenkilökunnan kanssa sairaalassa suomeksi.

– Miten hän osaa kertoa asiat niin, että hänen sanomiset ymmärretään ja toisin päin, että hän ymmärtää mitä hänelle sanotaan. Se ei ole ollenkaan pieni asia. Se on iso asia ihmisen avunsaannissa.

Magga tarjoaa ratkaisuksi vakiotaksioikeutta tai vanhan järjestelmän palauttamista

Ristenrauna Magga toivoisi, että Kansaneläkelaitos ottaisi vastuuta saamenkielisistä ihmisistä ja jatkaisi aikaisemmin käytössä ollutta toimintamallia, jossa asiakas sai tilata saamenkielisen liikennöitsijän, joka myös auttoi hoitopaikassa.

– Minä kyllä heittäisin pallon nyt Kansaneläkelaitokselle. Heidän pitää siellä tehdä päätös saamenkielisten ihmisten ja saamelaisten ihmisten kohdalla, että saisi jatkua niin kuin nytkin. Me olemme kuitenkin saaneet tilata sen saamenkielisen taksin ja hän on sitten ilmoittanut, että tällainen kyyti nyt lähtee, Magga kertoo.

Toinen mahdollisuus asian ratkaisemiseksi olisi se, että saamenkieliset ihmiset saisivat aina käyttää samaa taksia. Sellainen palvelu on voimassa myös uuden lain mukaan heillä, jotka ovat saaneet luvan käyttää itse valitsemaansa taksia.

– Näille saamelaisille jotka sitä tarvitsevat, heille jos Kansaneläkelaitoksen lääkärit antaisivat yhdessä sen luvan, että saa käyttää samaa taksia, Magga sanoo.

Kansaneläkelaitos ei ota kantaa saamenkielisten vanhusten taksipalveluihin. Kelalta todetaan, että Pro-Keskus Oy on voittanut Kelan tarjouskilpailun ja se järjestää Kela-kyydit Lapissa.