Isätkin halutaan saada puhumaan – nyt mietitään, miten se onnistuu

Uusi Isän näköinen -hanke etsii tapaa, jolla isät saisivat tukea vanhemmuuteensa. Haasteena on vielä saada miehet osallistumaan toimintaan. Isyyden vahvistaminen voi olla myös keino maahanmuuttajien kotouttamiseen.

isyys
mies ja vauva silhuettina
AOP

– Vanhemmuudessa erityisesti isät jäävät helposti äitien varjoon, sanoo Heli Lappeteläinen.

Hän työskentelee projektisuunnittelijana Isän näköinen -hankkeessa, jossa ammattilaisia koulutetaan kohtaamaan isät entistä paremmin.

– Että isien asema paranisi ja he paremmin voisivat ottaa vastuuta omasta isyydestään, vanhemmuudestaan, sitä kautta lapsen ja perheen hyvinvoinnista ja myös omasta hyvinvoinnistaan.

Lisäksi testataan konkreettisia tapoja saada miehet vahvistamaan vanhemmuuttaan. Isäryhmiä aiotaan käynnistää viimeistään ensi vuonna paikallisten Setlementtiyhdistysten kanssa.

Isien saaminen mukaan tulee olemaan haasteellista, myöntää Lappeteläinen.

– Johtunee siitä, että meidän kulttuurimme ei ole tukenut poikien, nuorten miesten ryhmämuotoista osallistumista, emme osaa ehkä oikeanlaisia ryhmiä vetää.

– Isät eivät koe työntekijöitä vertaisekseen. Pyrimme nyt tekemään toiminnan sellaiseksi, että siihen olisi helppo osallistua, Heli Lappeteläinen sanoo.

Pohjoisessa tuetaan maahanmuuttajien isyyttä

Tukea halutaan tarjota isyyden muutostilanteisiin. Oli kysymys sitten leskeydestä, erosta, äkillisestä työttömyydestä tai muusta elämän taitekohdasta.

Pohjois-Suomessa ensimmäisiä kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, kertoo Oulussa toimistoaan pitävä Heli Lappeteläinen.

Myös isyyteen voi tarvita kotoutusta. Sosiaalityön kentältä on kantautunut viestiä, että maahanmuuttajaäidit saavat ja hakevat tukea, mutta isejä perhetapahtumissakaan harvoin näkyy.

– Maahanmuuttajataustaisilla isillä on paljonkin haasteita siinä, että tullaan kasvattamaan omat lapset erilaisessa kasvatuskulttuurissa kuin mistä ollaan tultu, Lappeteläinen kertoo.

– Erityisesti siellä on nousemassa kohderyhmäksi isät, jotka ovat perheenyhdistämisen kautta saamassa lapsensa Suomeen.

Esimerkiksi Lappeteläisen toimialueella maahanmuuttajaperheiden isille kaavaillaan toimintaa Ouluun ja Kemiin. Pohjoisessa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia aiotaan kouluttaa edellä mainittujen lisäksi Rovaniemellä ja Kemijärvellä.

Isä ja lapsi kävelevät.
Olichel / Pixabay

Myös vankilataustaisten isien tukeminen on nähty ensi vaiheessa tärkeäksi.

– Vertaisryhmätoiminta on meillä tärkein työväline. Pyrimme tekemään ryhmiä, jossa samanlaisesta taustasta tulevat isät kohtaavat toisensa. Ja pystyisivät tukemaan toisiansa, jakamaan kokemuksiaan vertaisesti ja mahdollisesti sitä kautta saada apua, Lappeteläinen sanoo.

Työntekijä neljällä paikkakunnalla

Isän näköinen on Miessakit ry:n ja Suomen Setlementtiliitto ry:n kaksivuotinen hanke, jonka pyrkimys on saada tukea isyyteen. Helmikuussa 2020 loppuvan hankkeen rahoitus saadaan Euroopan unionin ESR-rahastosta.

Heli Lappeteläisen mukaan hankkeen hallinto sijaitsee Kuopiossa, lisäksi toimipaikkoja on Oulussa ja Jyväskylässä. Helsingissä Miessakit ry on palkannut hanketta varten toimistoonsa työntekijän.