Savonlinnan jätevesikiistan oikeuskäsittely päätökseen – hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa

Savonlinnan Kerimaan alueella ei ole tällä hetkellä lainkaan talousveden jakelua.

jäteveden käsittely
Vessanpönttö on käyttökiellossa Kerimaassa
Esa Huuhko / Yle

Savonlinnan Kerimaan jätevesikiistaa ei puida hovioikeudessa.

Itä-Suomen hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa koskien jäteveden hinnoittelua Kerimaan alueella, joten Etelä-Savon käräjäoikeuden päätös asiasta jää voimaan.

Käräjäoikeus totesi maaliskuussa, että Itä-Savon Vesi oli laskuttanut Kerimaan Lomakeskusta jätevedestä virheellisin perustein. Laskutus oli perustunut alueelle tulevan veden määrään alueella syntyneen jäteveden määrän sijaan.

Itä-Savon Vesi katkaisi jäteveden vastaanottamisen Kerimaan alueelta syksyllä 2017. Nyt alueella käytetään erillistä jätevesisäiliötä, josta jätevedet kuljetetaan puhdistamolle.

Alueelle on mahdollisesti kaivettava uusi vesijohtoverkko

Kerimaan vesihuolto on oikeusprosessien jälkeen edelleen sekavassa tilassa. Alueella ei tällä hetkellä ole lainkaan talousveden jakelua.

Korkein hallinto-oikeus antoi tammikuussa päätöksen, joka vaatii Savonlinnan kaupunkia liittämään Kerimaan alueen osaksi kaupungin vesihuoltoverkkoa elokuun loppuun mennessä.

Toistaiseksi kaupunki ja Kerimaan vesijohtoverkoston omistava Puikkari Oy eivät ole päässeet sopimukseen nykyisen verkoston käytöstä, joten kaupungin on mahdollisesti kaivettava alueelle oma vesijohtoverkko.

Puikkari ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri ovat myös kiistelleet siitä, voiko Puikkari jakaa alueen asukkaille pesuvedeksi tarkoitettua kaivovettä vesijohtoverkoston kautta. Sosterin terveysvalvonta ei lopulta kieltänyt pesuveden jakelua.