Hallinto-oikeus: Iisalmen kaupungin olisi pitänyt arvioida esikoululaisen koulumatkan vaikeus ja rasittavuus

Kumottu päätös koskee jo päättynyttä lukuvuotta, joten asiaa ei palauteta uudelleen käsiteltäväksi.

hallintotuomioistuimet
Koulukyyti-kyltti bussin takana
Pyry Sarkiola / Yle

Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Iisalmen kaupungin päätöksen, joka koskee esikoululaisen liian pitkää koulumatkaa.

Vaikka hallinto-oikeus kumosi kaupungin päätöksen, se ei palauta asiaa uudelleen käsiteltäväksi, sillä lukuvuosi 2017–2018 on jo päättynyt.

Aiemmin tänä vuonna Itä-Suomen hallinto-oikeus linjasi, että eskarilaiselta sai kieltää ilmaisen koulukyydin tapauksessa, jossa esiopetus oli integroitu päivähoitoon.

Kaupunki torppasi muutosehdotuksen

Valittajien mukaan erityisesti aamun matka Peltosalmen päiväkodin esiopetukseen oli liian pitkä, koska se kesti odotuksineen puolitoista tuntia. Muutosehdotuksena kaupungille esitettiin taksikuljetuksen järjestämistä pienimmille koululaisille tai julkisen linja-autoreitin muutosta.

Iisalmen kaupungin mukaan laissa määritelty päivittäisen koulumatkan 2,5 tunnin enimmäisaika ei ylittynyt, joten kuljetusreittiä ei tarvinnut muuttaa. Kaupunki ei ottanut päätöksessään kantaa taksikuljetukseen.

Valittajien lapsen matkanteko kesti aamuisin ja iltapäivisin odotusaikoineen yhteensä noin kaksi tuntia 20 minuuttia. Kotoa suoraan koululle mentäessä noin 22 kilometrin matkan ajoaika olisi 19 minuuttia.

Valittajat: Matka aiheutti stressiä

Valittajien mukaan pitkään kestävän matkan vuoksi lapsen harrastaminen ja koulun jälkeinen virkistäytyminen jäivät vähiin aikaisen nukkumaanmenon vuoksi. Linja-auton käyttö myös lisäsi lapsen stressiä, koska lapsi joutui itse huolehtimaan linja-auton pysäyttämisestä ja kyydistä poisjäämisestä.

Kaupungin neuvolan lastenpsykologi totesi valittajien mukaan, että kyydityksestä aiheutuva lapsen voimakas väsymys heikentää lapsen oppimisen edellytyksiä ja yksin selviytyminen joukkoliikenteessä on esikouluikäiselle lapselle stressaavaa.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan valittajien lapsen koulumatkan päivittäinen kokonaiskesto jää alle lain mukaisen enimmäiskeston. Matkan enimmäisajan alittuminen ei kuitenkaan automaattisesti sulje pois muita kuljetustapavaihtoehtoja, oikeus muistuttaa.

Hallinto-oikeus toteaa, että valittajat ovat jo hakemuksessaan vedonneet siihen, että matkan pituus ja luonne vaarantavat heidän lapsensa kehityksen. Oikeuden mukaan viranhaltijan olisi päätöksessään pitänyt arvioida, muodostuuko valittajien lapsen koulumatka liian vaikeaksi, vaaralliseksi tai rasittavaksi.

Päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jos valituslupa myönnetään.