1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. varhaiskasvatus

Kaakkois-Suomessa 500 lasta saa nyt ilmaista varhaiskasvatusta – ''En halua, että päiväkotia pidetään säilytyspaikkana''

Kotka, Miehikkälä ja Virolahti ovat mukana kokeilussa, jossa viisivuotiaille tarjotaan 20 tuntia ilmaista varhaiskasvatusta viikossa.

Pian viisi vuotta täyttävä Ellen Löyttynen käy päiväkodissa mielellään, kun äiti Niina Utter ja isä ovat töissä. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Lähes joka neljäs Suomen 5-vuotias saa tästä päivästä lähtien 20 tuntia ilmaista varhaiskasvatusta viikossa. Viisivuotiaiden ilmaisen varhaiskasvatuskokeilun tarkoituksena on saada lisää lapsia päiväkotiin ja lisätä koulutuksen tasa-arvoa.

Kokeilussa on mukana 19 kuntaa eri puolilta Suomea. Kaakkois-Suomesta kokeiluun osallistuvat Kotka sekä Miehikkälä ja Virolahti yhdessä.

– Ihan älyttömän hieno juttu etenkin niille perheille, joilla ei ole ollut aikaisemmin mahdollisuutta osallistua. Kaikki pääsevät sosiaalistumaan tänne tarhaan, kotkalaisäiti Niina Utter toteaa.

Varhaiskasvatuskokeilulla ei ollut vaikutusta perheen päätökseen tyttären päivähoidosta. Pian viisi vuotta täyttävä Ellen on käynyt päivähoidossa 1-vuotiaasta saakka.

– Kun Ellen on aloittanut niin aikaisin, niin hänen sosiaaliset taitonsa ovat kehittyneet äärettömän hyvin. Hän oppii ihan hirveästi sellaisia uusia asioita, että aina ihan hätkähtää että miten hän osaa niin paljon, Utter sanoo.

Ellen käy päiväkodissa mielellään aina, kun yrittäjävanhemmat ovat töissä.

– On kivaa, kun saa leikkiä kavereiden kanssa, Ellen toteaa.

Yksi Ellenin lempiasioista päiväkodissa on Barbie-niminen hevonen. Oma-aloitteinen tyttö marssi päiväkodin pakeille ja pyysi tätä hankkimaan keppihevosia. Ja niitä hankittiin.

Valtaosa viisivuotiaista käy varhaiskasvatuksessa

Kotkassa varhaiskasvatukseen osallistuvien viisivuotiaiden määrä on kokeilun alettua noussut kymmenen prosenttia, ja nyt 94 prosenttia ikäluokasta käy päiväkodissa.

– Toivomme, että mahdollisimman moni lapsi osallistuisi varhaiskasvatukseen. Se on sosiaalisten valmiuksien kannalta tärkeää. Lapsi haluaa kuulua ryhmään ja oppia sosiaalisia taitoja. Vasta esiopetusvuonna tulevien kohdalla vuosi käy liian lyhyeksi oppia tietynlaisia oppimisen edellytyksiä ja taitoja, Kotkan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen toteaa.

Liukkosen mukaan varhaiskasvatuksen tärkeys korostuu vieraskielisten perheiden kohdalla. Hän arvelee, että vieraskielisten perheiden lapset voivat muita useammin jäädä varhaiskasvatuksen ulkopuolelle.

– Jos lapsen äidinkieli ei ole suomi, toivomme että hän tulisi viimeistään viisivuotiaana oppimaan kieltä säännöllisesti päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.

Kaakkois-Suomen päiväkodeissa käy noin 500 viisivuotiasta. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Kokeilun avulla päiväkotiin pyritään saamaan myös ne lapset, jotka ovat tähän asti olleet kotona kotihoidontuen lisän vuoksi. Päiväkodissa käyvästä lapsesta ei ole tähän asti saanut kotihoidontuen hoitorahaa.

– Sen vuoksi moni pienempää lasta kotona hoitava vanhempi ottaa myös vanhemman lapsen kotiin. Nyt taataan se, että kotona vauvaa hoitava saa kotihoidontuen sisaruskorotuksen, jos lapsi on 20 tuntia maksuttomassa 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa, Liukkonen sanoo.

Henkilökunnan määrää ei ole kokeilun myötä ainakaan vielä jouduttu lisäämään.

– Esiopetuksessa on nyt suuri ikäluokka, ja sen myötä varhaiskasvatuksesta vapautui vähän edellisiä vuosia enemmän paikkoja. Siirtyneiden määrä kattaa aika hyvin varhaiskasvatuksessa aloittaneiden lisäyksen. Usein alkusyksystä lapsia on varhaiskasvatuksessa vähemmän, ja määrä nousee pikkuhiljaa joulua kohden. Viime vuosina olemme tammikuussa joutuneet lisäämään kasvattajia. Lisäämme henkilökuntaa, jos tarve vaatii.

''En halua, että päiväkotia pidetään säilytyspaikkana''

Virolahdella ja Miehikkälässä varhaiskasvatusta järjestetään kolmessa päiväkodissa.

– Meille oli itsestäänselvää hakea mukaan kokeiluun. Meille lasten varhaiskasvatus ja tasa-arvo koulutuspolulla on todella tärkeä asia, varhaiskasvatusjohtajan sijaisena toimiva Virojoen päiväkodin johtaja Erika Jokimies toteaa.

Kunnissa asuu yhteensä noin 40 viisivuotiasta, joista suurin osa on jo varhaiskasvatuksen piirissä. Yhteensä alueen päiväkodeissa on noin 200 lasta.

– Ei ole kovin montaa lasta, jotka tulisivat varhaiskasvatukseen sen maksuttomuuden vuoksi. Meidän kohdallamme kokeilu on enemmänkin arvoasia. Haluamme tarjota perheille mahdollisuuden siihen, että lapsi pääsee säännöllisesti varhaiskasvatukseen eikä esimerkiksi vain yhtenä päivänä viikossa, kun vanhempi käy töissä.

Alueen lapset aloittavat varhaiskasvatuksen tavallisimmin kolmen ikävuoden kieppeillä.

– Toivomme, että kokeilun myötä perheet kiinnostuisivat varhaiskasvatuksesta monipuolisemmin. Olisi hyvä, että vanhemmat olisivat kiinnostuneita siitä, mitä päiväkodissa tehdään. En halua, että ihmiset pitävät päiväkotia säilytyspaikkana. Haluamme tarjota lapselle kokemuksia ja elämyksiä, joista on hyvä ponnistaa esiopetukseen ja myöhemmin kouluun, Jokimies sanoo.

Miehikkälässä lapsiperheisiin on panostettu myös vauvarahan muodossa. Kunta maksaa jokaista syntyvää lasta kohden perheille 10 000 euroa 1 000 euron vuosierissä.

– Kaikki nämä satsaukset, kuten vauvaraha tai maksuton varhaiskasvatus viisivuotiaille ovat sellaisia asioita, jotka ovat kuntiemme etu. Lapsien määrä on ollut useita vuosia laskusuhdanteessa, joten toivomme perheiden ja päiväkodin asiakkaiden lisääntyvän. Kaikki toivo Zsariin myös, että sieltä saadaan lisää porukkaa, Jokimies naurahtaa Vaalimaan ostoskylähankkeeseen viitaten.