Ulkomailla opiskelleiden taidot eivät riitä päivystyksessä – Etelä-Karjalan keskussairaalassa annettu lähtöpasseja keikkalääkäreille

Etelä-Karjalan keskussairaalan lääkärit ovat joutuneet tavallista kovempaan prässiin uudentyyppisen sairaalan päivystyksessä.

Vuokralääkärit
Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystys muuttaa.
Päivystys on lääkärintyön vaativimpia työskentelypaikkoja.Yle

Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystys kärsii heikkotasoisista ostopalvelulääkäreistä. Päivystyksestä on jouduttu antamaan lähtöpasseja erityisesti Venäjällä koulutuksen saaneille ostopalvelulääkäreille, sillä heidän taitonsa eivät ole riittäneet päivystystyöhön.

Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyksessä työskentelevien ostopalvelulääkärien kyvyt ovat joutuneet entistä kovempaan testiin sen jälkeen, kun Lappeenrannan pääterveysaseman Armilan päivystyspotilaat siirtyivät K-sairaalan uusiin tiloihin.

Uusien tilojen käyttöönotto on haastavaa kenelle tahansa lääkärille. Lisäksi sairaalan työntekijöitä on viime viikkoina kuormittanut helteestä johtuva ruuhka.

– Uudentyyppinen sairaala on haasteellinen työpaikka kelle tahansa lääkärille, sanoo Etelä-Karjalan keskussairaalan ensihoidon ja päivystyksen ylilääkäri Pekka Korvenoja.

Toisaalta Pekka Korvenoja uskoo, että ulkomailla koulutuksensa saaneella lääkärillä voi olla erilaiset hoitokäytännöt, mikä vaikeuttaa toimintaa uudessa ympäristössä.

Ulkomailla opiskelleista päivystyksen keikkalääkäreistä on tehty myös potilasvalituksia.

– On ollut sellaisia tilanteita, joissa osaamisen taso on ongelma eikä potilas ole saanut asianmukaista hoitoa, Korvenoja harmittelee

.

Mies istuu pyörätuolissa Etelä-Karjalan keskussairaalan uudessa päivystyksessä.
Etelä-Karjalan keskussairaalassa työskentelevistä, ulkomailla opiskelleista ostopalvelulääkäreistä on tehty valituksia.Yle

Etelä-Karjalan keskussairaalassa ulkomaisten ostopalvelulääkärien toimintaa tarkkaillaan ja ongelmiin puututaan tarvittaessa yksi kerrallaan. Ylilääkäri Pekka Korvenoja muistuttaa, että keikkalääkäriksi on tarjolla myös paljon hyviä lääkäreitä.

– Meillä on ostopalvelufirman kautta myös todella hyviä lääkäreitä, mutta jostain kumman syystä ne helposti kääntyvät Suomessa koulutuksen saaneisiin. Tämmöinen jännä asetelma tässä on vaan muodostunut, Korvenoja pohtii.

Lääkäriliitto: Kieliongelmia

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila kiistää, että ulkomailla opiskelleiden lääkärien taidot olisivat Suomessa opiskelleita huonommat. Hänen mielestään suurin osa hoitotilanteen ongelmista liittyy kieleen ja kommunikaatioon. Paineinen päivystys on myös haastavimpia paikkoja ostopalvelulääkärille – varsinkaan jos paikka ei ole ennestään tuttu.

– Päivystys on omasta ja monien muidenkin mielestä sitä kaikkein vaativinta lääkärin työtä. Pitää olla laaja-alainen osaaminen ja pitää pystyä tekemään nopeita päätöksiä, Halila sanoo.

Halilan mukaan EU:n ulkopuolelta tulevat lääkärit eivät ole menettäneet tai saaneet rajoituksia lääkärin oikeuksiinsa sen enempää kuin Suomessakaan opiskelleet. Suomessa opiskellut lääkäri eroaa kansainvälisistä kollegoistaan siinä, että käytännön työ on tuttua jo opiskeluajoilta. Tämä voi näkyä myös päivystystyössä.

– Suomalaiset lääketieteen opiskelijat tutkivat ja hoitavat potilaita muiden ohjauksessa jo melko varhaisessa vaiheessa opintojaan. Monissa muissa maissa koulutus on huomattavan paljon teoreettisempaa kuin Suomessa, Halila sanoo.