Väitös: Humoristinen tekoäly avuksi masennuksen hoitoon

huumori
Naisen silmät.
Yle

Xueyan Li tarkastelee väitöstutkimuksessaan mahdollisuuksia kehittää huumoriin perustuva teknologinen konsepti, jolla on mahdollista torjua masennusta.

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että huumorilla on masennusta ehkäiseviä vaikutuksia. Xueyan Lin tarkasteli huumorin vaikutuksia ihmiseen aivokuvantamisella.

– Kuvantamisella on mahdollista paikantaa aivoalueet, jotka ovat tärkeitä huumorin prosessoinnissa. Samalla voidaan selvittää sitä, miten aivot käsittelevät humoristista informaatiota, Li toteaa.

Li yhdistelee tutkimuksessaan eri tieteenalojen menetelmiä, päätarkoituksenaan yhdistellä ihmisen aivotoiminnan ja kielen yhteyttä koskevaa tietoa sekä neurotieteellistä tietoa teknologisen sovelluksen suunnitteluun.

Li soveltaa niin kutsuttua elämäkeskeistä suunnittelua. Siinä keskiössä on teknologian sijaan ihminen, ja se, miten suunniteltu teknologia parantaa elämänlaatua.

Päähavainto on, että yhdistämällä huumoritutkimusta tekoälyn kehityksen tarjoamien keinojen kanssa on mahdollista luoda teknologioita, jotka saattavat huumorin avulla parantaa hyvinvointia.

– Tutkimus luo pohjan ja suunnittelumallin sille, miten näennäisen etäisiä osaamisalueita yhdistämällä voidaan tehdä ihmisten elämänmuotoja kehittävää elämälähtöistä teknologiasuunnittelua, Li tiivistää tutkimuksensa merkityksen.

Xueyan Lin kognitiotieteen väitöskirja "Haha Moments – Applying Brain Research to Technology Design" (siirryt toiseen palveluun) (Jyväskylän yliopisto) tarkastetaan ensi tiistaina.