Työryhmä esittää: Jehovan todistajien vapautus asepalveluksesta pitäisi lakkauttaa – Jehovan todistajat: "Aseistakieltäytyminen jokaisen omantunnon kysymys"

Puolustusministeriön työryhmä ehdottaa Jehovan todistajat asepalveluksesta vapauttavan lain kumoamista. Muistiolla on pitkä matka laiksi, mutta mikäli ehdotus etenee, joutuisivat palveluksesta kieltäytyvät Jehovan todistajat tulevaisuudessa totaalikieltäytyjien tavoin vankilaan.

Jehovan todistajat
Alokkaan punkka ja sotilasmerkkejä takin hihassa.
Asevelvollisuus saattaa tulevaisuudessa koskea myös Jehovan todistajia.Marjut Suomi / Yle

Jehovan todistajat ovat tähän mennessä ainoana uskonnollisena ryhmänä Suomessa saaneet vakaumuksensa perusteella vapautuksen asepalveluksesta. Laki on asettanut Jehovan todistajat eri asemaan muihin uskontoihin tai vakaumuksiin nähden.

Nyt tätä vapautuslakia esitetään kumottavaksi (siirryt toiseen palveluun).

Puolustusministeriö asetti huhtikuussa työryhmän arvioimaan lakia Jehovan todistajien vapautuksesta asevelvollisuuden suorittamisesta. Työryhmän tehtävänä on uudistaa lakia niin, että se on yhteensopiva perustuslain asettamien yhdenvertaisuusvaatimusten kanssa.

Työryhmän mietinnön mukaan yhdenvertaisuus tulisi varmistaa kumoamalla Jehovan todistajien erillinen vapautus. Mikäli mietinnön tulokset etenevät laiksi, miespuoliset Jehovan todistajat joutuisivat suorittamaan ase- tai siviilipalveluksen muiden suomalaisten tapaan.

Tämä tarkoittaa, että palveluksesta kieltäytyvät joutuisivat muiden totaalikieltäytyjien tavoin vankilaan.

Työryhmän puheenjohtaja Teemu Penttilä uskoo, ettei lakimuutos olisi Jehovan todistajille ongelma.

– Jehovan todistajia kuultiin työryhmämme työssä aivan ensimmäisenä ja heidän suhtautumisensa siviilipalvelukseen on neutraali. He kertoivat, että mitään negatiivisia seurauksia sille, että joku heidän jäsenensä käy siviilipalveluksen, ei koidu, Penttilä kertoo.

Reunaehtona asevelvollisuuden turvaaminen

Mietinnössä esitetään vapautuksesta luopumista siirtymäajan puitteissa.

Siirtymä toimisi ehdotuksessa siten, että ne Jehovan todistajat, jotka olisivat ennen kumoamisen voimaantuloa hakeneet lykkäystä palveluksensa aloittamiselle, voisivat yhä hakea vapautusta asepalveluksesta. Siirtymäkauden jälkeen vapautuksia ei enää myönnettäisi.

Nykyjärjestelmässä Jehovan todistajille on poikkeuslain turvin myönnetty lykkäystä asepalveluksesta aina kolme vuotta kerrallaan, kunnes heidät on 29-vuotiaina vapautettu siitä iän perusteella kokonaan.

Periaatteessa vaihtoehtoja tilanteen ratkaisulle oli useita (siirryt toiseen palveluun). Reunaehdoksi mietinnölle oli kuitenkin asetettu, etteivät ehdotetut toimenpiteet saa vaarantaa yleistä asevelvollisuutta. Käytännössä tämä sulki pois mahdollisuuden, että vapautus laajennettaisiin koskemaan myös muita uskontoja tai vakaumuksia. Kolmas vaihtoehto olisi ollut erillinen kansalaispalvelus Jehovan todistajille.

– Ilman muuta harkitsimme sitä. Mutta tällaisessa erillispalveluksessa on vain se ongelma, että sillä ei tästä yhdenvertaisuuden ongelmasta perustuslain suhteen päästäisi eroon, Teemu Penttilä toteaa.

Erillisasema jo yli kolmekymmentä vuotta

Jehovan todistajien erillisvapautus on ollut voimassa vuodesta 1985. Asevelvollisuudesta vapautettavien Jehovan todistajien määrä vaihtelee, mutta heitä on noin sata vuosittain. Muita totaalikieltäytyjiä on vuosittain noin 30–50.

Muut totaalikieltäytyjät tuomitaan lain mukaan vankeuteen. Rangaistuksen pituus on puolet suorittamatta olevasta palvelusajasta siviilipalvelukseksi muutettuna. Käytännössä tämä tarkoittaa noin puolta vuotta vankeutta. Se suoritetaan valvontarangaistuksena eli pantavalvonnassa, avovankilassa tai joskus myös suljetussa vankilassa.

Jehovan todistajien vapautuslakia on pidetty pitkään ongelmallisena yhdenvertaisuuden kannalta. Helsingin hovioikeus totesi tuomiossaan helmikuussa, että nykyinen laki syrjii totaalikieltäytyjiä. Tuon jälkeen muun muassa oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) totesi, että ottamatta kantaa oikeuden päätökseen, Jehovan todistajien erityisasemaa on hyvä tarkastella uudestaan. Myös puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on ilmaissut henkilökohtaisena kantanaan toivovansa, että vapautuslaki kumottaisiin.

Jehovan todistajien tiedottaja Veikko Leinonen ei vielä ota tuoreeseen muistioon kantaa.

– Ennenaikaista sanoa oikeastaan yhtään mitään. Aseistakieltäytyminen on jokaisen Jehovan todistajan omantunnon kysymys, ja jokainen suhtautuu siihen senhetkisen lainsäädännön mukaan, Leinonen sanoo.

Jehovan todistajien mukaan Raamattu käskee heitä pidättäytymään väkivallasta, ja tämän perusteella he kieltäytyvät asepalveluksesta. Jotkut Jehovan todistajiin kuuluvat ovat suorittaneet siviilipalveluksen jo nykylain puitteissa (siirryt toiseen palveluun).

Juttua päivitetty 2.7.2018 kello 16.32: Lisätty Teemu Penttilän ja Veikko Leinosen kommentit.

Lue myös:

Hovioikeus: Jehovan todistajien vapautus asepalveluksesta syrjii totaalikieltäytyjiä – Professori toivoo, että linjaus johtaisi lakimuutoksiin

Mielipidevankeja "keskitysleirillä" – Lue, miksi Jehovan todistajat vapautettiin asevelvollisuudesta vuonna 1985

Jehovan todistajat: Meidän puolesta myös muut voitaisiin vapauttaa asevelvollisuudesta