Kansanedustaja kanteli oikeuskanslerille Kriisinhallintakeskuksen siirrosta Kuopiosta Helsinkiin

Keskustan Markku Rossi pyytää oikeuskansleria muun muassa arvioimaan, onko asiassa toimittu hyvän hallintotavan vastaisesti.

sisäpolitiikka
Pelastusopiston asuntola ja Kriisinhallintakeskus.
Sakari Partanen / Yle

Keskustan kansanedustaja Markku Rossi on kannellut oikeuskanslerille sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) ja sisäministeriön päätöksestä siirtää Kriisinhallintakeskus Kuopiosta Helsinkiin. Kantelu on jätetty tänään torstaina.

Rossi pyytää oikeuskansleria arvioimaan kantelun kohteiden toiminnan lainmukaisuuden sekä sen, ovatko kantelun kohteet toimineet hyvän hallintotavan vastaisesti tai muutoin moitittavasti.

Sisäministeriö tiedotti päätöksen varmistumisesta viime perjantaina. Ensimmäisen kerran sisäministeri tiedotti Kriisinhallintakeskuksen siirrosta jo huhtikuussa.

Rossin mukaan huhtikuussa tiedotetun päätöksen valmistelu näyttäytyi asenteellisena, puutteellisena ja hyvän hallintotavan vastaisena. Kantaansa Rossi perustelee sillä, että sisäministeriö ei vienyt asiaa alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittelyyn ennen päätöksestä tiedottamisesta. Toisekseen ministeriö ei vienyt päätöstä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunnosta huolimatta.

Lisäksi Mykkänen päätyi erilaiseen näkemykseen kuin aiempi sisäministeri Paula Risikko, joka ilmoitti viime vuonna Kriisinhallintakeskuksen pysyvän Kuopiossa. Rossi ihmettelee, miten ministerit ovat saman selvityksen pohjalta päätyneet erilaiseen ratkaisuun.

"Päätös tehty hyvin lyhyessä ajassa"

Koordinaatioryhmä käsitteli asiaa kesäkuussa. Tuolloin se edellytti lausunnossaan, että ministeriön pitäisi ennen asian ratkaisua harkita tarvetta siirtää asia valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. Sisäministeri päätyi kuitenkin toisenlaiseen ratkaisuun. Rossin mukaan menettely ei ole hyvän hallintotavan mukaista.

– Sisäministeri Mykkäsen lopullinen päätös on tehty hyvin lyhyessä ajassa alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittelyn jälkeen, jolloin perusteelliselle ja huolelliselle arvioinnille ei ole annettu sisäministeriössä suurta painoarvoa, Rossi kirjoittaa kantelussaan.

Rossin kantelu koskee sisäministeriötä, sisäministeri Kai Mykkästä, kansliapäällikkö Ilkka Salmea ja ylijohtaja Laura Yli-Vakkuria.