Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Heinäveden kaivoshankkeesta: Kallioperästä saattaa liueta jätevesiin happamia sulfideja, syöpävaarallista arseenia tai asbestia

Brittiläinen kaivosyhtiö Beowulf Mining selvittää grafiittikaivoksen perustamista Etelä-Savoon.

kaivokset
Heinäveden kaivoshanke huolettaa
Heinäveden kaivoshanke huolettaa

Brittiyhtiön kaavailut grafiittikaivoksen perustamiseksi Heinävedelle Savoon ovat herättäneet paikallisissa ja luonnonsuojelijoissa huolta muun muassa mahdollisten jätevesi- ja pölypäästöjen vuoksi. Ylen aamu-tv:ssä haastateltu Suomen Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Jouni Nissinen on eniten huolissaan grafiitin, todennäköisesti paikan päällä tapahtuvaan, rikastamiseen liittyvistä kemikaali- ja jätevesipäästöistä.

– Kaivoksissa käytetään aina paljon erilaisia kemikaaleja. Heinävedellä lisäongelmana on, että kallioperästä saattaa jätevesiin liueta happamia sulfideja, syöpävaarallista arseenia tai asbestia, joita usein mustaliuskeperäisessä kallioperässä on.

Riski puhdistettunakin

Nissinen olettaa, että kaivosyhtiön mietinnässä on avolouhos.

– Tehdään iso kuoppa maahan, mikä tarkoittaa tunnelikaivokseen verrattuna esimerkiksi sitä, että siirrettävien kallio- ja maamassojen määrä on aika iso. Kun grafiittia louhitaan, niin kallioperä sisältää osittain mustaliusketta, joka muun muassa Talvivaarassa on aiheuttanut erilaisia ongelmia.

Nissisen mukaan jätevesipäästöt uhkaavat läheisiä, kansallisessakin mittakaavassa erittäin kirkkaita ja puhtaita Heinäveden reitin vesiä. Riskinä on vesien saastuminen, vaikka jätevedet olisi puhdistettu.

– Vesistöön laskettavat jätevedet eivät ole koskaan niin puhtaita kuin luonnonvedet. Se on isoin huoli ja syy, minkä takia paikalliset asukkaat ovat tässä vaiheessa sitä mieltä, että kaivosta ei ylipäätään tulisi Heinävedelle rakentaa.

Heinäveden reitti päättyy muutaman järven päästä Saimaan järvialueen altaaseen.

– Periaatteessa jätevesi voi valua Saimaaseen asti, Nissinen varoittaa.

Nissien mukaan avolouhoksista leviävä pöly on toinen ongelma. Pöly saattaa levitä kymmenien kilometrien alalle kaivoksesta.

Kaivosyhtiö tehostaa tiedotusta

Kaivoshankkeen tiedotuksen puutteita on kritisoitu paljon. Aamu-tv:ssä haastateltu brittiyhtiön edustaja lupaakin ottaa ihmisten huolen vakavasti ja potkia vauhtia tiedotukseen – sitten kun tiedotettavaa on.

– Tietenkin otamme huolet tosi vakavasti. Asioista on tiedotettu viime vuonna viidesti ja myös 2016, mutta viestintää pitää parantaa. Mietimme yhtiössä, miten saamme tiedot mahdollisimman nopeasti ulos, kun on lisätietoa kerrottavaksi, totesi toimitusjohtaja Rasmus Blomqvist Fennosacandian Resources -yhtiöstä, joka on brittiyhtiön tytäryhtiö.

Hanke on vasta alkuvaiheessaan, mahdollinen kaivoksen perustamispäätös tehdään perusteellisten selvitysten jälkeen.

– Koekairaukset tehtiin viime ja tänä vuonna, ja rikastuskokeita on tehty laboratoriomittakaavassa. Muuten ei ole tehty paljon. Tällä hetkellä on teossa ensimmäinen malmiarviointi, jonka tulokset pitäisi valmistua elokuussa.

Avolouhoksen suuruudesta ei ole vielä selvyyttä. Sen arviointiin saadaan tietoa malmiarvioinnista ja myöhemmin syksyllä aloitettavasta hankekartoituksesta. Kannattavuusselvityskin lähtee tekoon syksyllä.