1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Helsingin poliisilaitos

Tomi Vuori Helsingin poliisilaitoksen johtoon Aapion virasta pidättämisen ajaksi

Poliisihallitus on nimittänyt Tomi Vuoren Helsingin poliisilaitoksen virasta pidätetyn päällikön Lasse Aapion sijaiseksi.

Tomi Vuori. Kuva: Poliisihallitus

Poliisijohtaja, varatuomari Tomi Vuori toimii Helsingin poliisilaitoksen päällikön sijaisena elokuun alusta alkaen.

Sijaisuus jatkuu enintään niin kauan kuin poliisipäällikkö Lasse Aapion virantoimituksesta pidättäminen jatkuu. Aapiota syytetään virkarikoksesta.

– Vuori on poliisin ylijohdon päällikkötasoisia tehtäviä hoitaessaan vastannut usean vuoden ajan valtakunnallisella tasolla sellaisista osa-alueista, jotka kuuluvat Helsingin poliisilaitoksen päällikön keskeisiin tehtäväalueisiin, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen perustelee Poliisihallituksen tiedotteessa.

Tomi Vuori siirtyy Helsingin poliisipäällikön tehtävään Poliisihallituksen esikunnan päällikön tehtävästä. Vuori on työskennellyt aikaisemmin myös sisäministeriön ja rajavartiolaitoksen palveluksessa.

– Vuoren työkokemuksessa korostuu sekä poliisihallinnon että sisäisen turvallisuusalan kokonaisnäkemys, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen jatkaa Poliisihallituksen tiedotteessa.

Helsingin poliisipäällikkö johtaa poliisilaitoksen toimintaa. Helsingin poliisilaitos vastaa kaupungin yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, rikosten ennalta ehkäisemisestä, rikostutkinnasta sekä poliisin lupapalveluiden tuottamisesta.

Perustehtävien lisäksi Helsingin poliisilaitoksella on runsaasti sekä alueellisia että valtakunnallisia erityistehtäviä.