EU-tuomioistuin linjasi: Vaikeavammaiselle taattava oma avustaja myös ulkomailla opiskelun aikana

Espoo ei ollut myöntänyt parikymppiselle vaikeavammaiselle henkilökohtaista avustajaa hänen opiskelupaikkakunnalleen Tallinnaan.

vammaiset
Pyörätuolissa istuvaa henkilöä autetaan auton kyytiin.
AOP

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun mukaan kunta on velvollinen järjestämään henkilökohtaisen avustajan vaikeavammaiselle ihmiselle myös toisessa EU-maassa tapahtuvan opiskelun ajaksi.

Vuonna 1992 syntynyt vaikeavamminen espoolainen oli hyväksytty opiskelemaan lakia Viroon viisi vuotta sitten. Hän aikoi suorittaa päätoimisesti oikeustieteen kandidaatin kolmivuotisen tutkinnon Tallinnassa..

Espoolaisen tarkoituksena oli viettää Tallinnassa kolme tai neljä päivää viikossa kotikunnan säilyessä Suomessa. Hän haki Espoolta apua noin viisi tuntia viikossa kotona toimimiseen, kaupassa käyntiin, pyykinpesuun ja siivoukseen vuonna 2013.

Henkilö tarvitsi huomattavasti apua muun muassa päivittäisten toimien suorittamisessa. Hänellä oli ollut jo lukio-opintojen aikana Suomessa Espoon kaupungin myöntämä henkilökohtainen avustaja.

Espoo kuitenkin hylkäsi hänen hakemuksensa henkilökohtaisesta avusta. Espoo katsoi, että hänen oleskeluaan ulkomailla on pidettävä muuna kuin satunnaisena oleskeluna, vaikka kotikunta ei muutukaan.

Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaista apua voidaan järjestää ulkomaille esimerkiksi loma- ja työmatkojen ajaksi. Kaupungin mukaan sillä ei ollut velvollisuutta järjestää palveluja ja tukitoimia ulkomaille, koska oleskelun luonne ulkomailla läheni vakinaisen oleskelun käsitettä.

Hallinto-oikeus asettui samalle kannalle ja hylkäsi henkilön valituksen. Hän valitti asiasta vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka pyysi EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua EU-oikeuden tulkinnan osalta.

EU-tuomioistuin katsoo ennakkoratkaisussaan, että EU-kansalaisen oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen seuraa, ettei kunta voi evätä henkilökohtaista apua kyseisessä tapauksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan asia palaa seuraavaksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka tekee lopullisen päätöksen. EU-tuomioistuimen tuomio kuitenkin sitoo KHO:ta unionin oikeuden tulkinnan osalta.

Tämä tarkoittaa, että EU-tuomioistuimen linjaus tulee muuttamaan kuntien nykyisiä päätöksiä vaikeavammaisten avun myöntämisestä.

STM kertoo, että se arvioi tapauksen vaikutukset henkilökohtaiseen apuun vastaavanlaisissa tilanteissa.