Haja-asutusalueilla vielä paljon tekemistä jätevesien käsittelyssä

Lokakuussa 2019 voimaan astuva uusi jätevesiasetus pyrkii vähentämään alueiden rehevöitymistä ja pohjavesien pilaantumista.

jäteveden käsittely
Rannan läheisyydessä olevia mökkejä.
Jässi-hanke tekee kotikäyntejä haja-asutusalueen kiinteistöissä. Jätevesien käsittelyssä ongelmia on ollut reilusti yli puolella. Kalle Niskala / Yle

Pohjanmaalla on edelleen paljon taloja, joista puuttuu kunnollinen jätevesien käsittely. Reilun vuoden kuluttua voimaan tuleva uusi asetus vaatii tiukempaa jätevesien puhdistusta, jos kiinteistö ei ole liittynyt viemäriverkkoon.

Jätevesiohjeistusta tarjoavan Jässi-jätevesihankkeen hankevetäjä Miia-Eveliina Laen mukaan jopa noin 60-70 % kotikäyntien jätevesijärjestelmistä on ollut uusimisen tarpeessa.

Ongelmia on etenkin vanhoissa 1960-1970-luvuilla ja sitä ennen rakennetuissa taloissa. Kesämökeillä ongelmia on vähemmän, koska pesuvesimäärät ovat vähäiset, eikä isoja jätevesijärjestelmiä tarvita.

Uudella jätevesiasetuksella halutaan estää pohjavesien pilaantuminen ja vähentää vesistöille aiheutuvaa kuormitusta.