Pietarsaaressa ehkäistään vanhusten kaatumisia

Ensi vuonna Pietarsaaren seudulla avataan kaatumispoliklinikka, missä kartoitetaan muun muassa ikäihmisten lihasvoimaa ja tasapainoa.

Pietarsaari

Ikäihmisten kaatumistapaturmia aletaan ehkäistä Pietarsaaren seudulla aiempaa tehokkaammin.

Viimeistään ensi vuoden alussa Pietarsaaressa aloittaa kaatumispoliklinikka. Sinne ohjataan vanhuksia, jotka ovat jo aiemmin ovat kaatuneet kotonaan tai joiden riski kaatua on suuri.

Poliklinikalla fysioterapeutti ja terveydenhoitaja selvittävät ikäihmisen kunnon, muun muassa tasapaino ja lihasvoima testataan. Kotikäynneillä kartoitetaan, onko ikäihmisen koti turvallinen ja tarvitaanko sinne apuvälineitä.

Kaatumistapaturmista aiheutuu usein isoja kustannuksia. Ne voivat johtaa myös siihen, että ikääntynyt ei enää pysty asumaan kotonaan.