Greenpeace ja saamelainen taiteilijakollektiivi Suohpanterror kouluttavat saamelaisnuoria suojelemaan luontoa ja kampanjoimaan alueidensa puolesta

Greenpeace, taiteilijakollektiivi Suohpanterror ja Suomen saamelaisnuorten yhdistys yhdistävät voimavaransa ja järjestävät saamelaisnuorille suunnatun koulutuksen pohjoisen luonnon suojelemiseksi.

Suomen saamelaisnuorten yhdistyksen puheenjohtaja Petra Laiti kertoo, että yhteinen koulutusprojekti on suunniteltu edistämään yhdistyksen, Suohpanterrorin ja Greenpeacen jakamia yhteisiä arvoja. Kuva: Ville-Riiko Fofonoff / Yle

Saamelaisnuorilla on pian mahdollisuus oppia kansalaistoiminnasta luonnon suojelemiseksi Saamenmaalla. Suomen Saamelaisnuoret -yhdistys, Greenpeace ja taiteilijakollektiivi Suohpanterror järjestävät saamelaisnuorille kansalaistoimintakoulutuksen elokuun lopussa Inarissa.

Koulutuksessa opetetaan rauhanomaisen kansalaistoiminnan periaatteita ja keinoja, sekä keskustellaan niiden merkityksestä saamelaisten oikeuksien puolustamisessa ja edistämisessä sekä ympäristönsuojelussa. Koulutuksessa käsitellään myös strategian merkitystä vaikuttavassa kampanjoinnissa.

Tavoitteena kouluttaa saamelaisnuoria suojelemaan asuttamiaan alueita

Suomen saamelaisnuorten yhdistyksen (SSN) puheenjohtaja Petra Laiti kertoo SSN:llä, Suohpanterrorilla ja Greenpeacella olevan yhteinen ymmärrys siitä, miten alueita tulisi suojella. Koulutusprojektia yhteisten arvojen edistämiseksi on suunniteltu pitkään.

– Ajatuksena on kouluttaa sekä saamelaisnuoria että saamelaisalueen nuoria suojelemaan luontoa rauhanomaisin keinoin ja hallinnoimaan asuttamaansa luontoaluetta ja suojelemaan sitä tulevilta konflikteilta.

Toiveena on, että koulutukseen osallistujat saisivat toivoa siitä, että heillä on taitoa ja mahdollisuus turvata oma tulevaisuutensa. Esimerkiksi tulevaisuuden uhkakuvista Laiti nostaa ilmastonmuutoksen vaikutukset saamelaisten elinkeinoihin ja saamelaisalueihin kohdistuneen lisääntyneen kiinnostuksen.

– Koulutuksen tarkoituksena on myös kohottaa kollektiivista itsetuntoa siitä, että me voimme ja osaamme suojella alueitamme.

"Tuntuu, että Suomessakin arktinen alue nähdään eräänlaisena myyttisenä kasvun aittana"

Greenpeacen Arktis ja Antarktis asiantuntija Laura Meller kertoo, että Greenpeace jakaa Suomen Saamelaisnuoret ry:n huolen ilmastonmuutoksen nopeudesta ja arktiselle alueelle kohdistuvista paineista. Hänen mielestään vaikuttaa siltä, että vaikka riskit puheen tasolla ymmärretään melko hyvin, niin julkisessa keskustelussa myös Suomessa arktinen alue nähdään eräänlaisena myyttisenä kasvun aittana, joka tuo mahdollisuuksia raskaalle luonnonvarateollisuudelle.

– Nämä asiat ovat ristiriidassa keskenään. Haluamme yhdessä miettiä, pohtia ja löytää keinoja, joilla voidaan vaikuttaa sen tulevaisuuskuvan puolesta, jossa arktinen alue on eräänlainen rauhan ja ympäristönsuojelun näyttämö, jossa esimerkiksi alkuperäiskansojen oikeuksia kunnioitetaan ja niitä asioita, joita siellä tehdään, tehdään heidän lähtökohdistaan käsin, sanoo Meller.

Greenpeacen Arktis ja Antarktis asiantuntija Laura Meller. Kuva: Thomas Poole

Ensisijaisesti koulutukseen pääsevät Suomen Saamelaisnuoret ry:n jäsenet

Petra Laiti Suomen saamelaisnuorten yhdistyksestä kertoo, että koulutus on pääasiassa tarkoitettu saamelaisnuorille, jotka ovat 13–29-vuotiaita. Se on myös SSN:n jäsenten ikäraja. Koulutukseen voivat kuitenkin hakea muutkin.

Koulutukseen hakeutuneiden henkilöiden valinta priorisoidaan niin, että ensisijaisesti koulutukseen pääsevät Suomen Saamelaisnuoret ry:n jäsenet, toissijaisesti yhdistykseen kuulumattomat saamelaisnuoret ja kolmanneksi henkilöt, jotka ovat yli 30-vuotiaita tai asuvat saamelaisalueen ulkopuolella.

Koulutus järjestetän Inarissa 31.8.-2.9.2018.

Laura Mellerin haastattelu on kuunneltavissa Yle Areenassa.

Korjattu 6.7.2018 klo: 10:18: Aiemmin kerroimme virheellisesti, että koulutus on tarkoitettu pääasiassa saamelaisnuorille, jotka ovat 13–19-vuotiaita. Koulutus on kuitenkin pääsiassa tarkoitettu saamelaisnuorille, jotka ovat 13–29-vuotiaita.