Talouskasvun kääntöpuoli: yrityksillä on nyt yhtä paljon rekrytointiongelmia kuin juuri ennen taantumaa

Alkuvuoden tietojen perusteella rekrytointiongelmista kärsii jo ennätyksellisen moni yritys.

työvoimapula
Työmies
Rekrytointiongelmia on muun muassa rakennusalalla.Miika Havo / Yle

Työmarkkinoilla kärsitään harvinaisen pahoista rekrytointiongelmista ja työvoimapulasta. Talouden hyvillä uutisilla, kuten työllisyyden parantumisella ja talouskasvulla on kääntöpuolensa.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 37 prosenttia toimipaikoista raportoi työpaikan täyttämiseen liittyvistä ongelmista viime vuonna. Lisäksi 15 prosenttia työvoimaa hakeneista työnantajista ilmoitti, ettei ollut löytänyt kaikkia hakemiaan työntekijöitä. Molemmat luvut ovat korkeampia kuin kertaakaan finanssikriisin puhkeamisen jälkeen.

Työvoiman saatavuus voi muodostua kasvun esteeksi ja kapeikoksi.

Heikki Räisänen

Kyse on ministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisäsen mukaan perusasioista, eli työnhakijoiden koulutus ja työkokemus eivät vastaa työnantajien tarpeita.

– Työmarkkinatilanteeseen nähden nämä ovat varsin korkeita lukuja. Ne ovat lähellä vuoden 2008 ennätystasoa, jolloin 38 prosentilla toimipaikoista oli rekrytointiongelmia ja 15–16 prosentilla työvoimapulaa.

Lue myös: Joidenkin työpaikkojen täyttämisestä on tullut pikkukunnissa melkein mahdoton tehtävä

Kasvu jatkunut alkuvuonna

Kehitys on jatkunut Ylen saamien vielä julkaisemattomien tilastojen mukaan huolestuttavana myös tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Noin 40 prosentilla on ollut rekrytointiongelmia ja työvoimapula on viime vuoden tasolla.

Räisäsen mukaan lukuihin on kuitenkin suhtauduttava vielä varovaisesti. Kyse on vasta alkuvuoden tilanteesta, joka voi tasoittua vuoden mittaan.

– Silti nämä ovat erittäin hälyttäviä lukuja. Työvoiman saatavuus voi muodostua kasvun esteeksi ja kapeikoksi.

Yle kysyi yrittäjiltä kokemuksia työvoimapulasta aiemmin tänä vuonna. Lue lisää täältä: Sadat yrittäjät paljastavat: näille töille ei löydy tekijää – katso lista

Tilanne kärjistynyt rakentamisessa

Viime vuonna rekrytointiongelmat olivat yleisimpiä viime vuosina vahvasti kasvaneella informaatio- ja viestintäalalla, jossa lähes puolet toimipaikoista ilmoitti työvoiman saatavuusongelmista. Ongelmia oli myös erityisesti terveydenhuolto- ja sosiaali-, majoitus- ja ravitsemus- sekä rakennusalalla.

Vuoden alussa tilanne on kärjistynyt rakentamisessa: 65 prosenttia rakennusalan toimipaikoista on kärsinyt rekrytointiongelmista ja peräti kolmasosa niistä ei ole löytänyt kaikkiin hakemiinsa tehtäviin sopivaa työntekijää.

– Rakennusalalla erikoisosaaminen on yksi tekijä, joka vaikeuttaa rekrytointia. Rakentamisen hyvä kehitys viime vuosina on keskittynyt voimakkaasti tiettyihin suuriin keskuksiin ja sen vuoksi on syntynyt kapeikkoja, eikä työvoimaa ole ollut niin helposti saatavilla, Räisänen selittää.

Räisänen painottaa, että tilanteeseen on pyrittävä löytämään ratkaisuja. Näitä ovat hänen mukaansa esimerkiksi sopivan koulutuksen lisääminen, työpaikkakohtainen valmennus ja uudelleen kouluttautuminen.

– Siihen voisi vaikuttaa myös sillä, että ihmiset kävisivät töissä kauempaa kotoaan ja etsisivät työpaikkoja laajemmalta alueelta. Myös työnantajien kannattaisi laajentaa rekrytointialuettaan.

Muuttaisitko työn perässä?

Tutkimusjohtaja Heikki Räisänen myös toivoisi, että entistä useammat ihmiset olisivat valmiita vaihtamaan paikkakuntaa työn vuoksi. Nuoret liikkuvat jo nyt melko paljon töiden perässä.

Yli 35-vuotiaat ovat edelleen haluttomia muuttamaan työn perässä (siirryt toiseen palveluun).

– On ymmärrettävää, että on elämäntilanteita, joissa muutto ei ole mahdollista. Mutta esimerkiksi sellaiset ihmiset, joiden lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa, voisivat muuttaa helpommin kuin perheet, joissa on pieniä lapsia.

Räisänen korostaa myös jatkuvaa kouluttautumista ja uudistumista. Nykyään vain harva pystyy hänen mukaansa tekemään koko työuraansa yhdellä peruskoulutuksella saman työnantajan palveluksella. Monella voi olla työuransa aikana useitakin suunnanmuutoksia.

Työpaikkakohtaisella valmennuksella työvoimapulaan voisi puuttua nopeastikin, mutta siihen ei pienillä työpaikoilla ole välttämättä resursseja.

– Oppisopimusmalli vaatii ammattilaisen ohjaamaan oppilasta. Mutta periaatteessa tämä on hyvä keino. Jos työntekijällä on perusosaamista, niin häntä voidaan aika nopeasti kouluttaa tehtävän vaatimaan erityisosaamiseen.