Kirurgien joukkopako Tyksistä ei johtunutkaan sotesta – “Henkilöstöjohtamisessa ei ole onnistuttu”

Haastatellut lääkärit kertovat, että lähdön syynä on vakava työilmapiiriongelma ja liiallinen työmäärä.

lääkärit
Tyksin T-sairaala
Linus Hoffman / Yle

Ylellä uutisoitiin toukokuussa, että kilpailu lääkäreistä on koventunut tulevan sote-uudistuksen takia. Jutussa kerrottiin, että etenkin Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on pulaa ortopedeista.

Jutun julkaisemisen jälkeen Tyksistä irtisanoutunut ortopedi otti Yleen yhteyttä ja kertoi, että lähdön syynä on vakava työilmapiiriongelma, ei sote eivätkä rahakkaammat työt yksityisellä puolella.

Selvisi, että Tyksin tuki- ja liikuntaelin toimialueelta (Tules) on lähtenyt reilun vuoden aikana kymmenkunta kirurgia muualle töihin. Tyksin Tules-toimialueella työskentelee sairaalan johdon mukaan noin 40 erikoislääkäriä.

Haastattelimme tätä juttua varten kahdeksaa erikoislääkäriä. Lääkäreiden kokemukset kerrotaan nimettöminä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki kertoivat huonoista työoloista.

Lääkärit kertoivat, että lähdön syynä on luottamuksen puute johtoa kohtaan ja huono henkilöstöjohtaminen. Myös työn kuormittavuuden lisääntyminen nousi esille. Sairaalajohtaja Petri Virolainen ja Tules-toimialuetta johtava ylilääkäri Ville Äärimaa vastaavat, että palautetta on tullut ja esille tulleita ongelmia pyritään ratkaisemaan.

– Henkilöstöjohtamisessa ei ole onnistuttu. Henkilöstöjohtaminen on hankalaa, ja asiantuntijaorganisaatiossa se on erityisen hankalaa, sanoo sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Lääkärit haluavat tulla kuulluiksi ja saada arvostusta

Kirurgit ovat suivaantuneita siitä, että julkisuudessa on annettu kuva rahanahneista lääkäreistä, jotka lähtevät yksityiselle puolelle kovapalkkaisempiin hommiin.

– Ajattelin, että olen Tyksissä eläkeikään saakka, mutta toisin kävi, sanoo yksi lääkäreistä.

Moni haastateltavista alleviivaa sitä, että työyhteisö Tyksissä on hyvä. Ongelmana on työnjohto, joka ei kuuntele.

– Kun työnilo kaikkoaa, on itse tehtävä ratkaisuja. Raha ei ole syynä, sanoo eräs lääkäri.

– Johdon arvostuksen puute tuntui. Ei kuunneltu meitä asiantuntijoita, kun esitimme parannusehdotuksia toimintaan, sanoo eräs irtisanoutunut.

– Ylilääkärin tehtävänä on mahdollistaa se, että alaisilla on hyvät työolosuhteet. Nyt siellä on ollut sellainen hajota ja hallitse -mentaliteetti, sanoo toinen lääkäri.

Eräs lääkäri kertoo, että lääkäreiden esittämä kritiikki toimintatapaa kohtaan johti joidenkin kohdalla “ulossavustamiseen”. Toinen keino oli ottaa vastuutehtävät pois joltakin lääkäriltä.

– Työpaikka tuli omalta kohdalta mahdottomaksi olla, sanoo yksi haastateltavista.

Taustalla uudistuneet ajatusmallit ja työtavat

Tyksin Tules-toimialueen johtaja ja ylilääkäri Ville Äärimaa on tuonut organisaatioon parin vuoden ajan uutta ajattelumallia ja työskentelytapaa. Uusi malli on herättänyt ristiriitaisia ajatuksia ja vastustusta. Osa lääkäreistä on tyytyväisiä, osa ei.

Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen ei väheksy Tyksin Tules-toimialueelta tietoonsa tulleita ongelmia.

– Työntekijöiden keskuudessa on ollut merkittävää tyytymättömyyttä siihen, miten toimintaa on viety eteenpäin.

Virolainen sanoo, että tyytymättömyys on johtanut siihen, että osa ammattilaisista on lähtenyt pois, koska heillä on ollut muita vaihtoehtoja tarjolla. Tämä tarkoittaa työpaikkoja yksityisellä puolella.

– Muutosta on tehty ehkä väärällä tavalla ja vauhdilla. Työntekijät kokevat, että heitä ei ole kuultu, sanoo Virolainen.

Ylilääkäri Ville Äärimaa sanoo, että ongelmat tietyllä alueella ovat tiedossa.

– Palautetta on tullut. Asioita yritetään ratkaista ja viedä parempaan suuntaan.

Tuhansia leikkauksia, pienenevät resurssit

Lääkärit kertovat myös kasvaneesta työmäärästä ja työn kuormittavuuden lisääntymisestä. Kun hoitaa potilaita kovassa tahdissa, sitä jaksaa vain tiettyyn pisteeseen saakka.

– Valtava määrä potilaita, liian vähän työntekijöitä, sanoo eräs lääkäreistä.

Haastateltavien mukaan yksi johdon ehdotus keventää työtaakkaa oli lähetteiden kääntäminen takaisin. Tämä tuntui mahdottomalta ajatukselta.

– Olet yksi pieni osanen valtavassa koneistossa. Hoidat potilaita lukuina, ettei tule sakkoa hoitojonosta, sanoo eräs lääkäri.

Lääkärit kertoivat, että ongelmia on otettu esille johdon, luottamusmiehen ja työterveyshuollon kanssa. Mitään muutoksia ei ole tapahtunut.

– Työn kuormittavuus on lisääntynyt, kun lääkäreitä on lähtenyt muualle, sanoo toimialuejohtaja Ville Äärimaa.

Viime vuonna Tyksin Tules-sairaalassa oli 60 000 potilaskäyntiä ja siellä tehtiin noin 9 000 leikkausta.

– Hiukan niukemmalla resurssilla yritämme selvitä. Meillä on erittäin hyvää porukkaa töissä. Nyt on tärkeä antaa heille työrauha, jotta laatu säilyy, sanoo Äärimaa.

Kokeneiden kouluttajalääkäreiden lähtö huolestuttaa

Eräs pois lähtenyt ortopedi on huolissaan siitä, että alalla pidempään olleet lääkärit ovat lähteneet pois Tyksistä.

– Sieltä puuttuvat mentorit, kouluttajat. Vie noin 10–15 vuotta, että saa riittävän tietotaidon jollekin erityisalueelle.

– Kun osaajia lähtee pois, on se iso menetys. Mentoreita ja kouluttajia on vähemmän kuin saisi olla, sanoo sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Yksi haastateltavista sanoo lähdön syyn olevan uudet haasteet.

– Hyvä tarjous tuli vastaan ja halusin uusia haasteita. Ajan ilmiö on se, että samassa paikassa ei olla enää eläkeikään saakka.

Kyseinen lääkäri ei pidä mahdottomana sitä, että jonain päivänä vielä palaisi Tyksiin.

Lue lisää:

Näin yksityiset terveysjätit kahmivat rakennuksia ja lääkäreitä – katso täältä oman maakuntasi tilanne

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus