Kuopion vesistössä muhiva elohopea ja lyijy saivat kaupungin reagoimaan: kaloja tutkitaan varmuuden vuoksi

Lahden syvänteet ovat saastuneet raskasmetalleista ja alueelle suunnitellaan koteja, työ- ja koulutuspaikkoja tuhansille ihmisille.

raskasmetallit
Kuopion Neulalahden rantamaisemaa.
Matti Myller / Yle

Kuopion kaupunki ja ely-keskus ovat heränneet Kallaveteen kuuluvan Neulalahden myrkkyjen seurantaan. Kaupunki on tiennyt vuosikausien ajan, että alueen vesistön sedimenteissä on raskasmetalleja.

– Kun Neulalahden ja Savilahden rantarakentaminen käynnistyy laajemmassa mitassa, tullaan alueen sedimenttien tilaa ja kalojen haitta-aineita seuraamaan varmuuden vuoksi, kaupunki tiedottaa.

Yle kertoi aiemmin, että Neulalahden syvänteistä on löytynyt lyijyä ja elohopeaa läjityslupaan nähden moninkertainen määrä. Kyseessä on miljardiluokan rakennushanke, jossa alueen rannoille ja saareen aiotaan rakentaa koteja, työpaikkoja ja oppilaitoksia tuhansille ihmisille.

Kaupunki teetti tutkimuksen Geologian tutkimuskeskuksella noin kymmenen vuotta sitten. Kyseisessä tutkimuksessa ei mitattu lainkaan elohopeapitoisuuksia.

Vuonna 2015 Kuopion kaupunki, ely-keskus ja Puolustusvoimat selvittävät Neulalahden sedimenttejä. Ramboll Oy:n raportin mukaan syvänteistä löytyi suuria raskasmetallipitoisuuksia.

Kaupunki sanoo tiedotteessaan, että raskasmetallien liikkeelle lähtö syvänteistä ei ole mahdollista kuin mekaanisen häiriön kautta.

Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmä kuitenkin epäilee, että raskasmetallit ovat lähteneet liikkeelle.

Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Jaakko Mannio sanoo, että Neulalahden perustilanne olisi hyvä selvittää. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Hannu Kiviranta toivoo kaupungin harkitsevan, että se selvittäisi laajemmin haitta-aineiden mahdollisen leviämisen.

Geologian tutkimuslaitoksen erikoistutkija Jari Mäkinen on ottanut sedimenttinäytteitä Neulalahdesta ja Savilahdesta. Mäkinen ei pysty vahvistamaan sitä, että raskasmetallit pysyisivät Neulalahden syvänteissä.

THL ja SYKE ehtivät suositella kalatutkimusta

Sekä Suomen ympäristökeskus että THL ehtivät kertoa Ylelle, että pitäisivät hyvänä alueen kalojen tutkimusta, jotta niiden elohopeataso saataisiin selville.

Kaupunki ja ely-keskus eivät ole aiemmin nähneet tarvetta selvityksille tai tutkimuksille. Nyt Kuopion kaupunki tiedottaa, että se on päättänyt yhdessä ely-keskuksen kanssa muuttaa suhtautumistaan.

– Kaloissa mahdollisesti olevat haitta-ainepitoisuudet tutkitaan kuluvan kesän aikana, kaupunki kirjoittaa tiedotteessa.

Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Jaakko Mannio suosittelee, että kaloja tutkittaisiin vuosittain.

Lyijy- ja elohopeapitoisuuksia ei seurata kaukokylmäprojektissa

Kaupungin mukaan Savilahden rakennustyöt tai Neulalahteen vedettävät kaukokylmäputket eivät vaaranna raskasmetallien liikkumista rantavesiin. Kaupunki korostaa tiedotteessaan, että asiaa seurataan tarkoin.

Kuopion Energia aikoo vetää Neulalahden syvänteeseen putket, joiden avulla jäähdytetään muun muassa Kuopion yliopistollinen sairaala. Lämmennyt vesi tulee purkuputkesta takaisin vesistöön 5–6 metrin syvyyteen, jossa sen ei uskota häiritsevän lahden pohjaa.

Energiayhtiö on velvoitettu seuraamaan vedenlaatua. 9.1.2018 päivätyn tarkkailuohjelman mukaan vesinäytteistä ei kuitenkaan katsota lainkaan lyijy- ja elohopeapitoisuuksia.