Kiistely Pyhäjärven kaupunginjohtajan valintojen oikeellisuudesta jatkuu vieläkin – nyt päätöstä haetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Kunta valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä kumota Pyhäjärven kaupunginjohtajan valinta kaupunginjohtajaksi

kaupunginjohtajat
Pyhäjärvi kartalla.
Pyhäjärvi sijaistee Pohjois-Pohjanmaalla 150 kilometriä Oulusta etelään.Yle Uutisrafiikka

Kiistely Pyhäjärven kaupunginjohtajan valinnan ympärillä jatkuu edelleen.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä kumota Pyhäjärven kaupunginjohtajan Henrik Kiviniemen valinta kaupunginjohtajaksi.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Henrik Kiviniemen valintapäätös oli laiton, koska sitä tehtäessä kaupunginjohtaja virka oli vielä kaupunginjohtaja Tita Rinnevaaralla ja sopimuksesta oli valitettu hallinto-oikeuteen.

Pyhäjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Asko Kauranen kertoo, että päätös valituksesta tehtiin yksimielisesti.

Hänen mukaansa Pyhäjärvi hakee valituksella korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöstä periaatteellisessa asiassa.

Kauranen pitää tärkeänä, että asiaan saadaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennakkopäätöksen luonteinen päätös.

Kauranen korostaa, että kaupungin ja aiemman kaupunginjohtaja Tita Rinnevaaran välillä oli jo olemassa sopimus, jolla oli sovittu Rinnevaaran sopimuksen päättymisestä. Sopimuksessa oli sovittu että Rinnevaara jättää tehtävänsä.

Hänen mukaansa Pyhäjärvi toimi oikein valitessaan uuden kaupunginjohtajan vakituiseen virkasuhteeseen, vaikka entisen kaupunginjohtajan Tita Rinnevaaran sopimusta oli vielä jäljellä.

Kaupunginjohtaja tarkkailee tilannetta

Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi ei ota kantaa siihen, hakeeko hän uudelleen paikkaansa, jos hallinto-oikeuden päätös jää voimaan ja hänet katsotaankin toimivan nykyisessä tehtävässään vain väliaikaisesti.

Jos korkein hallinto-oikeus ottaa asian käsiteltäväkseen, päätös saataneen parin vuoden sisällä. Ainakin siihen saakka Kiviniemi on valmis jatkamaan tehtävässään.

Hallinto-oikeuden päätökseen johtaneen valituksen tehnyt entinen kaupunginvaltuutettu (PRO) Laila Malila sanoo, ettei hänellä ole mitään hampaankolossa yksittäisiä henkilöitä kohtaan. Malila kokee tärkeäksi että päätöksenteko tapahtuu lain kirjaimen ja pykälien mukaan.

Rinnevaara-case alkoi kahdeksan vuotta sitten

Tita Rinnevaara valittiin Pyhäjärven kaupunginjohtajaksi maaliskuussa 2010, mutta jo seuraavan vuoden kesäkuussa kaupungissa puuhattiin hänen erottamistaan.

Asia sai uuden käänteen, kun Rinnevaara valittiin Heinolan kaupunginjohtajaksi vuonna 2011.

Ennen Heinolaan siirtymistään Rinnevaara ilmoitti Pyhäjärven kaupunginhallitukselle, että hän irtisanoutuu kaupunginjohtajan virasta. Myöhemmin hän peruutti irtisanomisilmoituksensa ja asia käsiteltiin kaupunginhallituksessa virkavapausanomuksena. Rinnevaaralle myönnettiin reilun vuoden virkavapaus vuoden 2013 elokuun alkuun.

Lähtöpassit Heinolasta

Rinnevaara irtisanottiin Heinolan kaupungin johdosta keväällä 2013. Heinolasta lähdön jälkeen Rinnevaara yritti palata Pyhäjärven johtoon virkavapautensa turvin, mutta hänen paluunsa estettiin.

Rinnevaara valitti Pyhäjärven ratkaisusta. Oulun hallinto-oikeus katsoi, että Rinnevaara ei ollut irtisanoutunut virastaan. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen, jonka mukaan Rinnevaaran virkasuhde olisi loppunut.

Rinnevaaran tilalle tullut vt. kaupunginjohtaja ilmoitti vuoden 2014 alussa, ettei hän jatka virassaan.

Vuoden viimeisenä päivänä Pyhäjärven kaupunginhallituksessa tehtiin päätös, että virkaa asetetaan hoitamaan joku muu kuin Rinnevaara.

Monimutkainen ja pitkä vyyhti

Asiassa on ollut useita käänteitä ja sitä on puitu sekä käräjäoikeudessa että hallinto-oikeudessa. Rinnevaaran poliisille tekemät tutkintapyynnöt johtivat syytteisiin. Asiassa päästiin kuitenkin sovintoneuvotteluihin ja Ylivieska-Raahe käräjäoikeuden vahvistamaan tuomioon.

Pyhäjärven poliittiset päättäjät valitsivat uudeksi kaupunginjohtajaksi Henrik Kiviniemen vuonna 2016. Hallinto-oikeuteen tehdyssä valituksessa vaadittiin päätöksen kumoamista, koska Rinnevaaran sopimusta oli vielä jäljellä.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätyi äänestyspäätöksellä kumoamaan Pyhäjärven kaupunginjohtajapäätöksen. Tästä päätöksestä Pyhäjärven kaupunginhallitus nyt valittaa.

Lue lisää:

Pyhäjärven pitkään jatkunut kaupunginjohtakiista päätökseen: käräjäoikeus sinetöi sovinnon ja Tita Rinnevaara saa muhkeat korvaukset

Juttua korjattu 31.7. klo 7.28: otsikossa luki aikaisemmin virheellisesti kunnanjohtaja. Otsikkoon korjattu oikea titteli, eli kaupunginjohtaja. Samoin artikkelin viimeisessä kappaleessa mainittiin kunnanjohtajapäätös. Korjattu oikeaan muotoon, eli kaupunginjohtajapäätös.