Rajajokikomissio avasi saamenkieliset nettisivut – tietoa löytyy myös meänkielellä

Komission virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi, mutta sillä on nettisivut myös meänkielellä ja englanniksi – ja nyt myös pohjoissaameksi.

saamen kieli
Pieniä lohensoutuveneitä Tornionjoen Jouttensuvannon vaiheilla 27.6.2016
Pieniä lohensoutuveneitä Tornionjoen Jouttensuvannon vaiheilla 27.6.2016Uula Kuvaja / Yle

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on avannut saamenkieliset nettisivut. Komission virallisia kieliä ovat suomi ja ruotsi, mutta sillä on nettisivut myös meänkielellä ja englanniksi. Meänkieliset sivut avattiin viime kesänä.

Rajajokikomissio on valtioiden välinen yhteistyöelin, joka hoitaa rajajokisopimuksessa määrättyjä tehtäviä. Komissio kertoo tiedotteessaan, että se pyrkii tuottamaan omankielistä aineistoa eri kieliryhmille, joita Tornionjoen kansainvälisellä vesistöalueella asuu.

Suomen puolella Enontekiö kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen. Tornionlaakson Ruotsin puoli kuuluu kokonaisuudessaan Saamenmaahan. Ruotsissa saamelaiset tunnustettiin alkuperäiskansaksi vuonna 1977, ja vuoden 2010 perustuslaissa saamelaiset on tunnustettu kansaksi. Lisäksi saamen kielellä on meänkielen ja suomen tapaan Ruotsissa virallinen vähemmistökielen asema.

Tornionjoen vesistöalueen yhteiset pelisäännöt

Esimerkiksi rajajokisopimus vuodelta 2010 on komission kotisivuilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, pohjoissaameksi ja meänkielellä.

Rajajokisopimus sisältää Suomen ja Ruotsin sopimat periaatteet esimerkiksi Tornionjoen veden laadun turvaamisesta, rajajoen tasapuolisesta käytöstä sekä tulva- ja ympäristöriskien torjunnasta. Lisäksi sopimuksen liitteenä oleva kalastussääntö määrittelee rajajoen kalastusta.