1. yle.fi
  2. Uutiset

Opiskelija, muista tehdä asumistuen vuositarkistus – Kelan asiantuntija vastaa 11 kysymykseen

Moni opiskelija joutuu tänä syksynä tekemään yleisen asumistuen vuositarkistuksen ensimmäistä kertaa.

asumistuki
Nainen tarkastelee HOASin opiskelija-asunnon kaappeja.
Roni Rekomaa / Lehtikuva

Vuosi sitten elokuussa voimaantullut muutos siirsi opiskelijat opintotuen asumislisästä yleisen asumistuen piiriin. Yleiseen asumistukeen kuuluvat olennaisesti vuositarkistukset, joita moni joutuu tekemään nyt ensimmäistä kertaa.

Vuositarkistuksessa arvioidaan tulevan vuoden tulot ja asumismenot sekä muut tukeen vaikuttavat asiat. Samalla varmistetaan, että asumistukea on maksettu kuluneen vuoden aikana oikein.

Kysyimme Kelan juristilta Petri Hasselilta kymmenen yleistä kysymystä vuositarkistuksesta.

1. Mistä tiedän, milloin vuositarkistus pitäisi tehdä?

Kela lähettää kotiin kirjeen aiheesta noin kuukautta ennen vuositarkastuksen ajankohtaa. Ajankohta on jokaiselle yksilöllinen, koska se tehdään vuoden kuluttua viimeisimmästä asumistuen myöntämisestä tai tarkistamisesta.

Jos siis on saanut yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen eikä asumistukeen ole tehty välitarkistusta esimerkiksi vuokran nousun tai tulojen kasvamisen takia, tehdään vuositarkistus 1.8.2018.

2. Mitä tietoja tarvitsen vuositarkistusta varten?

Tarvittavat tiedot riippuvat tuen saajasta. Jos saa vuoden sisällä palkkatuloja, tarvitsee Kelalle lähettää palkkalaskelmat tai palkkatodistus, joista selviävät kuluvan ja sitä edeltävän kalenterivuoden tulot, eli vuoden 2017 ja vuoden 2018 tarkistushetkeen asti saadut tulot.

Useammassa työpaikassa työskentelevän täytyy lähettää palkkalaskelmat, joista selviävät kuluvan ja edellisen vuoden tiedot kunkin työpaikan kohdalta.

Sosiaalituista kuten opintorahasta ei tarvitse toimittaa liitteitä.

3. Tein asumistuen tarkistushakemuksen kesäkuussa. Tarvitseeko minun tehdä myös vuositarkistus?

Se riippuu siitä, millainen päätös kesäkuun hakemuksesta on tullut. Jos päätöksessa todetaan, että muutoksista tuloissa tai menoissa ei synny tarkistusperustetta, ei välitarkistusta tehdä. Näin ollen vuositarkistus tehdään normaalisti. Voit tarkistaa viimeisimmästä asumistukipäätöksestä, milloin tarkistus tehdään seuraavan kerran.

Jos asumistukeen tehtiin välitarkistus, vuositarkistuksen ajankohta siirtyy vuodella eteenpäin välitarkistuksesta.

Mikäli olet juuri tehnyt tarkistushakemuksen, josta ei ole tullut vielä päätöstä, tee silti vuositarkistushakemus, jos sait kotiisi Kelan kirjeen.

4. Mihin mennessä hakemus täytyy jättää?

Kotiin tulleessa kirjeessä kerrotaan, milloin hakemus on viimeistään jätettävä. Jos vuositarkistus tehdään 1.8., on hakemus pitänyt jättää 15.7.

5. Mitä tapahtuu, jos unohdan tehdä hakemuksen?

Tässä tapauksessa asumistuki lakkautetaan vuositarkistuksen ajankohdasta alkaen. Maksamatta jäänyt tuki voidaan maksaa vielä takautuvasti, jos tekee uuden asumistukihakemuksen kuukauden sisään.

6. Milloin päätös tulee?

Vuositarkastuksen tavoitteellinen käsittelyaika on sama kuin muissa yleisen asumistuen hakemuksissa, eli kolme viikkoa. Aika voi kuitenkin pidentyä esimerkiksi runsaan hakemusmäärän tai hakemuksesta puuttuvien liitteiden takia.

