Suomen pohjoisin lukio kustantaa opiskelijoilleen oppikirjat: "Maksulliset oppimateriaalit asettavat perheet eriarvoiseen asemaan, koska kustannus on sama tuloista riippumatta"

Tasa-arvoisemman koulutuksen lisäksi päätöstä maksuttomista oppimateriaaleista perustellaan sillä, että lukiolle kustannus on pieni vähäisen opiskelijamäärän vuoksi. Toiveena on myös, että päätös lisää opiskelijoiden määrää.

oppikirjat
Leevi Halonen
Ensi syksynä lukio-opintonsa aloittava utsjokelainen Leevi Halonen on tyytyväinen, ettei tarvitse hankkia oppikirjojaan itse.Laura Pieski / Yle

Ensi lukuvuodesta lähtien lukion oppikirjat ovat maksuttomia Utsjoen saamelaislukion opiskelijoille. Utsjoen sivistyslautakunta päätti asiasta huhtikuussa.

– Kyse ei ole pelkästään ensi vuodesta, vaan tästä eteenpäin ainakin toistaiseksi, kertoo Utsjoen kunnan sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.

Idea syntyi lukion kehittämisryhmässä, jossa opettajat ehdottivat ilmaisia oppikirjoja opiskelijoille. Kehittämisryhmässä pohditaan, mitä tehdä lukion pienille opiskelijamäärille. Maksuttomat koulukirjat ovat yksi syy, mikä voisi houkutella opiskelijoita lukioon.

– Se ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka tähän päätökseen vaikutti, painottaa Arola.

Laura Arola lea čuvgehushoavda ja rektor Ohcejoga gielddas.
Utsjoen kunnan sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola ei usko, että maksuttomat oppikirjat niinkään houkuttelisivat valitsemaan lukio-opintoja, mutta oppilaitoksen valintaan ne voivat vaikuttaa.Vesa Toppari / Yle

Lukion oppikirjojen kustannukset ovat kasvaneet viime vuosien aikana. Lukion uuden opetussuunnitelman myötä oppimateriaaleja on jouduttu uusimaan, eivätkä opiskelijat ole enää voineet ostaa vanhoja käytettyjä kirjoja, kertoo Arola. Hän viittaa myös Suomen lukiolaisten liiton tekemiin laskelmiin (siirryt toiseen palveluun), joiden mukaan lukiolaiset joutuivat vuonna 2017 maksamaan oppikirjoistaan yli 400 euroa enemmän, kuin edellisvuonna.

Arolan mielestä tilanne on epäoikeudenmukainen. Suurin syy oppikirjojen maksuttomuuteen onkin tehdä opiskelusta tasa-arvoisempaa.

– Oppikirjat ovat suuri kustannus perheille ja se on samansuuruinen kaikille perheille. Vanhempien tulot eivät vaikuta siihen. Lukiolle tai kunnalle kyseessä ei kuitenkaan ole iso kuluerä, sillä meillä on niin vähän opiskelijoita.

Utsjoen saamelaislukion nykyisillä opiskelijamäärillä maksuttomat kirjat tulevat maksamaan lukiolla noin 10 000 euroa vuosittain.

Utsjoen lukiolaiset säästävät myös tietokoneissa

Opetushallituksen selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan lukio-opinnot tulevat maksamaan opiskelijalle keskimäärin 2 500 euroa koko opiskeluajalta. Summa sisältää oppimateriaalit, ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyvät maksut, sähköisissä ylioppilaskokeissa tarvittavan tietokoneen ynnä muut välineet ja ohjelmistot.

Tietokone onkin yksi lisämeno lukiolaisen budjetissa. Utsjoen saamelaislukiossa on käynyt onni, sillä vuonna 2015 Utsjoen yrittäjien yhdistys, Tenonlaakson yrittäjät, lahjoitti tietokoneita lukiolaisten käyttöön.

– Meillä on yhä sellainen tilanne, että kaikilla opiskelijoilla on opiskeluaikanaan käytössä yrittäjien lahjoittama kannettava tietokone, kertoo sivistysjohtaja-rehtori Laura Arola.

Utsjokelainen Leevi Halonen aloittaa syksyllä opinnot kotikylänsä lukiossa. Hänelle siirtyminen peruskoulusta lukioon tapahtuu luontevasti. Kun kaikki opettajat ja koulukaverit ovat jo valmiiksi tuttuja, ei lukion aloittaminen edes jännitä.

Halonen on tyytyväinen siihen, että oppikirjat tulevat olemaan maksuttomia.

– Onhan se tosi mukavaa, ettei tarvitse omaa rahaa sijoittaa lukiokirjoihin. Ovathan ne aika kalliitakin, joten siinä tekee ison säästön.