Opintotuki laajennettiin koskemaan myös aikuisten peruskoulua – kohteena etenkin maahanmuuttajat

Opinto- ja koulumatkatukea voi saada elokuun alusta alkaen kaikkien oppilaitosten järjestämään aikuisten perusopetukseen. Erityisesti maahanmuuttajia koskettava uudistus epäilyttää kuitenkin Suomen pakolaisapua.

opintotuki
Iina Helldan ja Mahmud Saleman Ohjaamossa Kampissa.
Jaani Lampinen / Yle

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen opiskelijoiden opintotuki- ja koulumatkatukioikeus laajeni elokuun alusta alkaen.

Aiemmin opintotukea voitiin myöntää aikuisten perusopetukseen vain kansanopistossa suoritettavia päätoimisia perusasteen opintoja varten, nyt tukea voidaan myöntää riippumatta siitä, missä oppilaitoksessa koulutusta järjestetään

Uudistusta laatimassa olleen opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen Virpi Hiltusen mukaan uudistus koskettaa kaikkia oppivelvollisuusiän ylittäneitä aikuisten perusopetukseen osallistuvia, mutta etenkin maahanmuuttajia.

– Uudistus on tarkoitettu tietenkin ensijaisesti niille maahanmuuttajille, jotka ovat jo pidempään olleet Suomessa, eivätkä enää ole kotoutumistoimenpiteiden piirissä.

Opintotuki soveltuu opintojen rahoitusmuodoksi, jos muut opintojen rahoitusmuodot, kuten kotoutumistuki ja työttömyysturva eivät ole käytettävissä. Opintotukea ja koulumatkatukea voivat hakea esimerkiksi työmarkkinoiden ulkopuolelta tulevat henkilöt, joilla on puutteellinen peruskoulutus.

Mahmud Saleman asioimassa Ohjaamossa.
Mahmud Saleman, 22, asioi muun muassa koulutus- ja työllistymisasioissa tietoa ja tukea alle 30-vuotiaille tarjoavassa Ohjaamossa Helsingin Kampissa. Saleman on hakenut opiskelemaan aikuisten perusopetukseen.Jaani Lampinen / Yle

Pakolaisapu: Huonoimmillaan peruskoulusta yli kymppitonni lainaa

Aiemmin aikuisten perusopetuksessa tai ammatillisiin opintoihin valmentavissa VALMA-opinnoissa opiskelleet alle 25-vuotiaat maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on loppunut, ovat voineet saada opintojen rahoitukseen toimeentulotukea.

Nyt heidän lähtökohtaiseksi tukimuodoksi tulee opintotuki. Se taas muodostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Suomen pakolaisavussa lainapainotteiseen tukeen suhtaudutaan varauksella.

– Jos esimerkiksi 23-vuotiaana loppuu kotoutumisaika ja on jäljellä peruskoulun päättövaihe, joka vie noin kaksi vuotta, niin siinä kohtaa, kun henkilö saa peruskoulun päättötodistuksen ja hakee ammattikouluun, niin hänellä on jo 13 000 euroa opintolainaa taustalla, sanoo ohjaaja Iina Helldan Suomen pakolaisavun Kurvi-projektista.

Projektin työntekijät auttavat maahan muuttaneita nuoria uuden kotimaan byrokratian kanssa.

– Ja siihen vielä sitten ne kolme vuotta ammattiopintoja, niin siellä mennään sitten 40 000:n hujakoilla, kun ammattiin valmistutaan. Eli täytyy toivoa, että työllistyy hyvään ammattiin sitten, Helldan lisää.

Asiointia Ohjaamossa.
Suomessa on opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan noin 5000 oppivelvollisuusiän ylittänyttä perusopetuksen tarpeessa olevaa. Arvion mukaan heistä noin 500 kuuluisi opintotuen piiriin.Jaani Lampinen / Yle

Mahdollisen lainantakauksen myöntää joka tapauksessa Kela ja itse lainan pankki. Jos lainaa ei heru, on opiskelijan mahdollista saada myös toimeentulotukea.

Jos maahanmuuttaja on kotouttamistoimenpiteiden, kuten esimerkiksi kielikurssien päättyessä ehtinyt täyttää 25 vuotta, on hänellä mahdollisuus opiskella omaehtoisia opintoja työmarkkinatuella.

Aktiivimalli uudistaa työttömän opiskelua

Opiskelijoiden tukiin tulee elokuun alusta alkaen myös muita uudistuksia.

Ammatilliseen koulutukseen voi saada opintotukea lukuvuoden aikana kymmenelle kuukaudelle aiemman yhdeksän kuukauden sijaan.

Työttömyysturvalakia taas muutetaan siten, että työtön voi opiskella enintään kuusi kuukautta menettämättä työttömyysetuutta. Opiskelu katsottaisiin niin sanotussa aktiivimallissa edellytetyksi aktiivisuudeksi.

Työttömyysturvalaissa säädettyä päätoimisen opiskelun määritelmää muutetaan myös vastaamaan opintotukilainsäädäntöön tulevia muutoksia. Oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestetyt opinnot ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus