SAK:n ennakkotiedot: Aktiivimallin leikkuri iskee vanhimpiin työttömiin

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n keräämien alustavien tietojen mukaan hallituksen "aktiivimalli ykkönen" näyttäisi leikkaavan muita useammin ikääntyneiden työttömien päivärahoja.

työttömyysturvan aktiivimalli
Työttömien aktiivisuuden seurannasta kertova tiedote Kelan toimipisteen ilmoitustaululla Helsingissä.
Työttömien aktiivisuuden seurannasta kertova tiedote Kelan toimipisteen ilmoitustaululla Helsingissä tammikuussa.Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

SAK on saanut alustavat tiedot kahdeksan jäsenliittonsa työttömyyskassoilta. Niiden mukaan pitkään työttöminä olleista eli niin kutsutussa eläkeputkessa olevista vain 13 prosenttia on täyttänyt aktiivisuusehdot eli välttynyt leikkurilta.

Tiedot ovat samanasuuntaisia kuin kansaneläkeläkelaitos Kelan aiemmin julkistamat havainnot. Aktiivimallin leikkurin kohdistuminen ikääntyviin työttömiin näkyy myös Kelan tilastoissa. Toukokuussa Kela maksoi alennettua työttömyysetuutta 86 000 henkilölle, joista 37 prosenttia oli 50 vuotta täyttäneitä. Yli 50-vuotiaiden osuus kaikista Kelan työttömyysetuuksien saajista on 27 prosenttia.

SAK:n ennakkotietojen mukaan leikkuri iskee eri voimalla myös eri aloille. Palvelualoilla aktiivimallin ehdot on ollut helpompi täyttää, sillä alalla tehdään paljon aktiivisuusehdot täyttävää osa-aikatyötä.

Tilanne on SAK:n mukaan hankalampi eri teollisuusaloilla, kuljetuksissa ja julkisen ja hyvinvointialojen työttömillä.

SAK:n jäsenliitoissa heikoin tilanne näyttäisi olevan teollisuuden eri aloilla, kuljetuksessa sekä julkisten ja hyvinvointialojen työttömillä. Näillä aloilla keikkatöitä ei ole juurikaan tarjolla.

Hallituksen aktiivimalli tuli voimaan tämän vuoden alussa. Sen perusidea on, että täyttä työttömyysturvaa voi saada vain, jos 65 työttömyysetuuden maksupäivän, eli noin kolmen kuukauden pituisen tarkastelujakson aikana on ollut vähintään 18 tuntia palkkatyössä. Myös yritystoiminta lasketaan, jos palkka kertyy vähintään 241,04 euroa. Leikkurin välttää myös osallistumalla te-toimiston koulutuksiin tai valmennuksiin.

Jos ehdot eivät täyty, päivärahasta leikkautuu 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Tilanne arvioidaan aina 65 maksupäivän välein.

Korjattu 15.8.2018, klo 13.41: Korjattu juttuun, että työttömyysturvaa leikataan, jos työtön ei ole ollut vähintään 18 tuntia palkkatöissä 65 työttömyysetuuden maksupäivän, eli noin kolmen kuukauden pituisella tarkastelujaksolla. Aiemmin jutussa väitettiin, että leikkaus tehdään 65 vuorokauden tarkastelujaksolla.