Ekaluokkalainen Lauri pääsee koulun jälkeen päiväkotiin, kun äiti on vuorotyössä – vain harva kunta tarjoaa perheille samaa etua kuin Iisalmi

Useimmat kunnat eivät tarjoa 1.–2.-luokkalaisille vuorohoitoa, vaikka varhaiskasvatusalan ammattilaisten mielestä se olisi tarpeen.

koululaiset
Nainen ja lapsi.
Vuorotyötä tekevän yksinhuoltajan Mona-Liisa Karppisen ensimmäiselle luokalle lähtevä Lauri-poika saa Iisalmessa päiväkodista hoitoa tarvittaessa.Toni Pitkänen / Yle

Vuorotyötä tekevän yksinhuoltajaäidin Mona-Liisa Karppisen arki muuttuu tänä syksynä kertaheitolla, kun hänen 7-vuotias esikoispoikansa aloittaa elokuun puolivälissä koulutien.

Useimmissa kunnissa vuorotyötä tekevälle tilanne olisi äärimmäisen hankala, mutta ei iisalmelaiselle Karppiselle.

– Meillä on Iisalmessa hyvä, kun ekaluokkalaiset ja tokaluokkalaiset saavat olla päivähoidossa. Itse kun lähtee töihin, niin voi viedä koululaisen päiväkotiin. Yllätyin, että asiat onnistuvat näin helposti, kertoo Karppinen tyytyväisenä.

Töitä myös iltaisin ja viikonloppuisin tekevällä Karppisella on toisinaan mahdollisuus saada hoitoapua tukiverkoltaan, mutta aina se ei ole mahdollista. Eikä hoitoapua viitsi Karppisen mielestä jatkuvasti olla pyytämässäkään.

Nainen olohuoneessa.
Mona-Liisa Karppisen mielestä kunnat pitäisi velvoittaa tarjoamaan vuorohoitoa ensimmäistä ja toista luokkaa käyville.Toni Pitkänen / Yle

– Kun itse menen töihin vasta kahteen ja lapsi on juuri päässyt koulusta, niin olisi se pitkä ilta pienen olla yksin, huokaa Karppinen.

Ainoastaan yksittäiset kunnat mahdollistavat koululaisen vuorohoidon

Monissa kunnissa perheet joutuvat hankalaan tilanteeseen lapsen koulunkäynnin alkaessa, sillä kunnilla ei ole velvollisuutta tarjota hoitopaikkaa pienille koululaisille. Erityisen ongelmallista on vuorotyöläisillä ja yksinhuoltajilla. Moni vanhempi kokee, että 1.–2.-luokkalaiset ovat liian pieniä olemaan yksin esimerkiksi ilta-aikaan. Samaa sanovat varhaiskasvatusalan ammattilaiset.

Aivan pienimmät koululaiset ovat liian pieniä olemaan yksin iltaisin, öisin tai viikonloppuisin.

Mirja Lyytinen

Tästä syystä esimerkiksi Pohjois-Savossa sijaitseva Iisalmen kaupunki tarjoaa 7–8-vuotiaille hoitomahdollisuuden vuoropäiväkodista, jos lapsella ei vanhempien vuorotyön vuoksi ole muuta paikkaa minne mennä.

– Täällä on ajateltu, että on kohtuutonta, että aivan pienimmät koululaiset joutuvat olemaan yksin iltaisin, öisin tai viikonloppuisin. Siksi meillä on tämmöinen hoito ollut jo pitkään mahdollista, perustelee iisalmelaisen Malminrannan päiväkodinjohtaja Mirja Lyytinen.

Nainen leikkipuistossa.
Malminrannan päiväkodinjohtaja Mirja Lyytinen pitää vuorohoidon mahdollisuutta koululaisille arvokysymyksenä.Toni Pitkänen / Yle

Iisalmi ei kuitenkaan ole ainoa kunta, joka haluaa tarjota poikkeuksellista palvelua perheille. Esimerkiksi Oulussa vanhemmat voivat saada pienen koululaisen hoitoon vain, jos tilanne niin vaatii. Tämä perustuu tarkkaan tarveharkintaan. Myös Iisalmen naapurikunnassa Kiuruvedellä vuorohoitopäiväkodissa on jonkin verran pieniä koululaisia hoidossa.

– Yksittäisissä tapauksissa olemme tarjonneet koululaisille ympärivuorokautista hoitoa lähinnä yöaikaan ja viikonloppuisin. He ovat olleet yksinhuoltajien lapsia tai sellaisia lapsia, joilla on erityisiä tuentarpeita, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen Oulun kaupungilta.

Mielestäni yhteiskunnan pitäisi se mahdollisuus kaikille tarjota. Meillä on se mahdollisuus, miksi ei sitten muillakin.

Mona-Liisa Karppinen

Koululaisen vuorohoitopaikan saamisen perusteluksi kelpaa sitä tarjoavissa kunnissa esimerkiksi yksinhuoltajuus tai se, että molemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä.

