Pörssiammattilaiset uskovat osakkeiden kestävän lukuisat uhkat – kurssiheiluntaa nähdään silti vielä paljon

Pörssikurssit ovat heiluneet voimakkaasti jo koko alkuvuoden.

Helsingin pörssi
Heilahtaneita kolikkopinoja
Älä häpeä rahaongelmiasi äläkä jää niiden kanssa yksin.Henrietta Hassinen / Yle

Sijoitusammattilaiset uskovat, että osakkeiden arvo Helsingin pörssissä, eli virallisemmin Nasdaq Helsingissä, pysyy ainakin nykyisellä tasollaan vuoden loppuun saakka. Näin, vaikka erilaisia kriisejä, kuten laajan kauppasodan uhka tai Italian pankkien kehno kunto, tuntuu syntyvän lähes viikoittain uhkaamaan talouden vakautta.

Yle kysyi viime viikon lopulla joukolta osakemarkkinoita työkseen seuraavilta salkunhoitajilta ja analyytikoilta näkemystä Helsingin pörssin tilanteesta loppuvuoden aikana. Jokainen vastaajista arvioi, että pörssi ei käänny laskuun, vaan yleisindeksi on vuoden lopussa yli 10 000 pistettä.

– Uskomme 10 000 pisteen rajan edelleen ylittyvän vuoden lopussa. Matka tästä sinne ei ole erityisen pitkä, ja varsinkin kevään mittaan jälleen heikentynyt euro antaa lisäpontta vientiyhtiöiden loppuvuoden tulosnäkymille, sanoo sijoitusstrategi Antti Saari Nordeasta.

– Pörssissä on nousuvaraa loppuvuonna. Globaali talouskasvu on kohtuullisen hyvällä tasolla ja tämän myötä useimpien toimi-alojen kysyntätilanne on hyvä ja on piristynyt kuluvan vuoden aikana. Tämä tukee kohtuullisen hyvää tuloskasvunäkymää myös Suomen pörssiyhtiöille. Sen pitäisi riittää tukemaan kursseja loppuvuotta kohti, sanoo puolestaan Aktian salkunhoitaja Jan Brännback.

Yle kysyi sijoitusammattilaisten näkemystä Helsingin pörssin suunnasta edellisen kerran vuoden alussa, jolloin pörssin yleisindeksi oli noin 9 500 pistettä.

Yleinen arvio oli, että yleisindeksi nousee vuoden aikana 10 000 pisterajan yläpuolelle. Niin kävikin jo toukokuussa, mutta vähän ennen juhannusta indeksi painui jälleen alle 10 000 pisteen. Lasku kuvastaa osakemarkkinoiden hermostuneisuutta, kun erilaisia kriisejä puhkeaa taajaan ympäri maailman.

Helsingin pörssin yleisindeksi
Helsingin pörssin yleisindeksi kipusi toukokuussa selvästi yli 10 000 pisteen vuoden ensimäisellä puoliskolla.Aapo Parviainen / Yle

– Hermostuneisuus markkinoilla on noussut, joka näkyy kurssiheilunnan lisääntymisenä. Kesän ja alkusyksyn aikana voimme nähdä kohtuullisen suuriakin laskupäiviä ja heiluntaa. Loppusyksystä, kun markkinoiden ”kuntotesti” on suoritettu, palaamme taas tosiasioiden pariin. Alhainen korkotaso, vaihtoehtoisten sijoituskohteiden puute, yhtiöiden vahvat taseet ja tulokset sekä globaalisti vahvat kasvunäkymät luovat hyvän perustan osakemarkkinoille, sanoo Danske Bankin sijoitusjohtaja Jukkapekka Laurila.

Markkinoiden hermostunut tunnelma heijastuu sijoitusväen työhön myös tulosseurannassa. Jokainen tuloslaskelman rivi perataan nyt tavallista tarkemmin. Suurin osa pörssiyhtiöistä julkistaa vuoden ensimmäisen puoliskon tuloksensa lähiviikkoina.

– Loppuvuoden kehityksen suhteen olennaista on ensinnäkin yritysten tuloskehitys, jonka on täytettävä markkinoiden odotukset. Pienetkin pettymykset aiheuttavat näin herkässä tilanteessa negatiivisia reaktioita osakekursseihin. Toiseksi, kauppasotaan liittyvät kysymykset pitää saada jollain tapaa selvitettyä, jotta lisäuhkia ei enää alettaisi hinnoitella markkinoilla. Jos tilanne maailmankaupan osalta stabiloituu edes jossain määrin ja yritykset vastaavat tulosodotuksiin, niin 10 000 pistettä on ylitettävissä, kertoo Elite Alfred Bergin salkunhoitaja Marko Saastamoinen.

Yle kysyi näkemyksiä Helsingin pörssin loppuvuodesta sähköpostilla viime viikon lopulla. Heilunta jatkui Helsingin pörssissä myös kuluvan viikon alussa. Maanantaina yleisindeksi vajosi reilusti, mutta toipui taas tiistaina päivän kaupankäynnin alkajaisiksi.