Nahtatehtaan maaperän raskasmetallit levisivät alueen lähikiinteistöille – kunnostustyöt mahdolliset

Lyhyet

Kokkolan entisen Brandtin nahkatehtaan naapurikiinteistöille joudutaan mahdollisesti tekemään kunnostustöitä.

Palon kylässä sijaitsevan entisen nahkatehtaan maaperästä löytyi raskasmetalleja, jotka levisivät jätevesien mukana tehdasalueen lähistölle.

ELY-keskuksesta kerrotaan, että jatkotutkimusten pohjalta arvioidaan, pitääkö alueen kiinteistöille tehdä kunnostukseen liittyen toimenpiteitä.

Tuhansia euroja maksavista tutkimuksista aletaan neuvottelemaan syksyllä kaupungin ja kiinteistöjen omistajien kanssa. Rahoituksesta vastaavat todennäköisesti maanomistaja, kunta ja valtio.

Brandtin entisen nahkatehtaan osalta ei ole välitöntä tarvetta jatkotoimenpiteille. Alueen jatkosta päättää kiinteistön omistaja.