7. Missä tapauksessa joudun maksamaan asumistukea takaisin ja kuinka pitkältä ajalta?

Tämä riippuu tapauksesta. Tyypillisin tilanne on se, että vuositarkistusta ei ehditä tehdä ajoissa ennen seuraavan kuukauden tuen maksamista, joten saajalle maksetaan tuki vielä vanhan päätöksen mukaan. Tällöin tuki voi olla liian suuri.

Tukea on saatettu maksaa myös liikaa, jos esimerkiksi välitarkistusta ei ole tehty uuden työn tai muuttamisen takia.

Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että jos vuoden aikana ei ole ollut syytä tehdä välitarkistusta, takaisinperintää tuskin tulee.

Jos asumistukea peritään takaisin, ei kuitenkaan yleensä tarvitse pelätä, että Kela epäilisi huijausta. Ajoittain Kela joutuu selvittämään, onko etuuden saaja yrittänyt pimittää tietoa ja saada siten itselleen enemmän tukea. Nämä tapaukset ovat harvinaisia ja niiden selvittämisessä käytetään tapauskohtaista harkintaa.

8. Miten voin välttää asumistuen takaisinperinnän?

Vuoden aikana kannattaa laskea omia tuloja ja verrata niitä viimeisimmässä tukipäätöksessä laskettuihin tuloihin. Kelaan kannattaa olla aina yhteydessä tai tehdä välitarkistushakemus, jos epäilee, että tulot ovat nousseet tai laskeneet liikaa. Välitarkistus pitäisi tehdä ainakin, jos:

  • ruokakunnan kuukausitulot nousevat 400 euroa kuussa tai alenevat vähintään 200 euroa kuussa vähintään kahden peräkkäisen kuukauden aikana verrattuna edellisessä päätöksessä vahvistettuihin tuloihin
  • asumismenot muuttuvat vähintään 50 euroa kuussa verrattuna edellisessä päätöksessä todettuihin asumismenoihin
  • ruokakunnan jäsenmäärä tai kokoonpano muuttuu
  • ruokakunta vaihtaa asuntoa
  • ruokakunnan asunnon hallintamuoto muuttuu (esimerkiksi ostat asunnon, jossa olet aiemmin ollut vuokralla)
  • ruokakunta ottaa alivuokralaisen tai luopuu alivuokralaisen pitämisestä

Monien opiskelijoiden tulot vaihtelevat, ja siksi heille on laskettu vuodeksi keskiarvotulo, jossa huomioidaan kaikki seuraavan vuoden arvioidut tulot.

Jos tulot ovat pysyneet pitkälti samoina kuin mitä keskiarvotuloa varten on ilmoitettu, ei tukea välttämättä tarvitse tarkistaa.

Yksittäisen kuukauden suurempi palkka ei siis vielä vaadi uutta hakemusta.

9. Entä jos perun vuoden aikana opintorahakuukausia, koska en ole suorittanut tarpeeksi opintopisteitä?

Etukäteen tai kesken lukukauden peruutetut tai palautetut opintorahat saattavat vaikuttaa asumistuen määrään. Kannattaa olla yhteydessä Kelaan tai tehdä tarkistushakemus. Jälkikäteen palautettavat tai Kelan liian suurien tulojen takia takaisinperimät opintorahat eivät kuitenkaan vaikuta asumistukeen.

10. Joudunko maksamaan takaisinperinnästä korkoa?

Liian suurien tulojen takia tehdystä opintorahan takaisinperinnästä maksetaan korkoa, mutta vastaava käytäntö ei koske yleistä asumistukea.

11. Pitäisikö asumistuki lakkauttaa kesätöiden ajaksi, etten saa liikaa tukia ja joudu maksamaan niitä vuositarkistuksen jälkeen takaisin?

Niillä opiskelijoilla, joilla on yhdeksän kuukauden ajan tulona pelkästään opintotuki, ei kesän ajalta saatava suurempikaan palkka välttämättä alenna asumistukea. Järkevämpää on pyytää Kelaa tarkistamaan asumistuen määrä.

Lue seuraavaksi