Suojeluasiantuntija Heinäveden kaivossuunnitelmasta: Talvivaaran ympäristökatastrofi epätodennäköinen, mutta haittoja syntyisi

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtajan Pekka Suomelan mukaan Talvivaaran ympäristökatastrofin jälkeen ympäristönvalvonta on Suomessa parantunut. Suomen Luonnonsuojeluliiton suojeluvastaavan Otto Bruunin mukaan monilla kaivoksilla on vielä tehtävää ympäristöriskien tunnistamisessa.

kaivokset
Pekka Suomela ja Otto Bruun
A-studio kaivoskeskustelu

Heinävedelle suunniteltu grafiittikaivoshanke huolettaa paikallisia. Keskeinen huolenaihe on se, vahingoittaisiko kaivos toteutuessaan Saimaan vesistöä.

A-studiossa maanantai-iltana vierailleen Suomen Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntijan Otto Bruunin mukaan jokainen kaivos aiheuttaa toiminnallaan kohtalaisen merkittävää ympäristöhaittaa. Heinäveden kaivos voisi todennäköisten pöly- ja meluhaittojen lisäksi vaikuttaa vesistöön.

Talvivaaran kaltaista ympäristökatastrofia Bruun pitää Heinäveden kaivoksen kohdalla kuitenkin epätodennäköisenä.

– Talvivaarassa oli merkittävä onnettomuustilanne. Tällaisia onnettomuustilanteita on maailmanlaajuisesti ollut muutamia kymmeniä viimeisen vuosikymmenen aikana, Luonnonsuojeliiton suojeluasiantuntija Otto Bruun sanoi viitaten Talvivaaran patomurtumaan.

Talvivaarasta on opittu, mutta onko riittävästi?

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomelan mukaan Talvivaaran onnettomuudesta on opittu ympäristönvalvonnassa. Lisäksi tutkimustietoa on tullut lisää.

Suomela myös kommentoi kaivosten ympäristövastuuta sanoen, että ylipäätään teollisuudenalan ympäristövaikutukset ovat hyvin hallittavissa.

– Ympäristölupapuolella lupamääräykset ovat tulleet yksityiskohtaisemmaksi kuuluisan sulfaatin, mutta myös muiden osalta. -- On tapahtunut hyvää etenemistä, Suomela sanoi.

Sulfaatti nousi ongelmaksi erityisesti Talvivaaran kohdalla, koska kaivos ei kyennyt noudattamaan sille myönnettyjä lupaehtoja. Kaivoksen sulfaattipitoisuudet ylittyivät jätevesialtaissa pahimmillaan yli 90-kertaiseksi.

Suojeluasiantuntijan Bruunin mukaan kaivosalalla on Talvivaaran jälkeen oppimista varmasti tapahtunut, muttei riittävästi.

– Monien kaivosten kohdalla on yhä aika paljon tekemistä ympäristöriskien tunnistamisessa ja ympäristöhaittojen ehkäisemisessä, Bruun sanoi.

Kaivoksen toteutuminen epävarmaa

Grafiittikaivoksen toteutuminen Heinävedelle on toistaiseksi epävarmaa. Brittiläisen Beowulf Mininingin tytäryhtiö Fennoscandian Resources on tehnyt alueella toistaiseksi malminetsintää.

Vaikka yhtiö päätyisi hakemaan kaivostoiminnalle kaivoslupaa, on kaivostoiminnan alkaminen vielä vuosien päässä.

Täsmennetty 31.7. klo 11.30. Otto Bruunin ensimmäistä sitaattia, lisätty sitaatin loppuun aikamääre: "viimeisen vuosikymmenen aikana"

Lue myös:

Analyysi: Talvivaaran aave leijuu kaivosalan yllä, myös Heinävedellä

Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Heinäveden kaivoshankkeesta: Kallioperästä saattaa liueta jätevesiin happamia sulfideja, syöpävaarallista arseenia tai asbestia

Heinäveden kaivoshankeen ympäristöriskit huolestuttavat alueen ihmisiä