Tutkimus: Hallitukselle ruusuja puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa – sote-asioista sen sijaan tulee pyyhkeitä

Keskustan kannattajilla on myönteisin kuva hallituksen toimista.

tutkimus
Valtioneuvoston linna
Henrietta Hassinen / Yle

Suomen nykyisen hallituksen bravuuri on kansalaisten mielestä tähän mennessä ollut puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus.

45 prosenttia vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen valtakunnan turvallisuuden takaamisessa erittäin tai melko hyvin, ja vain 19 prosenttia näkee hallituksen epäonnistuneen sen suhteen.

Hallituksen heikoimpana esityksenä pidetään sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, jossa vain 15 prosenttia vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen. 58 prosentin näkökulmasta kyse on epäonnistumisesta.

Toinen heikkona pidetty osa-alue ovat koulutukseen ja sivistykseen liittyvät asiat, joissa vain 20 prosenttia vastaajista näkee myönteisiä asioita.

Mielipiteet jakautuvat puolueiden mukaan

Kuten olettaa saattaa, hallituspuolueiden kannattajat ovat kaiken kaikkiaan tyytyväisimpiä hallituksen toimiin. Suurin erimielisyys hallituksen ja opposition kannattajilla on siitä, kuinka hyvin hallitus on hoitanut Suomen taloudellista tilaa.

Talousasioiden hoito on sujunut hallituspuolueiden kannattajista 79 prosentin mielestä hyvin, kun taas oppositiossa vain 25 prosenttia on valmis kehumaan hallitusta asiasta.

Eroja on kuitenkin myös hallituspuolueiden sisällä. Keskustan kannattajat ovat joka asiassa kokoomuslaisia tyytyväisempiä hallitukseen. Suurin ero näkemyksissä on sosiaali- ja terveysasioissa, joissa hallitusta silittää myötäkarvaan 51 prosenttia keskustalaisista, mutta vain 26 prosenttia kokoomuslaisista.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS, ja sitä varten haastateltiin 1 004:ää ihmistä. Vastaajat edustavat 18–79-vuotiaita suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan noin 3 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen.