Vantaan kaupunki purki Vantaan Golfpuisto Oy:n maanvuokrasopimuksen – Golfyrittäjä kiistää epäillyt rikokset ja Vantaan kaupungin syytökset

Vantaan kaupunki teki kesäkuussa tutkintapyynnön poliisille alueella toimivan maanrakennusurakoitsijan ja golfpuistoyhtiön toiminnasta ja purki golfyhtiön maanvuokrasopimuksen eilen iltapäivällä.

Vantaa
Ville Nurmi Vantaa Golf
Vantaan Golfpuisto Oy:n toimitusjohtaja Ville Nurmi haluaisi istua Vantaan kaupungin edustajien kanssa alas, ja selvittää, ovatko kaupungin tiedot virheellisiä.Matti Hämäläinen / Yle

Vantaan kaupunki purki eilen Petikkoon rakenteilla olevan Vantaan Golfpuisto Oy:n maanvuokrasopimuksen.

Vantaan kaupungin mukaan golfpuiston alueelle on tuotu luvatta 1,8 miljoonaa kuutiota maa-ainesta, mikä vastaa 150 000 kuorma-autollista maata.

Kaupunki teki kesäkuussa tutkintapyynnön poliisille alueella toimivan maanrakennusurakoitsijan ja golfpuistoyhtiön toiminnasta. Kaupungin mukaan toiminnasta on saatu miljoonien eurojen taloudellista hyötyä. Itä-Uudenmaan poliisi epäilee yhtiön toimijoita törkeästä ympäristön turmelemisesta ja törkeästä petoksesta. Poliisin esitutkinta asiassa on kesken.

Yhtiöllä ja kaupungilla eri käsityksiä maanläjitystoiminnasta

Kaupunginlakimies Juha Myllymäen mukaan Vantaan Golfpuisto Oy:n vuokrasopimuksen purkuun on kaksi syytä.

Ensimmäinen syy sopimuksen purkuun on se, että Vantaan kaupunki on vuokrannut alueen golfkenttäkäyttöön, mutta alueella on kaupungin mukaan harjoitettu luvatta laajamittaista maanläjitystoimintaa.

Myllymäen mukaan tietoja läjityksestä on tullut kaupungille tipoittain, ja kokonaisuus siitä, minkälaista toimintaa alueella on harjoitettu ei ole käynyt kaupungille selväksi.

– Meille on tullut tietoa siitä, että sinne on tuotu maata, mutta maa-aineen määrä ja kokonaiskuva ei paljastunut kuin vasta viime talven aikana, sanoo Myllymäki.

Vantaan Golfpuisto Oy:n mukaan Vantaan kaupungille on ilmoitettu maanläjitystoiminnasta. Kaupungilla ja yhtiöllä on eri käsitykset alueelle tuodun maa-aineksen määrästä.

– Kaupungilla on käsitys, että sinne on ajettu 150 tuhatta kuormaa maata. Meidän kaikki kuorma-autot on kirjattu listoihin. Näitä on alle 75 tuhatta, sanoo Vantaan Golfpuisto Oy:n toimitusjohtaja Ville Nurmi.

Toinen syy vuokrasopimuksen purkuun on Myllymäen mukaan sopimusrikkomus. Golfpuistoyhtiö on kaupungin mukaan luovuttanut sopimuksenvastaisesti osan alueesta maanrakennusurakoitsijalle, joka on ottanut työmaalla vastaan maa-ainesta.

Nurmi kiistää Vantaan kaupungin syytökset siitä, että yhtiö olisi luovuttanut sopimuksenvastaisesti osan alueesta maanrakennusurakoitsijalle.

Kaupunki teetti alueelle laserkeilauksen, jolla selvitettiin alueen maankorkeuden muutoksia verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen. Tulosten perusteella alueelle on tuotu viimeisen kolmen vuoden aikana noin 1,2–1,5 miljoonan kuution verran maa-ainesta.

Vantaa teettää parhaillaan lisätutkimuksia alueella olevan maa-aineksen laadusta.

Vantaan Golfpuisto Oy on sovittelevalla asenteella

Nurmen mukaan yhtiö haluaa järjestää Vantaan kaupungin kanssa tapaamisen, jossa selvitetään, ettei päätös vuokrasopimuksen purkamisesta perustu virheellisiin tietoihin.

– Me ei haluttaisi ollenkaan enää laajentaa tätä kiistaa, vaan istua alas kaupungin kanssa samaan pöytään ja selvittää, onko kaikilla ollut tarvittavat tiedot, etteivät päätökset ole perustuneet virheellisiin tietoihin, Nurmi sanoo.

Nurmen mukaan maa-aines alueella ei ole pilalla, ja hankkeessa on ollut alusta lähtien mukana ympäristökonsultteja, jotka ovat huolehtineet, että kaikki on kunnossa.

Vantaan Golfpuisto Oy:llä on kaupunginlakimies Myllymäen mukaan useita kymmeniä tuhansia euroja maksamattomia vuokria Vantaan kaupungille.

– Vantaan kaupungin puolesta olennaista on selvittää, minkälaisessa kunnossa alue on ja millaista toimintaa siellä voi tulevaisuudessa harjoittaa, Myllymäki sanoo.