Perheet asettuvat kuntien kirjavien käytäntöjen vuoksi eriarvoiseen asemaan. Siksi iisalmelaisäiti Mona-Liisa Karppinen pitäisi hyvänä, että pienten koululaisten vuorohoito kirjattaisiin lakiin.

– Mielestäni yhteiskunnan pitäisi se mahdollisuus kaikille tarjota. Meillä on se mahdollisuus, miksi ei sitten muillakin, Karppinen kysyy.

Päivähoidon tarve on kasvanut kunnissa

Kasvanut päivähoidon tarve on tukkinut entisestään mahdollisuuksia tarjota pienille koululaisille vuorohoitoa. Esimerkiksi Joensuussa käytännöstä luovuttiin muutama vuosi sitten, kun palvelua ei pystytty tarjoamaan asiakkaille tasapuolisesti.

– Meillä on ainoastaan yksi vuoropäiväkoti, jonne olemme keskittäneet yöhoidon. Jos ottaisimme sinne myös 1.–2.-luokkalaisia, eivät paikat riittäisi, kuvailee Joensuun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Päivi Liuski.

Kaksi tyttöä maalaa pihalla.
Toni Pitkänen / Yle

Myöskään pääkaupunkiseudun suurissa kunnissa ja Jyväskylässä ei kouluikäisille lapsille ole ympärivuorokautista hoitoa tarjolla. Jyväskylässä alle kouluikäisten hoitopaikkoja on jouduttu lisäämään päiväkoteihin vuorohoidossa.

– Kauppojen aukioloaikojen pidentyminen ja työllisyyden paraneminen esimerkiksi ravintola-alalla ovat lisänneet päiväkoti-ikäisten vuorohoidon tarvetta, selittää varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvist Jyväskylän kaupungilta.

Kunnat vetoavat resursseihin ja lakiin

Varkauden kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen uskoo, että vuorohoidon tarjoaminen pienille koululaisille voisi olla kunnalle imagokysymys.

– Se voisi olla vetovoimatekijä, jos tämmöistä pystyisi järjestämään, hän pohtii.

Monissa kunnissa resursseja palvelun järjestämiseen ei kuitenkaan ole, koska vuorohoitopaikat ovat suuren kysynnän vuoksi muutoinkin tiukassa. Kunnat vetoavat myös lakiin, joka ei velvoita järjestämään hoitopaikkaa kouluikäisille lapsille.

Lapset leikkimässä.
Toni Pitkänen / Yle

Vuorohoidon tarjoaminen laajemmin sitä tarvitseville pienille koululaisille vaatisi Oulun varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissasen mukaan lisärahoitusta.

Iisalmessa ykkös- ja kakkosluokkalaisten vuorohoitomahdollisuutta on päiväkodinjohtaja Mirja Lyytisen mukaan pidetty arvovalintana.

Uskon, että jos palvelua laajennettaisiin, niin kysyntää olisi.

Ulla Rissanen

– Se vain järjestetään meillä. Koululaiset tulevat ryhmään, jossa on eskareita ja viskareita ja siinä on tilaa heille. Sitä ei tietääkseni ole laskettu, että paljonko se maksaa enemmän. Koululaiset ovat yksi meidän asiakaskunta. Lasten näkökulmasta kannattaa katsoa, että miten he viettävät pitkiä iltoja ja öitä, kun vanhemmat ovat töissä, sanoo Lyytinen.

Lyytisen mukaan päiväkodissa on kuitenkin pidettävä huoli, että toiminta vastaa koululaisen tarpeita ja esimerkiksi läksyt tulee tehtyä. Tämä otetaan huomioon työvuorosuunnittelussa. Hoidossa vietetystä ajasta perheet maksavat normaalin päivähoidon hinnoittelun mukaan.

Koululaisten vuorohoidosta kysellään tasaisesti

Useat kunnat kertovat, että koululaisten vuorohoidosta tulee tasaisesti kyselyjä vanhemmilta. Ylen kysymistä kunnista ainoastaan Espoosta ja Vantaalta kerrotaan, ettei aiheeseen liittyviä kyselyitä ole tullut.

Iisalmelaisen Malminrannan päiväkodinjohtajan Mirja Lyytisen mukaan myös koulun lisäksi päivähoitoa tarvitsevien määrä näyttää olevan kasvussa. Tänä syksynä hoitoon tulee 11 koulua käyvää lasta, mikä on ennätysmäärä.

– Uskon, että jos palvelua laajennettaisiin, niin kysyntää olisi, toteaa Oulun varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen.

Lyytisen mukaan vanhemmat pyrkivät yleensä ensimmäisenä sopimaan hoitojärjestelyistä työnantajien ja tukiverkoston kanssa.

– Aina tämä ei kuitenkaan onnistu. Itse toivoisin enemmän keskustelua työelämän joustoista ja siitä, miten pienet koululaiset otetaan huomioon, toivoo Lyytinen.