1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Jehovan todistajat

EU-tuomioistuin vahvistaa tietosuojavaltuutetun näkemyksen – Jehovan todistajat keräävät laitonta henkilörekisteriä

Jehovan todistajat ovat keränneet rekisteriään ovelta ovelle -menetelmällä. Rekisteriin on kerätty tietoja ihmisten perhesuhteista ja sairauksista.

Kuva: Jaakko Mäntymaa/Yle

EU-tuomioistuin on antanut ennakkoratkaisun (siirryt toiseen palveluun) Jehovan todistajien jäsenten ovelta ovelle -menetelmällä keräämistä ihmisten henkilötiedoista.

Tuomioistuin katsoo, että Jehovan todistajien kaltainen uskonnollinen yhdyskunta on rekisterinpitäjä, kun se käsittelee ovelta ovelle -saarnaamistyön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Jehovan todistajien tulisi rekisterinpitäjänä noudattaa henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä.

Varsinaisen ratkaisun asiassa tekee korkein hallinto-oikeus, joka oli tehnyt asiasta ennakkoratkaisupyynnön EU-tuomioistuimeen (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2017.

EU-tuomioistuimen mukaan "kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on ratkaista asia unionin tuomioistuimen ratkaisun mukaisesti".

Mistä on kyse?

Jehovan todistajien oikeutta henkilörekisterin pitämiseen on puitu pitkään. Helsingin hallinto-oikeus katsoi vuonna 2014, että Jehovan todistajien henkilörekisteri ei ole laiton.

Sitä ennen vuonna 2013 Oikeusministeriön alainen tietosuojalautakunta oli katsonut, että Jehovan todistajien tietojen keruu uhmaa lakia.

Kiistan ydinkysymys on ollut se, muodostuuko yksittäisten ovelta ovelle -kulkevien Jehovan todistajien keräämistä tiedoista koko organisaation ylläpitämä rekisteri, vai voidaanko tietoja pitää vain yksittäisten saarnaajien tietoina.

Jehovan todistajien keräämät tiedot voivat koskea esimerkiksi ihmisten nimiä, osoitteita ja tietoja perhesuhteista. Tietoja kerätään myös ihmisten sairauksista ja vakaumuksista.

EU-tuomioistuimen mukaan tiedot kerätään ilman ihmisten suostumusta. Tämä seikka tekee tiedonkeruusta ongelmallista.

EU-tuomioistuimen mukaan Jehovan todistajat keräävät henkilötietoja myös toiminta-alueiden jakamiseksi saarnaajien kesken sekä rekisterin pitämiseksi henkilöistä, jotka eivät halua saarnaajan käyvän hänen luonaan.

Jehovan todistajat itse on puolustautunut kertomalla, että vain yksittäisillä julistajilla on pääsy kirjaamiinsa tietoihin, ei koko organisaatiolla.

Yhdyskunnan mukaan kyse ei ole katto-organisaation rekisteristä vaan yksittäisten vapaaehtoisten henkilökohtaisista muistiinpanoista.

Lue lisää:

TS: Riita Jehovan todistajien harjoittamasta henkilötietojen keruusta jatkuu

Hallinto-oikeus: Jehovan todistajat ei ole rekisterinpitäjä

Jehovan todistajilla arkaluontoisia henkilötietoja – valtio ojentaa

Jehovan todistajat kiistää henkilörekisterin keräämisen