Pirkanmaalainen juristi menetti harvinaisesti oikeuden toimia asianajajana – hovioikeus piti päätöksen voimassa

Erottaminen Suomen Asianajaliitosta on harvinaista.

asianajajat
Helsingin hovioikeus.
Derrick Frilund / Yle

Pirkanmaalla toimiva juristi erotettiin Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä viime joulukuussa. Helsingin hovioikeus päätti maanantaina, että Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan päätöstä ei muuteta.

Erottaminen on harvinaista. Liitto on arvioinut aiemmin, että tapauksia ei ole edes vuosittain. Jos asianajaja erotetaan liitosta, hän ei saa enää käyttää asianajajan titteliä. Tämä tekee ammatin harjoittamisesta todella vaikeaa.

Tunnetuin liitosta erottaminen on ollut viime vuosina Heikki Lampelan tapaus. Lampela on valittanut hovioikeuteen, jonka päätöstä ei ole vielä tullut. Asianajajaliiton jäsenyyttä voi hakea uudestaan aikaisintaan kolmen vuoden päästä, Yle kertoi tuolloin.

Laiminlyöntejä ja tuomio taustalla

Pirkanmaalaisen erottamisen perusteena on liiketoimintakiellon rikkomista koskeva lainvoimainen tuomio sekä laiminlyönnit konkurssipesän pesänhoitajan tehtävässä. Asianajaja tuomittiin liiketoimintakiellon rikkomisesta 40 päiväsakon rangaistukseen.

Valvontalautakunnan mukaan asianajaja oli halunnut auttaa liiketoimintakieltoon tuomittua henkilöä työllistymisessä. Tarkoituksena oli, että henkilö työskentelisi asianajajan johtamassa yrityksessä. Käytännössä yrityksen pyörittäminen oli jäänyt kuitenkin liiketoimintakieltoon tuomitun kontolle. Asianajajan toiminta katsottiin liiketoimintakiellon rikkomiseksi.

Valvontalautakunnan mukaan asianajajan toiminta oli hyvän asianajajatavan vastaista.

Asianajajan katsottiin myös laiminlyöneen tehtäviään konkurssipesän pesänhoitajana vuosien ajan. Valvontalautakunnan mukaan hän jätti muun muassa vastaamatta konkurssiasiamiehen tiedusteluihin ja aiheutti taloudellista vahinkoa konkurssipesälle.

Asianajaja vetosi hovioikeudessa siihen, että Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen merkitsi samalla ammatin menetystä. Hänen mielestään erottaminen oli ankara ja kohtuuton päätös. Hän vetosi muun muassa siihen, ettei saanut mitään hyötyä itselleen. Hän myös korvasi konkurssipesälle aiheuttamansa vahingon.

Pirkanmaalainen vaati asian kumoamista ja palauttamista uudelleen käsittelyyn tai toissijaisesti varoitusta ja 5 000 euron seuraamusmaksua.

Hovioikeus katsoi kuitenkin, ettei aihetta valvontalautakunnan ratkaisun muuttamiseen ole. Päätös ei ole lainvoimainen. Valituslupaa voi hakea korkeimmalta oikeudelta.