Karenssien määrä kohoaa tasaisesti – tällä tahdilla viime vuoden ennätysluku menee rikki

Nyt työtöntä rankaistaan yhä useammin esimerkiksi siitä, että hän ei noudata TE-toimiston kanssa laadittua työllistymissuunnitelmaa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi palkattoman työkokeilun keskeyttämistä.

karenssi
Karenssien määrä kasvaa.
Työttömyysetuuden määräaikaiseen katkaisuun, eli kansankielellä karenssiin, johtaneiden lausuntojen kehitys 2015-2018.

Karensseja, eli työttömyysetuuden määräaikaiseen katkaisuun johtaneita lausuntoja, oli kesäkuun loppuun mennessä annettu 57 241 kappaletta. Jos sama tahti säilyy, viime vuoden luku 112 336 ylittyy muutamalla tuhannella.

Vuonna 2015 karenssien määrä pomppasi kymmenellä tuhannella. Silloin taustalla oli hallituksen päätös lisätä voimakkaasti velvoittavien työtarjousten määrää. Vuosien 2014–2015 välillä työttömille lähetettyjen työtarjousten määrä kasvoi yli sadalla tuhannella, mikä lisäsi myös työtarjouksesta kieltäytyvien rankaisuja.

Tällä hetkellä tarjotusta työstä kieltäytymisestä annettujen karenssien määrä pysyy paikoillaan. Sen sijaan esimerkiksi työllistymissuunnitelmia koskevat karenssit lisääntyvät.

Joitakin karenssien syitä 2015-2018
HUOM: Graafissa ei ole mukana kaikkia karenssiin johtavien työvoimapoliittisten lausuntojen syitä.

Osaselitys karenssien kasvuun on mahdollisesti hallituksen viime vuotinen päätös lisätä suunnitelmia koskevia määräaikaistarkastuksia. Käytännössä työttömältä on kolmen kuukauden välein tarkistettu, miten työnhaku edistyy ja miten henkilö on pitäytynyt TE-toimiston kanssa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa.

Toissavuonna 6850 henkilöä sai karenssin, koska oli jättänyt saapumatta työllistymissuunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen. Viime vuonna heitä oli 9588 ja tänä vuonna 4693 kesäkuun loppuun mennessä.

Määräajoin tehtyjen tarkistusten myötä on luonnollisesti tullut tietoon lisää tapauksia, jossa suunnitelmassa ei ole pysytty.

Esimerkiksi "työllistyvistä edistävästä palvelusta" kieltäytymisestä tai keskeyttämisestä annettiin toissavuonna 8 288 karenssia. Viime vuonna luku oli 10 895 ja tänä vuonna 5 676 kesäkuun loppuun mennessä. Työllistymistä edistäväksi palveluksi lasketaan esimerkiksi työnhakuvalmennus tai työkokeilu. Käytännössä palkattomasta työkokeilusta kieltäytyminen tai kokeilun keskeyttäminen voi siis sekin olla peruste karenssiin.

Yleisin syy karensseihin on kuitenkin vuodesta toiseen töistä eroaminen "ilman pätevää syytä", tai työsuhteen päättymisen aiheuttaminen.

Lue karenssin saaneen pitkäaikaistyöttömän haastattelu: Anna Koskela irtisanoutui kaupan tiskiltä ja menetti työttömyysturvansa – ja se oli hänen kannaltaan oikea ratkaisu