1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. perheet

Sadat "baby bluesin" kouriin joutuneet saivat apua Kuopion ensikotiyhdistykseltä – avunsaajien määrä kasvoi

Yhdistyksen toiminta tavoitti viime vuonna yli tuhat tukea tarvitsevaa.

perheet
vauvan jalat
AOP

Kuopion ensikotiyhdistyksen apu on tavoittanut viime vuonna selvästi enemmän tukea tarvitsevia edellisvuoteen verrattuna. Yli tuhat ihmistä sai yhdistykseltä tukea perheen arjen ongelmiin Kuopiossa ja Pohjois-Savon alueella.

Apua saivat muun muassa päihderiippuvuuden kanssa kamppailevat vanhemmat. Yhdistys tarjosi tukea myös muun muassa vauvojen univaikeuksiin, eronneille perheille ja tasapainoisen perhearjen ylläpitämiseen.

Toiminnanjohtaja Pirjo Pehkosen mukaan asiakasmäärät ovat kasvaneet varhaisen vaiheen tuen piirissä. Esimerkiksi yhdistyksen baby blues -toiminta tavoitti liki 300 masennus- ja uupumusoireista kärsivää vanhempaa ja heidän vauvaansa.

– Baby blues on sellainen toimintamuoto, joka on välillä ruuhkautunut ja jossa on ollut jonoa. Neuvoloista ohjataan paljon masennuksen ja uupumuksen kanssa kamppailevia perheitä meille.

Tuttuus madaltaa kynnystä

Kuopion ensikotiyhdistys on mukana Kuopion kaupungin perhevalmennuksessa, jota kaupunki tarjoaa ensimmäistä lastaan odottaville. Pehkonen arvioi, että tämä voi olla syy asiakasmäärien kasvuun.

– Suunnilleen sata kontaktia liittyy siihen. Sitä kautta toimintamme tulee tutuksi perheille ja ehkä heillä on siksi matalampi kynnys hakea meiltä apua myöhemminkin.

Asiakkaiden määrä on pysynyt tasaisempana yhdistyksen pitempään toimineissa tukimuodoissa. Yhdistyksellä on muun muassa puolisen vuotta kestävä päiväryhmä vauvaperheille, joiden arki on vaikeutunut esimerkiksi mielenterveysongelmien vuoksi.

Päihdekuntoutusta puolestaan tarjotaan ensikoti Pihlassa ja avopalveluyksikkö Amaliassa.

– Pyrimme paitsi kohentamaan vanhempien oloa, mutta myös yhtä tärkeänä osana tukemaan vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta. On vauvan koko elämän mittaisen kehityksen kannalta todella tärkeätä, että vauva saa luotua turvallisen suhteen aikuisen kanssa ja niin luottamus muihin ihmisiin pääsee kehittymään, Pehkonen painottaa.

Iso joukko uusia vapaaehtoisia

Pehkosen mukaan hyvä uutinen oli myös se, että yhdistys sai houkuteltua mukaan ison joukon uusia vapaaehtoisia. Viime vuoden lopussa Kuopion ensikotiyhdistyksen vapaaehtoisten joukkoon oli liittynyt 24 uutta henkilöä. Yhteensä yhdistyksessä on mukana 63 vapaaehtoista.

– Saimme viime vuonna kokopäiväisen työntekijän koordinoimaan vapaaehtoistyötä ja työskentelemään vapaaehtoisten kanssa ja tämä tuotti tulosta. Eniten vapaaehtoisia tulee doula-toimintaan.

Doula (siirryt toiseen palveluun) on synnytystukihenkilö, joka tarjoaa henkistä ja fyysistä tukea äidille ennen synnytystä, sen aikana ja heti synnytyksen jälkeen.

Apua erotilanteisiin

Auttamistyön lisäksi Kuopion ensikotiyhdistys on kehittämässä lapsiperheiden tukipalveluita Pohjois-Savossa. Viime vuonna aloitettiin hanke, joka kehittää eroperheiden tukipalveluja koko Pohjois-Savossa.

– Vaikka parisuhde päättyy, vanhemmuus ei pääty. Tavoitteena on auttaa vanhempia hoitamaan ero niin, että lapset eivät kärsisi ja joutuisi erotilanteessa ikään kuin kahdesta eri suunnasta vedettäväksi, Pehkonen kertoo.

Viime vuonna alkoi myös Ensi- ja turvakotien liiton koordinoima Vanhempi vankilan portilla -hanke, jossa kehitetään vankien perheiden kanssa tehtävää työtä ja luodaan järjestöjen ja viranomaisten välille uusia yhteistyön tapoja.

Kuopio on yksi hankkeen pilottikaupungeista.

– Tässä pyritään vaikuttamaan siihen, että myös lapsen ääni kuuluisi tilanteessa, jossa vanki on vapautumassa kotiin. Tarkoituksena on, että saataisiin ymmärrystä lapsen näkökulmasta silloin kun vanhempi on kärsimässä rangaistusta. Kun puhutaan vangeista ja vankien hoidosta, lapsi ei ole isoimpana asiana esillä.

Lue seuraavaksi