Liian lämmin jokivesi ja hapenpuute tappoivat Lakaluoman kalat

Kuolleita kaloja oli Lapuanjoella Lakaluoman alueella arviolta ainakin muutamia satoja.

Lapua
Lapuanjoki Lakaluomalta Karan sillalta kuvattuna 25.7.2018
Lapuanjoki Lakaluomalta Karan sillalta kuvattuna 25.7.2018Antti Kettumäki/Yle

Lapuanjoen yläosien kalakuolemien syyksi on varmistunut poikkeuksellisen lämmin jokivesi ja hapenpuute. Paikalliset asukkaat havaitsivat aiemmin heinäkuussa Lapuanjoen pääuomassa, muun muassa Karan sillan läheisyydessä, kuolleita kirjolohia, harjuksia ja ahvenia. Kuolleita kaloja oli ollut Lakaluoman alueella arviolta ainakin muutamia satoja.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kävi tiistaina 24. heinäkuuta paikan päällä tekemässä lisähavainnointia ja ottamassa Karan sillalta vesinäytteitä tarkempaa tutkimusta varten.

– Uusia kalakuolemia ei tässä yhteydessä enää todettu, ja uomassa nähtiin muutamien aiemmin kuolleiden kalojen lisäksi useita elinvoimaisia särkikalaparvia sekä ahvenia ja haukia, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus tiedottaa.

Kalat stressaantuvat

Ely-keskuksesta kerrotaan, että virtaama Lapuanjoella on tällä hetkellä muiden alueen jokivesistöjen tapaan todella pieni, ja veden lämpötila on yli 25 °C.

– Tällaiset lämpötilat rajoittavat etenkin lohikalojen selviämistä vesistöissä. Veden happipitoisuudeksi määritettiin laboratoriossa 6,3 mg/l. Vähäinen happipitoisuus yhdessä poikkeuksellisen korkean vedenlämmön kanssa lisää huomattavasti kalojen kokemaa stressiä ja altistaa herkästi eri taudeille.

Ely-keskuksen mukaan olosuhteet ovat tällä hetkellä monin paikoin otolliset happikadolle.

– Pienetkin ravinnepäästöt vesistöihin kuluttavat helposti vedessä jäljellä olevan hapen olemattomiin.

Pohjalaisvesistöissä havaituista kalakuolemista voi ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväpuhelimen numeroon 0295 027 990.